EUR
RON 4,76
USD
RON 4,20
GBP
RON 5,55
CHF
RON 4,23
RUB
RON 0,07
JPY
RON 0,04