Acţiuni pentru supravegherea şi controlul rezistenţei la antimicrobiene în domeniul medical veterinar

De Jurnalul Național Agricultură Sănătate 105 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
Marţi 20 iulie 2021, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) consideră că sunt necesare acţiuni urgente comune în ceea ce priveşte supravegherea şi controlul rezistenţei la antimicrobiene (RAM) în domeniul medical veterinar, având în vedere consecinţele grave pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor şi impactul economic al rezistenţei la antimicrobiene, se menţionează într-un comunicat remis de instituţie.

Astfel, ANSVSA se implică prin numeroase metode în supravegherea şi controlul rezistenţei la antimicrobiene în domeniul medical veterinar, în contextul în care RAM constituie o preocupare tot mai importantă pentru sănătate în Uniunea Europeană şi în întreaga lume, se precizează în comunicat.

ANSVSA, alături de Ministerul Sănătăţii şi de celelalte autorităţi din cadrul Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene, deţine responsabilităţi în limitarea fenomenului rezistenţei la antimicrobiene, notează instituţia.

În conformitatea reprezentanţilor ANSVSA, acesia au anunţat că au participat pe 7 iulie, la reuniunea subgrupului AMR One Health Network on National Action Plans, în cadrul căreia statele membre UE au fost avertizate de Comisia Europeană să acorde o atenţie sporită luptei împotriva RAM, se menţionează în comunicat.

În acest sens, ANSVSA a întreprins şi continuă să întreprindă acţiuni ferme pentru combaterea rezistenţei la antimicrobiene, precum implementarea în legislaţia naţională a prevederilor legislative europene privind sănătatea animalelor, siguranţa alimentelor, produsele medicinale veterinare şi monitorizarea RAM; elaborarea şi implementarea unui cadru legislativ naţional care reglementează clar circulaţia şi utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene; elaborarea şi postarea pe site-ul ANSVSA a Ghidului privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în medicina veterinară (actualizat în anul 2020, consecutiv noii clasificări europene a antibioticelor pentru utilizarea prudentă şi responsabilă la animale); supravegherea şi controlul produselor medicinale veterinare antimicrobiene, de la fabricaţie până la utilizarea acestora (derularea anuală planului de control privind circulaţia şi utilizarea produselor medicinale veterinare precum şi a planului anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare).

În domeniul veterinar, alte acţiuni ale ANSVSA pentru combaterea rezistenţei la antimicrobiene sunt dezvoltarea de programe de vaccinare preventivă la animale; prevenirea şi controlul infecţiilor la animale prin derularea anuală a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului; certificarea şi completarea documentelor de lanţ alimentar pentru animalele destinate abatorizării; derularea anuală a Planului Naţional de Control Reziduuri (inclusiv pentru antimicrobiene); derularea anuală a programelor cofinanţate de monitorizare şi raportare a RAM a bacteriilor zoonotice şi comensale precum şi raportarea la E.F.S.A. a tendinţelor şi surselor zoonozelor şi a agenţilor zoonotici în furaje, alimente şi animale, ce include şi informaţiile despre focarele de toxiinfecţii alimentare şi rezistenţa antimicrobiană a agenţilor zoonotici; colectarea şi transmiterea anuală la Agenţia Europeană a Medicamentelor şi la Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor a datelor privind vânzările de produse medicinale veterinare antimicrobiene; colaborarea cu asociaţiile şi patronatele din domeniul veterinar în scopul combaterii RAM.

Obiectivele primordiale ale ANSVSA în combaterea rezistenţei la antimicrobiene sunt: prevenirea şi controlul infecţiilor la animale, reducerea consumului de antimicrobiene şi utilizarea prudentă a antimicrobienelor, comunicarea şi conştientizarea medicilor veterinari şi a proprietarilor/deţinătorilor de animale, se precizează în comunicatul ANSVSA.

În contextul dat, ANSVSA este deschisă către o mai bună colaborare cu toate organizaţiile ce deţin responsabilităţi în lupta contra RAM, întrucât rezultatele pot fi obţinute doar prin implicarea interministerială/interinstituţională, inclusiv a asociaţiilor/patronatelor din industrie, subliniază ANSVSA în comunicat.