Ce salariu trebuie să ai ca să poți accesa un credit pentru locuință, în programul „Noua Casă”

De Jurnalul Național Actuale Investiții 205 citiri
7 min citire

Inrolare trafic.ro
 

Vești bune pentru cei care își doresc să aibă propria lor casă. Programul Noua Casă 2024 este în plină derulare și vine cu surprize mari pentru cei care vor să își cumpere o locuință. Astfel, ce salariu trebuie să ai ca să poți accesa un credit pentru locuință și ce condiții trebuie să mai îndeplinești?

Ce locuințe poți cumpăra cu Noua Casă 2024?

Programul “Noua Casa” este un program guvernamental care îi ajută pe români să își cumpere propria lor locuință. Este un împrumut ce se asigură în lei și acoperă costurile pentru o singură casă. Valoarea creditului diferă în funcție de prețul acesteia:

-66.500 Euro – pentru locuinţe ale căror preţ este de maxim 70.000, ceea ce înseamnă că avansul solicitat este de 5%
-119.000 Euro – pentru locuințe al căror preț este de maxim 140.000 Euro, în acest caz avansul solicitat va fi de 15%.

Cât despre dobândă, și anul acesta este variabilă și se calculează în funcție de Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC). Ca de fiecare dată, la aceasta se mai adaugă și o marjă fixă de cca. 2%.

Deși încă nu au fost divulgate de către Guvern sumele alocate pentru anul 2024 și detaliile precise privind condițiile de accesare a creditelor garantate de stat, se anticipează că informațiile inițiale referitoare la aceste actualizări vor fi făcute publice într-un viitor apropiat.

Tot atunci se va dezvălui și salariul pe care trebuie să îl aibă un român lunar pentru a putea accesa acest credit, precum și alte detalii importante legate de acesta.

Se cunoaște acum ce locuințe pot fi achiziționate cu ajutorul acestui program:

-locuințe noi, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
-locuinţe consolidate, destinate achiziționării, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
-alte categorii de locuințe, recepționate la terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Tot ce trebuie să știi despre Noua Casă

Programul Noua Casă nu impune nicio limită de vârstă și poate fi accesat atât individual, cât și în parteneriat cu partenerul de viață, în condițiile în care ambii îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de program.

În cazul în care unul dintre soți este sau a fost anterior beneficiar al Programului, cu consultanță din partea băncii, există o posibilitate de a solicita creditul Noua Casă doar pentru soțul care îndeplinește condiția referitoare la accesarea unei singure locuințe în cadrul Programului. Acesta va avea calitatea de împrumutat, în timp ce celălalt soț va acționa doar în calitate de garant/coplătitor.

 

Garantul, care este o persoană fizică și totodată soț/soție al/a beneficiarului, va fi semnatar al contractului de garantare, având calitatea de co-proprietar al locuinței achiziționate prin intermediul Programului. Garantul își asumă toate obligațiile specifice și beneficiază de aceleași drepturi precum beneficiarul principal al creditului.

Pentru a solicita un credit prin programul Noua Casă, trebuie să îndepliniți una dintre cele două condiții următoare:

-Nu dețineți nicio locuință în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul/soția, indiferent de modalitatea de dobândire a acesteia.
-Dețineți în proprietate cel mult o locuință, cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp, care nu a fost achiziționată prin intermediul programului Prima Casă.

În vederea îndeplinirii acestor criterii, va trebui să furnizați o declarație pe propria răspundere.

Participând în cadrul programului, veți fi considerat împrumutat în raport cu instituția financiară și va fi necesar să dispuneți de un avans minim obligatoriu pentru locuința dorită, precum și de o sumă care va fi blocată într-un depozit colateral. Acest depozit va servi drept garanție pentru acordarea creditului și va rămâne blocat până la rambursarea integrală a împrumutului, nefiind purtător de dobândă. Cuantumul acestei sume va echivala cu valoarea a trei rate de dobândă.

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în programul Noua Casă?

După ce finanțarea este aprobată, banca procedează la transmiterea către FNGCIMM a unei solicitări de garantare sau a unei promisiuni de garantare, folosind o aplicație web furnizată de către FNGCIMM. În cadrul acestei aplicații, banca atașează următoarele documente:

-Solicitare de garantare/ Solicitare de emitere a promisiunii unilaterale de creditare şi Promisiunea de garantare dacă este cazul;
-Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, din copie certificată;
-Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului;
-Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă;
-Extras de carte funciară privind locuinţă ce urmează să fie achiziţionată din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitării de garantare;
-Certificatul de eficienţă energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienţa energetică;

În cazul acordării unei promisiuni de garantare se ataşează şi promisiunea unilaterală de creditare emisă de către Bancă.

Aşadar, atunci când se dorește achiziționarea unui imobil care anterior a beneficiat de o finanțare garantată prin intermediul Programului și pentru care perioada de interdicție de înstrăinare a expirat, este necesar obținerea unui acord din partea Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Acest acord este emis pentru înstrăinarea locuinței achiziționate în cadrul Programului și permite ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini asupra acelei locuințe de către vânzător.

Sursa – playtech.ro