Ce semnificaţie are şi când se rostește cea mai puternică rugăciune, Crezul?

4 min citire

Inrolare trafic.ro
Crezul sau Simbolul Credinței este una dintre cele mai vechi rugăciuni, rostită și astăzi în biserici și de către creștini acasă. Prin acest crez, oamenii își mărturisesc credința în Dumnezeu, Fiul Său, Iisus Hristos și în miracolul Învierii.

Când a fost compus Crezul sau Simbolul Credinței

Crezul este rostit la fiecare oficiere a Sfintei Liturghii. Bisericile au organizat, încă din secolul al XVI-lea, slujbe de închinare, astfel încât să existe o declarație comună de credință în fiecare zi de la sfârșitul săptămânii, duminică. Prin urmare, întreaga biserică rostește Crezul.

Crezul Cuprinde 12 rânduri care au fost compuse pe rând și adoptate la cele trei Sinoade ținute de biserica primară. Această rugăciune era denumită Credeo, în limba latină. În limba rămână arhaică era numită Credeul.

Simbolul Credinței, așa cum mai este denumit Crezul, a fost elaborat în secolul al IV-lea la primul Sinod ecumenic ținut la Niceea, în anul 325. Atunci au fost compuse primele 8 rânduri, cu privire la credința în Dumnezeu și Iisus Hristos.

La al doilea Sinod ecumenic desfășurat la Constantinopol, în anul 381, au fost scrise următoarele 4 versuri. Acestea făceau referire la Duhul Sfânt, Biserică, Sfintele Taine, învierea morților și viața veșnică.

La cel de-al treilea Sinod, care a avut loc la Calcedon în anul 451, au fost înlocuite unele expresii și s-a definitivat forma pe care o folosim în prezent. Forma aceasta este adoptată de bisericile calcedoniene, între care și cea românească. Ulterior, a fost preluată și de alte biserici.

Când se rostește Crezul?

Creștinii sunt îndemnați să rostească Crezul zilnic, înaintea celorlalte rugăciuni pe care la închină lui Dumnezeu. De asemenea, Simbolul Credinței se rostește la orice slujbă de botez și se rostește la multe alte slujbe sau vecernii, la îndrumarea preotului. În zilele de duminică, la Biserică, toți cei prezenți la slujbă rostesc Crezul împreună cu preotul și diacon.

Crezul Simbolizează o istorie a iubirii unui tată pentru copiii săi. De asemenea, înfățișează iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. Totodată, este un element fundamental al creștinismului, fiind exprimarea clară a convingerilor pe care le au creștinii în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeul Fiul.

Rugăciunea Crezul sau Simbolul Credinței

Aşadar, „Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viata veacului ce va să fie”.

Amin.

 

Sursa – playtech.ro