Cine plătește reparațiile la apartamentele luate în chirie?

De Jurnalul Național Actuale Casă și Grădină 237 citiri
9 min citire

Inrolare trafic.ro
 

Una dintre cele mai frecvente întrebări legate de închirierea unui apartament este cine plătește reparațiile la apartamentele luate cu chirie. Să știi cine plătește pentru reparații este un lucru pe care ar trebui să îl cunoști înainte de a închiria, iar în acest sens există și o lege, dacă nu știai.

Este mai avantajos să stai cu chirie sau să ai o proprietate?

În prezent, cumpărarea unei case reprezintă o realizare importantă a fiecărui român, mai ales a celor tineri. Totuși, alegerea de a cumpăra sau de a închiria o locuință este o decizie majoră care ne afectează financiar, stilul de viață și obiectivele personale.

Indiferent de opțiunea pe care o alegi, depinde în întregime de stilul de viață și de situația financiară. Ambele necesită un venit regulat, astfel încât să îți poți permite plățile și costurile asociate, și pot necesita, de asemenea, un anumit grad de efort pentru a le întreține.

În acest sens, există câteva diferențe care fac ca închirierea și deținerea unei proprietăți să fie net diferite. Închirierea unei proprietăți nu vine cu toate responsabilitățile asociate cu proprietatea unei locuințe și ai mai multă flexibilitate, deoarece nu ești neapărat legat de proprietate.

Deținerea unei locuințe în proprietate îți aduce o investiție considerabilă, dar vine cu un cost mare, atât la început, cât și pe termen lung.

Deținerea unei case nu este întotdeauna mai bună decât închirierea, iar închirierea nu este întotdeauna atât de simplă pe cât pare, ținând cont și de actuala situație a majorării prețurilor, atât la cumpărarea unei proprietăți, cât și la cea a închirierii.

Dar, ca în orice situație, un chiriaș are atât drepturi, cât și obligații, stipulate în legislația actuală și în vigoare.

Drepturile și obligațiile tale ca și chiriaș

Pe lângă obligația de plăti la timp chiria, conform unui contract încheiat între cele două părți, proprietar și tu ca și chiriaș, conform legislației în vigoare, ai atât drepturi, cât și obligații, după cum urmează:

Drepturile chiriașului

1. Ai dreptul să primești locuința, împreună cu toate accesoriile sale, într-o stare corespunzătoare utilizării acesteia.
2. Ai dreptul la „liniștita și utila folosință” a bunului pe tot parcursul locațiunii (închirierii); proprietarul este obligat să facă tot ceea ce este necesar pentru a-ți asigura acest privilegiu în mod constant, fiind dator să se abţină de la orice ar putea împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă (cum ar fi vizitele neanunțate, în prezența sau absența proprietarului).
3. Locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile necesare pentru menţinerea bunului în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata închirierii, conform destinaţiei stabilite.
4. Proprietarul garantează contra tuturor viciilor imobilului care împiedică sau diminuează utilitatea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului. Acesta poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate asupra vieţii, sănătăţii sau integrităţii tale corporale. Dacă viciile nu sunt înlăturate în cel mai scurt termen, ai dreptul la o scădere proporţională a chiriei. În cazul în care defecțiunile sunt atât de grave încât, dacă le-ai fi cunoscut, nu ai fi luat bunul în chirie, poți rezilia contractul, în condiţiile legii.
5. În clădirile cu mai multe apartamente, ai dreptul de a întrebuinţa părţile şi instalaţiile de folosinţă comună potrivit cu destinaţia fiecăreia, la fel ca ceilalți locatari.
6. Ai dreptul să fii anunțat din timp cu privire la părăsirea locuinței. Pentru contractele pe perioadă determinată și nedeterminată (în care nu se stipulează altfel), proprietarul poate denunţa acordul de închiriere prin notificare, cu respectarea unui preaviz ce nu poate fi mai mic de 60 de zile (dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare) sau 15 zile (pentru un interval mai mic de o lună).

 

Obligațiile chiriașului

1. Trebuie să plătești chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract.
2. Cheltuielile adiacente generate de utilizarea locuinței (precum întreținere, lumină, cablu, internet etc.) sunt responsabilitatea ta, cu excepția cazului în care în contract se stipulează altfel.
3. Ai obligația de a folosi bunul cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract; dacă aduci modificări imobilului, îi schimbi destinaţia sau dacă îl folosești astfel încât îl prejudiciezi pe proprietar, acesta poate cere daune-interese şi, după caz, rezilierea contractului.
4. Cad în sarcina ta acele reparaţii locative a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului.
5. Ești obligat, sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror alte cheltuieli, să notifici de îndată proprietarul cu privire la necesitatea acelor reparaţii care sunt în sarcina acestuia.
6. Trebuie să permiți examinarea periodică a locuinței de către locator (la intervale rezonabile), precum şi de către aceia care doresc s-o cumpere sau s-o închirieze pe viitor, fără ca acest fapt să împiedice folosința sa obișnuită.
7. Pentru contractele pe perioadă nedeterminată (în care nu s-a convenit altfel), poți denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz ce nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei. Pentru acordurile pe perioadă determinată, trebuie să respecți un termen de preaviz de cel puţin 60 de zile. (Orice clauză contrară este considerată nescrisă.)
8. La încetarea acordului de închiriere, ești obligat să restitui locuința în starea în care ai primit-o (în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii).

Dar, dacă vorbim de închiriere, legea este clară când vorbim despre cine plătește reparațiile la apartamentele luate cu chirie.

Cine plătește reparațiile la apartamentele luate cu chirie?

Atunci când vorbim de reparațiile necesare într-o proprietate închiriată, depinde de oricare și de toți factorii atenuanți, legislația locală, contractul de închiriere, ce trebuie reparat și cine este responsabil pentru daune.

În cazul în care este vorba de uzură normală și ar fi o cheltuială așteptată, aceasta intră în sfera responsabilităților proprietarului. Proprietarii sunt obligați să mențină unitatea de închiriere ocupată locuibilă și sigură.

În cazul în care daunele sunt cauzate de abuz sau neglijență intenționată sau chiar de daune accidentale care nu sunt acoperite de uzură de către chiriaș, copiii, oaspeții sau animalele de companie ale acestuia, prin lege, chiriașul ar fi responsabil.

 

Dacă este intenționată, ar exista, de asemenea, un motiv pentru a reexamina acordul. Cele mai multe contracte de închiriere includ ”îngrijirea rezonabilă a proprietății” și pot include anularea contractului de închiriere în cazul unor daune intenționate.

În concluzie, conform legislației, la punctul 4, iar ceea ce este specificat la 5, ”Ești obligat, sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror alte cheltuieli, să notifici de îndată proprietarul cu privire la necesitatea acelor reparaţii care sunt în sarcina acestuia.”, în cazul în care daunele aduse respectivei proprietăți sunt ale tale ca și chiriaș.

Așadar, mare atenție dacă locuiți ca și chiriaș. Este important să vă știți drepturile, dar și obligațiile, având în vedere că legea este cât se paote de clară în acest sens.

Sursa – playtech.ro