Salariul minim va fi calculat printr-o noua formulă de calcul

De Jurnalul Național Actuale Bani 103 citiri
5 min citire

Inrolare trafic.ro
Se schimbă modul de calcul al salariului de bază minim brut pe țară.

Din datele unui proiect de hotărâre anunțat de Guvern, salariul minim brut pe țară garantat în plată va fi calculat în funcție de rata anuală prognozată a inflației, Produsul Intern Brut (PIB) prognozat, populația ocupată prognozată și câștigul salarial mediu brut lunar prognozat. Totodată, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi calculat în funcție de ”nivelul orientativ de 50%” din câștigul salarial mediu brut.

După cum se arată în document, salariul minim brut pe țară garantat în plată se stabilește sau se actualizează cu evoluția ratei inflației și cu evoluția productivității muncii prognozate.

În contextul noii formule, după ajustarea salariului minim brut garantat în plată se calculează noul raport dintre salariul minim brut ajustat și câștigul salarial mediu brut prognozat.

Valoarea obținută se compară cu indicatorul de referință de 50% prevăzut la art. 164 alin. (4) pct.v din Codul muncii, care va fi modificat și el printr-un proiect de lege separat.

În contextul proiectului, procedura de stabilire a salariului minim va cuprinde următoarele:

i. modalitățile de stabilire și actualizare a nivelului salariului minim brut pe tara garantat in plată;

ii. criteriile de stabilire și actualizare a salariului minim brut pe țară garantat în plată care să includă cel puțin următoarele elemente:

a) puterea de cumpărare a salariului minim, luând în considerare costul vieții;

b) nivelul general al salariilor și distribuția acestora;

c) rata de creștere a salariilor;

d) nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung.

iii. indicatorii statistici naționali aferenți criteriilor prevăzute la pct. ii.

iv. setul de indicatori anuali de monitorizare și evaluare de impact asuprea mediului economic și social;

v. modul de realizare a analizelor suport și de monitorizare a evoluției salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în funcție de nivelul orientativ de 50% al ponderii valorii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în câștigul salarial mediu brut, considerat indicator de referință pentru evaluarea gradului de adecvare.

În cazul în care evoluția prognozată a ratei inflației pentru stabilirea salariului minim calculat conform noii formule indică o modificare anuală mai mică de 1%, salariul minim brut garantat în plată se ajustează doar cu creșterea productivității prognozate.

Însă, atât evoluția prognozată a ratei inflației, cât și rata de creștere a productivității prognozate indică modificări anuale de sub 1%, salariul minim brut legal garantat în plată rămâne la nivelul anului anterior.

Iar, dacă raportul dintre valoarea salariului minim brut garantat în plată prognozat aplicând formula și câștigul salarial mediu brut lunar este mai mic de 50% se poate negocia in cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social o valoare care sa țină cont de atingerea pragului de 50%.

Câștigul salarial mediu brut pe economie în luna martie 2024 a fost 8.502 lei și cel net 5.185 lei.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat în repetate rânduri că Executivul are intenția clară ca salariul minim să crească la 3.700 de lei, de la 1 iulie.

În opinia Blocului Național Sindical (BNS), acesta spune că formula propusă de Guvern nu respectă prevederile directivei europene privind salariul minim și raportul salariul minim/ salariul mediu de 50% nu este inclus în formula de calcul, precizându-se doar că se are în vedere acest raport și în acest sens sunt consultați partenerii sociali.

Aşadar, ”Suntem de părere că, pentru a se asigura că salariul minim acoperă nevoile lucrătorilor și ale familiilor acestora, nivelul acestuia ar trebui să fie ajustat treptat, astfel încât să atingă valoarea monetară a unui coș de bunuri și servicii agreat prin consens de toți partenerii sociali și care să atingă 50% din salariul mediu pe țară”, arată BNS, precizează  profit.ro.

Sursa – www.antena3.ro