Universitatea Titu Maiorescu își așteaptă noua promoție de studenți cu cele mai mari investiții dintre toate universitățile private

De Jurnalul Național Comunicat de presă 287 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
În prima jumătate a sesiunii de admitere iulie 2021, Universitatea Titu Maiorescu din București se confruntă cu un aflux de candidați, înscrierea la facultățile sale acoperind deja peste 60% din cifra de școlarizare. Interesul tinerilor confirmă succesul Universității Titu Maiorescu în mediul public, ca rezultat al unei viziuni manageriale moderne și performante, reflectate într-un proces de dezvoltare continuu.

Universitatea Titu Maiorescu (www.utm.ro) este una dintre universitățile emblematice ale spațiului academic românesc, o universitate recunoscută pe plan național si internațional pentru calitatea studiilor. Cu o tradiție academică de peste 30 de ani, Universitatea care poartă numele fondatorului culturii și civilizației românești moderne oferă studenților cele mai bune facilități de studiu, ca urmare a politicii manageriale de dezvoltare și a investițiilor substanțiale din ultimii 15 ani, care se ridică la peste 40.000.000 Euro.

Din punctul de vedere al standardelor academice, universitățile particulare se supun acelorași exigente ca și universitățile de stat, dar, spre deosebire de acestea, funcționează exclusiv cu finanțare privată, obținută din taxele studenților și proiecte de cercetare câștigate prin competiție. În acest cadru instituțional, universitățile particulare au autonomie în ceea e privește modalitatea de utilizare a fondurilor. Universitatea Titu Maiorescu a reinvestit toate fondurile în dezvoltarea educației – spații de învățământ, servicii sociale pentru studenți (cămine, cantină etc), laboratoare, logistică, digitalizare – pentru a crea un mediu propice învățării la standarde europene.

Una dintre preocupările curente de dezvoltare ale Universității o reprezintă investiția în digitalizare, care vizează adaptarea educației universitare la contextul actual, precum și temele prioritare din cercetare. Înscrierea la admitere se desfășoară online (https://www.utm.ro/admitere-2021/), întregul campus universitar este conectat la internet prin wi-fi, iar studenții beneficiază de logistică digitală performantă ca suport al procesului educațional.

Investițiile în infrastructură ale Universității au avut ca rezultat dezvoltarea și modernizarea a peste 55.000 mp de spații de învățământ (amfiteatre, săli de curs și laboratoare), biblioteci, cămine studențești, care oferă un număr de 500 de locuri de cazare cu un grad crescut de confort, cantină etc.

Cel mai ambițios proiect al Universității din ultimul an este proiectarea viitorului Spital Universitar Titu Maiorescu – singurul spital universitar privat din România. Noul corp al Facultății de Medicină și Medicină Dentară este următorul ca valoare a investiției. În cadrul acestuia au fost amenajate laboratoare de anatomie, biofizică, biochimie, fiziopatologie, fiziologie, histologie, imunologie și alte facilități la cele mai înalte standarde. Suprafața dedicată acum învățământului medical in Universitatea Titu Maiorescu ajunge la 15.000 de metri pătrați.

“În ultimii ani am dovedit deja că suntem o prezență constantă în elita educației românești, iar acest lucru este susținut  și de eforturile substanțiale în asigurarea unei baze materiale din care să nu lipsească nimic. Știm că responsabilitatea educației nu este una exclusiv individuală, a fiecărui student, ci este și datoria noastră să le oferim toate resursele necesare procesului educațional”, spune prof. univ. dr. Daniel Cochior, Rectorul Universității Titu Maiorescu.

Cei peste 8000 de studenți ai Universității care studiază în 10 facultăți urmând 24 de programe de studii universitare și de licență, 20 de programe de masterat și 3 școli doctorale. Sute dintre acești studenți vin din afara țării, iar numărul studenților internaționali crește în fiecare an.

Toate programele de studii ale Universității Titu Maiorescu sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, universitatea primind calificativul maxim: “grad de încredere ridicat”, iar toate diplomele emise sunt înscrise în Registrul Național al Calificărilor. Din ultima analiză a evaluărilor cadrelor didactice, 90% dintre ele au primit calificativul “foarte bine” și 8.75% au fost notate cu “bine”.