Elevii olimpici sunt admiși la liceu fără Evaluare Națională

De Jurnalul Național Actuale Externe 95 citiri
4 min citire
În România, absolvenții de clasa a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, rezultate deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale se pot înscrie la liceu fără susținerea examenului de Evaluare Națională.

Din informaţiile Ordinului de Ministru publicat în Monitorul Oficial, premiile de la olimpiadele școlare naționale și internaționale vor permite ca absolvenții de clasa a VIII-a să fie admiși la liceu fără să mai susțină probele Evaluării Naționale.

Concret, elevii olimpici vor fi, astfel, admiși la prima opțiune notată pe fișa de repartizare la liceu, inclusiv pe locuri suplimentare, dacă este cazul.

Sunt vizați elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Olimpiadele școlare naționale și internaționale luate în considerare pentru admiterea la liceu fără Evaluare Națională.

 

admitere liceu 2024 calendar criterii departajare elevii medii egale

Ordinul aprobă o listă care cuprinde 52 de olimpiade școlare naționale și 23 de olimpiade internaționale, ale căror premii pot fi echivalate cu un loc în clasa a IX-a, fără Evaluarea Națională.

Astfel, Elevii olimpici ar urma să participe „la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta metodologie într-un singur județ, fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și respectiv, fără a li se calcula media de admitere” prevăzută de ordinul pentru admiterea la liceu în anul școlar 2024-2025, potrivit Ordinului de admitere la liceu în anul școlar 2024-2025.

„(4) Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților menționați la alin. (2) se realizează peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi prevăzut în Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare (…) pentru anul școlar 2024 – 2025, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6801/2023 (…)”

În plus, Prevederile metodologiei se pot aplica și pentru înscrierea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale, pe filiera vocațională, profilul militar, cu condiția ca absolvenții menționați la art. 1 alin. (2) să susțină toate probele de selecție cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației nr. 6.154/2023 și să fie declarați „ADMIS”/„APT” la acestea”, prevede Ordinul.

Dosarele elevilor olimpici trebuie să conțină următoarele acte:

-cerere pentru înscrierea în învățământul liceal/ învățământul profesional și învățământul dual, pentru anul școlar 2024—2025, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională și unitatea de învățământ liceal, respectiv unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual;
-documentele doveditoare ale premiilor obținute, precizate la art. 1 alin. (1), în original și în copie;
-cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către persoana din comisie învestită cu astfel de competențe;
-foaia matricolă pentru clasele a V-a—a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie.

Sursa – www.antena3.ro