FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI „Diversificarea activității companiei AUTO SMART ACTIV SRL”

2 min citire
FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI „Diversificarea activității companiei AUTO SMART ACTIV SRL”

13.07.2023

Proiectul are o valoare totală de 2.735.182,88 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.712.604,76 lei, conform contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 30.12.2022.

Proiectul se implementează în Municipiul Alexandria, str. Mircea cel Bătrân, nr. 6, Județul Teleorman, în perioada 30.12.2022-31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului îl constituie retehnologizarea și digitalizarea companiei prin achiziția de utilaje și echipamente performante care vor susține dezvoltarea companiei și creșterea capacității acesteia de reziliență.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

 1. Diversificarea capacității de realizare a serviciilor/lucrărilor a Companiei AUTO SMART ACTIV SRL prin achiziția de utilaje de construcții moderne, dedicate activității de realizare a Lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

 2. Creșterea cifrei de afaceri și a productivității muncii din cadrul companiei în anul 3 de sustenabilitate cu cel puțin 15%;

 3. Contribuția semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu prin achiziția de echipamente și utilaje tehnologice moderne care conduc la reducerea consumului de energie cu minim 30%;

 4. 1 contract de servicii audit extern: auditarea proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare:

 • 1 raport de audit final;

 1. 1 contract de servicii audit de sisteme de management de mediu:

 • 1 raport de audit de mediu final;

 1. 1 contract de servicii de informare și publicitate proiect:

 • publicarea a 2 anunțuri de presă privind începerea și încheierea proiectului;

 • 1 afiș temporar;

 • 5 etichete autocolante.

Date de Contact Beneficiar:

SC AUTO SMART ACTIV SRL

Nume: Theodor-Leonardo-Daniel Dinu

Telefon: 0724.040.636

E-mail: autosmartbuc@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020