Ministerul Apărării scoate la concurs 5.000 de posturi de soldați profesioniști

De Jurnalul Național Actuale Companii 119 citiri
4 min citire
 

În România, Ministerul Apărării Naționale anunță că derulează în această perioadă activități de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști.

Din datele unui anunț postat pe site-ul MApN, recrutarea vizează tineri de ambele sexe, iar informațiile detaliate cu privire la oferta profesională și la condițiile de recrutare, selecție și repartiție pot fi obținute direct de la unitățile militare pentru care candidații optează sau de la Biroul informare recrutare de pe raza localității de domiciliu.

Instituția citată precizează că procesul de recrutare și selecție se desfășoară după următorul calendar:

-înscrierea candidaților: 12.02 – 01.03.2024;
-selecția candidaților: 19.02 – 04.03.2024;
-efectuarea examinării medicale în unitățile sanitare militare: 26.02 – 08.03.2024;
-termen final de întocmire a dosarelor de candidat: 22.03.2024.

Practic, cele 5.093 de locuri din Planul de recrutare 5093 sunt distribuite în cele 41 de județe din țară și în Municipiul București.

Condițiile şi criteriile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt următoarele:

-să aibă cetățenie română şi domiciliul în România de cel puțin șase luni (la data începerii anului de învățământ/cursului/programului de formare);
-să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea vreunei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unități de învățământ liceal militar, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;

-să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar sau în programul de formare/instruire, va renunța la această calitate;
-să nu facă parte din organizații interzise de legislația română şi să nu fie membru al unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile şi atribuțiile specifice profesiei militare;
-să nu aparțină unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
-să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, cu excepția celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situații, să se angajeze în scris că după admiterea la programul de instruire va renunța la această calitate;
-pentru candidații de sex feminin, să declare în scris că își asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de selecție se află în stare de graviditate/maternitate;

Toți candidații trebuie să aibă vârsta între 18 ani împliniți la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani împliniți la data finalizării programului de instruire.

De asemenea, trebuie să aibă cel puțin zece clase (ciclurile primar, gimnazial și primii doi ani de liceu) absolvite, în condițiile legii.

 

Sursa – www.antena3.ro

TAGGED: ,