Cât trebuie să plătească românii, pentru serviciile oferite de notari

De Jurnalul Național Actuale Bani 186 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
 

Onorariile notarilor publici au fost actualizate, iar cei care au nevoie de astfel de servicii este bine să cunoască noile tarifele minime stabilite pentru anul 2024.

În România, aceste onorarii, pentru serviciile prestate de notarii publici au fost actualizate după 13 ani, în baza unui nou Ordin al Ministerului Justiției.

Astfel, ordinul ministrului Justiției nr. 177/C/2024 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici a înlocuit, începând cu 26 ianuarie, vechiul ordin pentru aprobarea normelor, în vigoare din 2011.

În contextul financiar, pentru diverse acte și proceduri notariale, românii trebuie să aibă în vedere alte tarife decât cele pe care le știau până acum.

De asemenea, românii vor plăti mai mult atunci când merg la notar, fie că este vorba despre o tranzacţie imobiliară, un testament sau un divorţ.

Concret, tarifele aplicate de notari în anul 2024 pleacă cel puțin de la următoarele prețuri:

-autentificarea unui act constitutiv al persoanei juridice, atunci când aportul este în bani şi nu depăşeşte valoarea minimă admisă de lege şi nu constă în aport în natură de bunuri mobile sau imobile – 300 de lei;
-autentificarea unui act constitutiv al unei asociații sau fundații – 150 de lei;
-autentificarea unui testament – 130 de lei;
-în cazul autentificării procurilor, avem un tarif minimal de 100 de lei pentru anumite operațiuni (reprezentare la succesiune, partaj, înstrăinarea sau dobândirea de bunuri mobile sau imobile, orice alte mandate) și un tarif minimal de 8 lei pentru încasarea pensiilor, a alocației ori a diverselor drepturi provenind din legi speciale;
-legalizarea semnăturii părţilor pe înscrisuri pornește de la cel puțin 250 de lei;
-în cazul cererilor de divorț – 750 de lei atunci când nu sunt copii minori și 1.200 de lei atunci când sunt.

Apoi, în ceea ce privește onorariile minimale care sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale (tarifele efectiv aplicate vor pleca cel puțin de la nivelul prevăzut mai jos):

În cazul vânzărilor de imobile sau altor acte translative ale dreptului de proprietate și de constituire a altor drepturi reale care au ca obiect imobile, tarifele minimale aplicate la notariat în 2024 variază în funcție de valoarea acestora.

Aşadar, pentru valori imobiliare cuprinse între 200.001 lei la 600.000 lei, onorariul minimal este de cel puțin 2.805 lei la care se adaugă 0,9% pentru suma ce depășește 200.001 lei.

În cazul valorilor de până în 20.000 de lei, onorariul minimal al notarului e de 2,2% din acea sumă, dar nu mai puțin de 230 de lei, în schimb, la valorile imobiliare de peste 600.001 lei, onorariul minimal pleacă de la 6.405 lei + 0,6% pentru suma care depășește 600.001 lei.

Pentru contractele de novaţie, de delegaţie, de compensare, de subrogaţie, de cesiune de creanţă, altele decât cele care se încadrează la anexa nr. 1 pct. 10, precum şi de remitere de datorie, onorariul se stabileşte prin aplicarea procentului de 0,45% la valoarea creanţelor, dar nu mai puţin de 230 lei.

Pentru contractele de leasing operaţional, onorariul se stabileşte prin aplicarea procentului de 0,4%, calculat la valoarea contractelor de leasing, dar nu mai puţin de 150 lei, potrivit avocatnet.ro.

Sursa – www.antena3.ro