Academia de Poliţie, a afişat calendarul pentru examene şi acte necesare pentru concursul de Admitere la Pompieri

De Jurnalul Național Actuale Locuri de muncă 110 citiri
6 min citire
 

În 2024, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs de admitere pentru tinerii care îşi doresc o carieră în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Cei care îşi doresc să urmeze o carieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă se pot înscrie la concursul de Admitere Pompieri 2024, organizat de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

În România, există două instituţii de învăţământ care sigură formarea şi perfecţionare celor care îşi doresc o carieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Admiterea în cazul ambelor forme de învăţământ se face numai prin concurs. Astfel, cei care îşi doresc o carieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă, pot afla care sunt actele necesare pentru Admitere Pompieri 2024, ce taxă se achită, dar şi când au loc examenele.

 Cine se poate înscrie la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

În 2024, la admiterea pentru Academia de Poliţie se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de Bacalaureat sau echivalentă, cât şi absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

La Admitere Pompieri 2024 pot candida atât agenții de poliție/maiștri militari/subofițerii, cât și ofițeri de poliție/ofițeri, personal MAI, inclusiv absolvenți ai studiilor universitare în domeniul ordine și siguranță publică, care dețin autorizații de acces la informații clasificate.

Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” asigură formarea şi perfecţionarea cadrelor cu studii superioare „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” pentru unităţiile operative pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în 2024 se organizează şi la Facultatea de Pompieri, specializarea „Instalații pentru construcții-pompieri” cu durata de 4 ani, învățământ cu frecvență.

Concurs Admitere Academia de Poliţie în 2024

Admiterea la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se face numai prin concurs. Acesta este organizat și se desfășoară pe facultăți, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere, aprobat de Senatul Universitar.

Etape concurs Admitere Pompieri 2024

Concursul de Admitere Pompieri 2024 se desfăşoară în următoarele etape:

Etapa I pentru Admitere Pompieri 2024– Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
Etapa a II-a pentru Admitere Pompieri 2024 – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
Etapa a III-a pentru Admitere Pompieri 2024 – Examinarea medicală.

Proba de evaluare a cunoștințelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui test grilă la Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).

La Admitere Pompieri 2024, testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor două discipline ale probei de concurs. Întrebările din chestionar pentru Admitere Pompieri 2024 se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline, iar timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Admitere Pompieri, fără examen pentru unii candidaţi

Unii candidaţii pot fi admişi fără examen la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, iar înscrierea lor se face pe locurile finanţate de la bugetul de stat. Aceştia trebuie să promoveze proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și examinarea medicală.

Totodată, trebuie să îndeplinească și celelalte condiţii legale şi criteria specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale și/sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu;
copiii polițiștilor/ personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații;
copiii militarilor invalizi și ai civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afar

Calendar Admitere Pompieri 2024 Academia „Alexandru Ioan Cuza

Calendarul de Admitere Pompieri 2024 din cadrul Academiei „Alexandru Ioan Cuza”.

22-29 iulie 2024: achitarea taxei de înscriere (candidații declarați apt psihologic);
17-18 august 2024: afișarea listei candidaților înscriși și sălilor pentru proba sportivă;
20-29 august: proba de evaluare a performanței fizice și afișarea rezultatelor;
31 august și 1 septembrie 2024: proba scrisă;
2 septembrie 2024: afișare rezultate provizorii proba scrisă;
2-3 septembrie: depunere contestații – on-line la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”;
4 septembrie 2024: soluționarea contestațiilor;
5-27 septembrie 2024: examinarea medicală;
27 septembrie 2024: rezultate definitive;
29 septembrie: înmatriculare candidați ”admis”.

În vederea participării la concursul de Admitere Pompieri 2024, toţi candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Plata taxei pentru Admitere Pompieri 2024 se face exclusiv online, prin virament bancar sau transfer online, în perioada 22-29 iulie 2024.

Sursa – www.antena3.ro