Acţiuni de sustenabilitate în Lunca inundabilă a Dunării de Jos şi Delta Dunării

128

În prezent, poluarea este asociată cu oraşe, industrie şi transporturi. Totuşi, agricultura este responsabilă de aproximativ 15% din emisiile de gaze cu efect de seră din România. Activitatea agricolă intensivă în zonele adiacente Dunării creşte poluarea, motiv pentru care sunt necesare acţiuni în vederea unei dezvoltări durabile.

Astfel, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului s-a alăturat ca partener proiectului „Redimensionare ecologică prin acţiuni şi dialoguri urbane şi rurale pentru atenuarea GES (gazelor cu efect de seră) în Lunca inundabilă a Dunării de Jos şi Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM Danube), coordonat de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) Tulcea.

În urma acestor activităţi, EDAPHIC BLOOM Danube este un exemplu excelent al felului în care autorităţile locale şi mediul privat pot beneficia de rezultatele cercetării aplicate în vederea rezolvării problemelor sau implementării diverselor documente oficiale (strategii de dezvoltare, etc).

Iar rezultatele acestora sunt următoarele:

– Elaborarea unui Master Plan şi crearea unui Cluster pentru dezvoltare durabilă în Lunca inundabilă a Dunării şi Delta Dunării, cu rolul de a facilita dialogul dintre mediul de cercetare (România, Germania, Marea Britanie şi Republica Moldova), mediul privat, autorităţile publice şi cetăţeni

– Realizarea unui Ghid de bune practici şi consultanţă în vederea utilizării sustenabile şi profitabile a solurilor din zonele-ţintă, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)

– Alcătuirea unei hărţi a eficienţei energetice prin intermediul unei platforme online ce va facilita accesul publicului la o serie de informaţii privind eficienţa energetică a mediului construit; platforma va trece în administrarea Primăriei Tulcea (după încheierea proiectului), urmând să aibă şi alte funcţii utile managementului public

– Cel puţin 20 de experţi vor beneficia de un training conform „Passivhaus Standard” din Germania.

În acest context, în perioada 20 – 21 mai 2021 va avea loc un Simpozion ştiinţific internaţional (online), care va servi drept cadru de discuţii cu privire la obiectivele de mediu ale proiectului. În cadrul evenimentului, va fi iniţiat un Pact al părţilor interesate pentru decarbonizare în regiunea ţintă, iar în baza acestuia va fi creat un Cluster de dezvoltare durabilă.

În cadrul acestui simpozion, invitaţi relevanţi de la autorităţile centrale, regionale şi locale, universităţi, institute de cercetare şi dezvoltare, ONG-uri din România, Germania, Marea Britanie şi Republica Moldova vor prezenta tematici referitoare la atenuarea gazelor cu efect de seră (GES) în Lunca inundabilă a Dunării şi Delta Dunării, prin conservarea / restaurarea solurilor organice şi îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul mediului construit.

Din acest consorţiul fac parte entităţi de profil atât din România cât şi din Germania, asigurând schimbul şi adoptarea de bune practici. Aşadar, parteneri instituţionali (Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Primăria Tulcea) şi entităţi renumite de cercetare (Universitatea de Ştiinţe Aplicate Karlsruhe; Institutul de Tehnologie Karlsruhe – KIT; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA din Romania; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă – Urban-Incerc din Bucureşti; Steinbeis Innovation GmbH / Steinbeis-Donau-Zentrum din Germania), s-au asociat în implementarea de activităţi menite să contribuie cu soluţii la probleme specifice.

Proiectul este finanţat de către Iniţiativa Climatică Europeană – EUKI, un program al Ministerului Federal German pentru Mediu, Protecţia Naturii şi Siguranţa Nucleară (BMU). Pentru Edaphic – Bloom Danube s-au alocat 863,958 din cele 50 milioane de Euro disponibile prin EUKI şi este unul dintre cele puţin peste 30 de proiecte acceptate la nivel european.

Din punctul de vedere al României, implementarea proiectului care a început în noiembrie 2020, urmând să fie finalizat în ianuarie 2023, cu implicarea a 20 de entităţi din România, care au fost partenere în diverse proiecte finanţate prin acest program iar EDAPHIC – BLOOM Danube este unul dintre cele 3 proiecte coordonate direct de instituţii din România. Mai mult, impactul proiectului este în cea mai mare parte pe teritoriul României.

Aşadar, proiectul se derulează în conformitate cu politica climatică naţională definită în Strategia de Dezvoltare Durabilă a României 2030, actualizată conform Agendei 2030, şi propune consolidarea capacităţilor de atenuare a gazelor cu efect de seră (GES) în Lunca inundabilă a Dunării şi Delta Dunării, prin conservarea / restaurarea solurilor organice şi creşterea eficienţei energetice în sectorul mediului construit.

Sursa: agerpres
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata