Ce acte ai nevoie pentru schimbarea buletinului expirat şi cât costă taxa pentru eliberarea documentului

De Jurnalul Național Actuale Utile 219 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
 

În anul 2024, România se pregătește pentru o schimbare majoră în ceea ce privește cărțile de identitate, cu planuri de a trece la versiuni electronice ale acestora. Înainte de implementarea pe scară largă a acestui nou sistem, care a fost testat printr-un program pilot la Cluj-Napoca, cetățenii trebuie să fie la curent cu procedurile actuale pentru obținerea sau schimbarea buletinului expirat.

Actele necesare pentru schimbarea buletinului expirat

În prezent, procesul de schimbare a buletinului expirat a fost actualizat, fiind necesare următoarele documente pentru a obține un nou act de identitate. Această actualizare vine în sprijinul cetățenilor pentru a asigura o tranziție fără probleme la obținerea unei noi cărți de identitate.

Pentru schimbarea buletinului expirat, cetățenii trebuie să prezinte următoarele documente la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor:

Cererea pentru eliberarea actului de identitate.
Actul de identitate expirat.
Certificatul de naștere, atât originalul cât și o copie.
Certificatul de căsătorie, pentru persoanele căsătorite sau soțul supraviețuitor.
Certificatul sau hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz.
Extrasul de carte funciară sau alt document care face dovada adresei de domiciliu, obținut cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii.
Documentul care atestă achitarea contravalorii actului de identitate.

Actele necesare pentru tinerii care au împlinit 18 ani

Începând din 2024, chiar și pentru tinerii care au împlinit 18 ani este necesară prezența unuia dintre părinți la depunerea actelor pentru cartea de identitate. Acest pas necesită o declarație scrisă a părintelui în fața personalului serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, fiind o măsură de securitate suplimentară.

Documentele necesare pentru eliberarea buletinului pentru tinerii care au împlinit deja 18 ani:

1. Cererea de eliberare a buletinului.
2. Certificatul de naștere al solicitantului, atât originalul cât și copia.
3. Documentul care atestă adresa de domiciliu, în original și copie.
4. Declarația unuia dintre părinți sau a unei terțe persoane, care confirmă identitatea solicitantului.
5. Extrasul de carte funciară sau alt document care face dovada adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință. Acest document trebuie obținut cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii.
6. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

Taxe pentru eliberarea buletinului

România a introdus un sistem de taxe simplificat pentru eliberarea cărților de identitate, începând din 2024. Taxa unică pentru eliberarea unei cărți de identitate este stabilită la 7 lei, o sumă accesibilă și ușor de achitat. Cetățenii au opțiunea de a plăti această taxă la orice oficiu poștal al Poștei Române sau la CEC Bank, dar, pentru a simplifica și mai mult procesul, taxa poate fi plătită și direct la ghișeul unde se depun actele pentru eliberarea cărții de identitate.

În București, un aspect de remarcat este absența taxei pentru eliberarea buletinului în regim de urgență. Acest lucru facilitează accesul la documentele de identitate pentru cei care se confruntă cu situații neașteptate și necesită un buletin în mod urgent. Totuși, în alte localități din țară, poate exista o taxă de urgență, valoarea acesteia variind în funcție de decizia autorităților locale.

Pe lângă taxa standard de 7 lei pentru cartea de identitate, taxa pentru eliberarea unei cărți de identitate provizorii este doar 1 leu. Această taxă redusă facilitează accesul la documente temporare pentru cetățenii care au nevoie de un act de identitate în situații de urgență sau în așteptarea eliberării buletinului oficial.

Sursa – playtech.ro