52.400 de copii au un părinte plecat la muncă în străinătate și 22.600 sunt total lipsiţi de îngrijirea părinţilor

Salvați Copiii anunță deschiderea a şase noi programe locale destinate acestora în județele Vaslui și Dâmbovița

17

Dintre cei 75.136 de copii cu părinții plecați să muncească în afara țării, 22.662 sunt complet lipsiţi de îngrijirea părinților, având ambii părinţi sau părintele unic susţinător plecat peste hotare. Pentru a preîntâmpina excluziunea socială şi abandonul şcolar, Organizația Salvați Copiii deschide şase noi programe locale în județele Vaslui şi Dâmbovița din Regiunile Nord-Est și Sud Muntenia, în cadrul proiectului ”Intervenții integrate de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, având ca partener asociația Școala de Valori.

Datele oficiale procesate la finalul anului 2020[1] arată că Regiunea Nord-Est are 27.031 copii rămași singuri acasă, dintre care 3.281 copii în județul Vaslui, iar Regiunea Sud Muntenia 10.085 de copii în această situație, dintre care 2.037 doar în județul Dâmbovița.

Cercetările realizate de Salvaţi Copiii au arătat că, în urma plecării părinților la muncă în străinătate, copiii se confruntă cu dificultăți emoționale, sociale și educaționale. De asemenea, una dintre categoriile cele mai afectate de riscul de abandon şcolar, este, din punct de vedere statistic, cea reprezentată de copiii cu cel puțin un părinte plecat pentru o perioadă de minim șase luni[2].

”Copiii rămași singuri acasă trăiesc o traumă aproape invizibilă, care are repercusiuni asupra întregii lor vieți, emoționale, educaționale, sociale. Sunt copii care trebuie să accepte absența părintelui și care au nevoie de sprijin emoțional, pentru a face față situației.”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

În acest context, proiectul ”Intervenții integrate de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” vizează stimularea participării la educație şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de excluziune socială pentru copii din județele Vaslui şi Dâmbovița ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Noile programe se derulează în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023.

Valoarea totală a proiectului ”Intervenții integrate de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman cod SMIS 139632, este de 4,775,959.27 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4.059.565,34 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 716.393,93 lei.

Pentru a răspunde nevoilor copiilor, persoanelor în grija cărora au rămas şi comunităţilor locale, în cadrul proiectului vor fi derulate următoarele intervenţii:

  1. Servicii de suport educaţional şi psihologic, activități recreative şi de socializare, incluzând şi tabere pentru copii, pentru a sprijini copiii să traverseze perioada dificilă a separării de părinți.
  2. Activităţi de evaluare şi consiliere vocaţională pentru copii pentru a-i sprijini să-și antreneze potențialul și să-și aleagă o carieră potrivită profilului individual și cerințelor în schimbare ale pieței muncii, realizate de asociația Școala de Valori.
  3. Oferirea de suport material pentru buna desfăşurare a activităţilor de suport educaţional și de consiliere (rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării activităţilor de tip Şcoală după Şcoală).
  4. Program de educaţie parentală și consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii.
  5. Dotarea şcolilor implicate cu materiale şi echipamente sportive.
  6. Crearea de reţele locale de intervenţie pentru oferirea de servicii inter-instituționale copiilor în 4 localităţi, stimularea creării de structuri comunitare consultative.
  7. Campanie regională de informare și conștientizare cu privire la efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă: producţie şi difuzare spot video, distribuire materiale de informare, sesiuni periodice de informare si conștientizare pentru elevi, cadre didactice, părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii/părinți care intenționează să plece la muncă în străinătate/membri ai comunității, masă rotundă cu specialisti din domeniul educatiei şi asistenţei sociale.
  8. Cercetare regională pentru estimarea incidenţei fenomenului şi efectelor sociale ale acestuia.

În cadrul proiectului, vor beneficia de activități directe de suport cel puțin 1.770 de persoane: cel puțin 300 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, 180 părinţi/persoane care au copiii în grijă, 900 de copii din aceleași școli, 120 de specialişti şi 270 de membri ai comunităţii din locaţiile vizate. Totodată, campaniile de informare și conștientizare vor viza peste 400.000 de persoane.

Colaboratori: Şcoala Gimnazială „Mihai David” Negrești, Liceul Tehnologic „Nicoale Iorga” Negrești, Școala Gimnazială Todirești, jud. Vaslui, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Târgoviște, Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” Târgoviște, Grădinița Rază de Soare Târgoviște, Școala Gimnazială Răzvad, jud. Dâmbovița, Direcţii de asistenţă socială/Servicii publice de asistenţă socială din localităţile mai sus menţionate.

Pe lângă acest proiect, Salvați Copiii lansează alte patru proiecte similare destinate educației și protecției copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Per total, în cele 5 proiecte vor fi dezvoltate 32 programe locale în 10 județe, care vor avea ca beneficiari direcți : 8.770 de persoane, din care 5.950 de copii (copii cu părinții plecați la muncă în străinătate și alți copii din aceleași școli) și 2.820 de adulți (părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii, specialiști și membri ai comunității). Campaniile de informare și conștientizare vor viza peste 2.000.000 de persoane.

Contact

Anca Stamin – Manager proiect Salvați Copiii, anca.stamin@salvaticopiii.ro, tel. 0745039 084.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii : 31 de ani

De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Despre Şcoala de Valori

Școala de Valori este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în 2009, care îi îndrumă pe tineri să-și antreneze potențialul, astfel încât să-și dezvolte atitudini și comportamente prosociale, care să îi ajute în viață, la școală și în carieră. Misiunea sa este de a facilita un proces de conștientizare și ghidare a tinerilor prin educație centrată pe valori, pentru ca aceștia să devină creatorii propriilor lor vieți. Prin programele noastre oferim tinerilor și profesorilor lor experiențe de dezvățare a convingerilor și comportamentelor disfuncționale și reînvățarea unor noțiuni care pun accentul pe identificarea potențialul individual, dezvoltarea competențelor pentru viață și creșterea abilității de a lucra colaborativ, multidisciplinar și multigenerațional pentru a transforma societatea actuală într-una centrată pe valori sănătoase.

[1] Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, http://andpdca.gov.ro.

[2] Radu Szekely, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, conferinţa Protecția copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate –  importanța educației parentale și serviciilor de suport, 18 mai 2021

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata