Adrian Câciu: Ne aşteptăm ca evaluarea cererii de plată nr. 3 să fie efectuată până în luna iunie 2024

De Jurnalul Național Actuale Bani Fonduri Europene 90 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
 

La data de 15 decembrie 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezentând finanţare în valoare netă de 2,3 miliarde de euro pentru România, spune Adrian Câciu.

Astfel, Până în prezent, în contextul procesului de evaluare a celei de-a treia cereri de plată, Comisia Europeană a transmis României două scrisori de observaţii la 18 ianuarie şi la 19 februarie 2024, prin care a solicitat clarificări referitoare la modul de îndeplinire a anumitor jaloane şi ţinte, precum şi documente justificative.

Aceste scrisori de observaţii fac parte din procedura de evaluare a fiecărei cereri de plată transmisă de statul membru. În urma discuţiilor avute cu reprezentanţii CE, ne aşteptăm ca evaluarea cererii de plată nr. 3 să fie efectuată până în luna iunie 2024. Pe parcursul acestei evaluări, România va răspunde în continuare solicitărilor de clarificări adresate de CE”, a răspuns Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la interpelarea unui parlamentar, consultată de Economica.net.

Practic, cea de-a treia cerere de plată acoperă 74 de ținte/jaloane aferente trimestrului al III-lea din 2022 și trimestrului al IV-lea din 2022.

Iar cele mai importante reforme și investiții cu impact socio-economic, aferente celei de-a treia cereri de plată, se numără:

-adoptarea strategiei forestiere naționale 2020-2030 (jalonul 22);
-semnarea contractelor pentru jumătate din lucrările de modernizare și înnoire a infrastructurii feroviare (jalonul 72);
-intrarea în vigoare a legii privind apărarea și securitatea cibernetică a României (jalonul 151);
-intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (jalonul 215);
-450.000 case de marcat conectate la sistemul informatic al ANAF (jalonul 221);
-intrarea în vigoare a legii „Licenței industriale unice” (jalonul 243);
-semnarea contractelor pentru înnoirea parcurilor de vehicule de transport public – achiziționarea unor vehicule nepoluante (jalonul 294);
-intrarea în vigoare a actului legislativ de modificare a Codului administrativ și de instituire a unor consorții administrative în unitățile administrativ-teritoriale rurale sau predominant rurale -învecinate, existente ca zone rurale funcționale (jalonul 310);
-intrarea în vigoare a legii de aprobare a normelor de aplicare a venitului minim de incluziune (jalonul 384);
-modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală (jalonul 424);
-intrarea în vigoare a legislației privind dialogul social (jalonul 449);
-lansarea unei proceduri de ofertare pentru echiparea sălilor de clasă cu mobilier nou (jalonul 489).

În total, până acum, România a depus trei cereri de plată pentru rambursarea fondurilor alocate din PNRR şi a primit fonduri în valoare totală de 9,4 miliarde euro, reprezentând contravaloarea prefinanțării, inclusiv pentru REPowerEU, a primei cereri de plată și a celei de-a doua cereri de plată.

Iar, după finalizarea procedurii de plată pentru cererea de plată nr. 3 România urmează să transmită cea de-a patra cerere de plată în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de euro, aferentă îndeplinirii a 46 de ținte și jaloane.

În contextul financiar, alocarea PNRR pentru ţara noastră este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi şi 13,6 miliarde euro sub formă de granturi) și acoperă 66 de reforme și 111 investiții.

 

Sursa – www.economica.net