Bogdan Ivan: IA este viitorul economiei digitale globale

De Jurnalul Național Actuale Economie 212 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
În România, SN-IA. Strategia Naţională în domeniul Inteligenţei Artificiale pentru 2024-2027 a fost actualizată

Astfel, SN-IA. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a făcut publică în mod transparent versiunea actualizată a Strategiei Naționale în domeniul Inteligenței Artificiale (SN-IA) pentru perioada 2024-2027. Acest demers este însoțit de proiectul de Hotărâre de Guvern destinat adoptării strategiei și de o Notă de fundamentare detaliată.

În afirmaţiile sale, „Ne-am asigurat că drepturile românilor vor fi protejate online. Strategia a beneficiat de o consultare publică extinsă, începând din septembrie 2023. Propunerile Comitetului Român pentru Inteligență Artificială și ale celorlalte organizații au fost temeinic analizate și sunt integrate.

IA este viitorul economiei digitale globale, iar România va fi parte a acestui viitor, valorificând extraordinarul potențial al țării în IT și tehnologii emergente!”, a precizat ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, potrivit unui comunicat de presă.

Concret, pentru elaborarea Strategiei Naționale în domeniul Inteligenței Artificiale (SN-IA), au fost luate în considerare recomandări concrete formulate de organizațiile internaționale, care acoperă următoarele aspecte:

-prioritatea investițiilor în cercetare și dezvoltare în domeniul IA;
-încurajarea dezvoltării unui ecosistem digital favorabil IA;
-crearea unui mediu politic propice pentru dezvoltarea IA;
-consolidarea capacității umane în acest domeniu;
-stimularea cooperării internaționale pentru promovarea unei IA de încredere.

În plus, SN-IA se inspiră din acțiunile concrete propuse la nivelul Uniunii Europene, însă este ferm ancorată în realitățile și nevoile specifice ale contextului românesc. Acesta acoperă nu doar domeniul IA în sine, ci și aspectele adiacente esențiale, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, inovarea, competitivitatea economică, educația, digitalizarea administrației și a societății.

Documentele relevante pentru SN-IA, inclusiv Proiectul de Hotărâre de Guvern, Nota de fundamentare, Strategia Națională în domeniul Inteligenței Artificiale și Anexa 2 privind aprobarea acesteia, sunt disponibile pentru consultare la adresa https://www.mcid.gov.ro/transparenta-decizionala-2/.

Strategia Naţională în domeniul Inteligenţei Artificiale (SNIA)

În România, Strategia Națională pentru Inteligență Artificială a fost concepută în cadrul proiectului mai amplu denumit „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, identificat cu codul SIPOCA 704 și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Acest proiect a fost implementat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Iar obiectivul general al acestui proiect a fost să armonizeze strategiile internaționale privind utilizarea tehnologiilor inovative în administrația publică cu contextul specific național și să elaboreze direcții strategice pentru perioada 2021-2027. Aceste direcții strategice au avut ca principal scop îmbunătățirea eficienței instituțiilor publice în interacțiunea cu cetățenii și consolidarea dezvoltării și coordonării acestor instituții la nivel național.

Principalul scop al Strategiei Naționale în domeniul Inteligenței Artificiale (SN-IA) este să contribuie la strategia României privind adoptarea tehnologiilor digitale în economie și societate, asigurând în același timp respectarea drepturilor omului și promovarea excelenței și încrederii în IA.

Aşadar, SN-IA va oferi suport administrației publice centrale din România în susținerea eforturilor fundamentate de standardizare, operaționalizare și reglementare a dezvoltării IA, precum și în amplificarea efectelor pozitive ale acesteia. De asemenea, va juca un rol esențial în evidențierea și valorificarea potențialului inovativ național în domeniul IA și în gestionarea riscurilor asociate evoluției acestuia.

În același timp, strategia națională va asigura alinierea eforturilor României cu direcțiile strategice la nivel european privind regulile comune aplicate serviciilor digitale.

Sursa – www.capital.ro