Bursele sociale pentru elevi vor fi majorate la o pătrime din salariul minim pe economie

De Jurnalul Național Actuale Bani Educaţie 94 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
O creştere a burselor pentru elevi, este o măsură esenţială în vederea asigurării accesului egal la educaţie, elevii fiind astfel mai stimulaţi să înveţe şi încurajaţi să îşi continue studiile.

Un proiect iniţiat de parlamentarii AUR, adoptat tacit de Senat, prevede că bursele sociale pentru elevi vor fi majorate la o pătrime din salariul minim pe economie.

În cadrul proiectului de act normativ, această măsură va reduce presiunea financiară asupra familiilor defavorizate.

Astfel, „Având în vedere specificul acesteia, majorarea bursei sociale la o pătrime din salariul minim pe economie este o măsură esenţială în vederea asigurării accesului egal la educaţie, elevii fiind astfel mai stimulaţi să înveţe şi încurajaţi să îşi continue studiile. Această măsură va reduce presiunea financiară asupra familiilor defavorizate, deoarece majorarea bursei sociale va contribui semnificativ la creşterea standardului de viaţă al acestora.

Mai mult decât atât, aceşti bani suplimentari vor acoperi nevoile de bază ale elevilor, precum alimentaţia, transportul şi materialele şcolare, iar familiile cu venituri reduse vor avea mai multe resurse pentru a le asigura o viaţă mai bună copiilor acestora. Totodată, creşterea bursei sociale va reduce absenteismul şi abandonul şcolar”, se menţionează în expunerea de motive, potrivit Agerpres.

 

În opinia iniţiatorului, elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse. Cuantumul minim al burselor şi metodologia-cadru de acordare a burselor sunt aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Preuniversitar, „cu excepţia cuantumului bursei sociale, care se stabileşte la o pătrime din salariul minim pe economie”.

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 108 alin.(1) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi pentru instituirea unei măsuri tranzitorii va fi dezbătut şi supus votului plenului Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Cât este bursa socială în 2024?

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin pentru elevii din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar.

Acest sprijin se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.

Bursa socială este acordată pentru susținerea activității școlare a:

-elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;
-elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;
-elevilor din familii monoparentale;
-elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;
-elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

 

Concret, în anul școlar 2023-2024, valoarea bursei sociale este de 300 de lei, potrivit edu.ro.

Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.

Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Sursa – www.antena3.ro