Care sunt principalele modificări în cadrul acordării concediuui medical în acest an?

De Jurnalul Național Actuale Locuri de muncă 329 citiri
5 min citire

Inrolare trafic.ro
 

În ultimii ani, numărul de persoane care au avut nevoie de concediu medical a crescut considerabil în România. Drept urmare, legile privind concediul medical au trecut prin schimbări majore. La noi în țară, legile concediului medical sunt reglementate de Legea nr. 76/2002.

Ce presupune un concediul medical?

Concediul medical este acel tip de concediu acordat de angajatori persoanelor care au nevoie de tratament medical sau de îngrijire medicală de urgență. Acest tip de concediu poate fi acordat pe o perioadă scurtă sau pe o perioadă mai lungă de timp, în funcție de circumstanțele individuale și de durata tratamentului medical necesar.

Este important ca atunci când avem o problemă de sănătate care ne dă mari bătăi de cap și nu ne mai putem continua activitatea la locul de muncă, să știți că atât concediul medical, cât și indemnizația specifică sunt drepturi pe care majoritatea angajaților le au. Pentru cei care sunt puși în situația de a solicita zile de concediu medical, toţi angajaţii trebuie să ştie că de la 1 ianuarie 2023, angajații care vor avea nevoie de concediu medical vor primi zile libere de la angajator, doar prin completarea unui nou tip de formular. Acest formular va avea 17 coduri de indemnizație, în loc de 16 cum avea până în decembrie 2022.

Cui i se acordă concediu medical?

În România, orice tip de concediu medical este reglementat prin legea 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006.

În România, orice persoană care este angajată trebuie să aibă domiciliul în România și să fi fost înscris în sistemul de asigurări sociale de sănătate cel puțin șase luni în ultimul an. În plus, este precizat de lege că activitatea să fi fost desfășurată în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de detașare sau în baza unui statut special prevăzut de legea din România.

În plus, pot benefica de concediu medical 2023 și persoanele care nu îndeplinesc situațiile descrise anterior, dar se încadrează în următoarele tipare:

-persoanele autorizate să desfășoare activități independente;
-persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii și indemnizații;
-administratori sau manageri care au încheiat un contract de administrare sau de management;
-membrii unei asociații familiale;

 Coduri concedii medicale plătite

Atunci când avem concediu medical, salariul este înlocuit de o indemnizație care se calculează în funcție de următoarele coduri de diagnostic:

01 – Boală obișnuită: 75% din venitul brut obținut – (în cazul unei afecțiuni ce are condul 01, valoarea indemnizației se determină prin următorul calcul: suma salariilor brute din ultimele 6 luni/suma zilelor de stagiu din ultimele 6 luni) x 75% x numar zile de concediu medical)
02 – Accident în timpul deplasării către și de la locul de muncă: 80-100% din venitul brut obținut;
03 – Accident de muncă: 80-100% din venitul brut obținut;
04 – Boală profesională: 80-100% din venitul brut obținut;
05 – Boală infecto-contagioasă din grupa A: 100% din venitul brut obținut;
06 – Urgență medico-chirurgicală: 100% din venitul brut obținut;
07 – Carantină: 75% din venitul brut obținut;
08 – Sarcină și lăuzie: 85% din venitul brut obținut;
09 – Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la șapte ani sau copil cu handicap, pentru afecțiuni diferite față de cele care au cauzat handicapul, până la împlinirea vârstei de 18 ani – 85% din venitul brut obținut;
10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru
11 – Trecerea temporară în altă muncă
12 – Tuberculoză – 100% din venitul brut obținut;
13 – Boală cardiovasculară – 75% din venitul brut obținut;
14 – Neoplazii, SIDA – 100% din venitul brut obținut;
15 – Risc maternal – 75% din venitul brut obținut.

Sursa – playtech.ro