Ce s-a schimbat la Legea Asociației de Proprietari 2024?

De Jurnalul Național Actuale Casă și Grădină 171 citiri
3 min citire
 

În 2024, intrarea în vigoare a Legii Asociației de Proprietari aduce cu sine o serie de schimbări semnificative pentru locuitorii de blocuri, punând accent pe drepturile și obligațiile acestora, dar și pe transparența în administrația asociațiilor. Legea Asociației de Proprietari 2024 se concentrează pe aspecte precum accesul în locuință, gestionarea spațiilor comune, vânzarea și cumpărarea de apartamente, precum și obligațiile clare ale proprietarilor.

Modificări la Legea Asociației de Proprietari

Printre prevederile importante, legea impune proprietarilor să semnaleze orice neregulă membrilor consiliului de administrație sau autorităților competente.

 

De asemenea, se subliniază obligația de a plăti cheltuielile pentru întreținere, inclusiv costurile pentru administrarea spațiilor comune. Participarea la adunările generale devine o obligație, iar respectarea regulilor, precum programul de liniște stabilit de asociație, devine esențială.

Legea aduce clarificări privind modul în care se stabilește suma totală pentru cheltuieli, ținând cont de numărul de locuitori din fiecare apartament și de particularitățile clădirii, cum ar fi existența sau nu a unui lift.

Transparența în administrația asociațiilor este promovată prin obligația de a informa proprietarii asupra tuturor aspectelor legate de activitatea asociației și de a pune la dispoziție documente relevante.

De asemenea, dreptul de contestație a calculului cotei de contribuție este acordat proprietarilor, iar răspunsul din partea președintelui asociației trebuie să fie furnizat într-un termen de 10 zile.

Legislația acoperă și situațiile conflictuale, oferind proprietarilor căi de acțiune în caz de nesoluționare sau soluționare necorespunzătoare a solicitărilor. Aceștia au posibilitatea de a sesiza instanța în astfel de cazuri.

 Legea Asociației de Proprietari 2024

Pe lângă drepturi, Legea Asociației de Proprietari 2024 instituie și obligații clare pentru proprietari. Aceștia trebuie să notifice orice schimbare în structura și numărul membrilor familiei, să mențină proprietatea în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, și să repare eventualele stricăciuni pe care le provoacă.

Accesul în proprietatea individuală în cazul unor lucrări de reparații sau intervenții necesită un preaviz scris de 5 zile, iar refuzul de a permite accesul poate implica răspunderea civilă și penală a proprietarului. Proprietarii afectați de lucrări vor fi despăgubiți din fondul de reparații.

 

Legea încurajează și consolidarea și modernizarea condominiului, impunând măsuri precum reabilitarea termică și reabilitarea structural-arhitecturală.

O prevedere importantă se referă la vânzarea proprietăților, condiționată de dovada plății la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și a utilităților publice. Notarii publici pot autentifica actele de vânzare doar în aceste condiții.

Aşadar, Legea Asociației de Proprietari 2024 aduce reguli clare și transparență în relația dintre locatari și asociațiile de proprietari, încercând să ofere o administrare eficientă și corectă a proprietăților comune.

Sursa – playtech.ro