Cristian Popescu Piedone: Raportul vizează activități care nu îmi aparțin

De Jurnalul Național Actuale Locuri de muncă 161 citiri
6 min citire

Inrolare trafic.ro
 

Primarul Sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, a criticat recentul raport de audit publicat de Curtea de Conturi.

În acest sens, Cristian Popescu Piedone spune că majoritatea problemelor identificate de Curtea de Conturi aparțin unor gestiuni anterioare mandatului său.

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la Raportul de audit al Curții de Conturi fac următoarele precizări:

Concret, „Raportul de audit publicat pe site-ul oficial al Curții de Conturi reflectă activitatea desfășurată de către Sectorul 5 al Municipiului București și a Instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 5 în anul 2022 și nu conține măsurile întreprinse de entitatea menționată ulterior finalizării acțiunii de audit extern din anul 2023, instituția demarând acțiuni/măsuri de implementare.

Menționez faptul că toate măsurile/recomandările făcute de Curtea de Conturi în mare parte vizează activitatea U.A.T. din trecut și nu îmi aparțin în mod direct. În exercitarea mandatului de primar am luat măsuri pentru soluționarea acestor probleme în vederea funcționării în condiții optime a instituțiilor publice și a societăților comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este acționar.

După cum știți, în mai 2022, în perioada efectuării auditului financiar de către Curtea de Conturi, am fost încarcerat și nu am mai avut posibilitatea de a lua măsuri pentru rezolvarea operativă a acestor probleme, iar la revenirea mea în funcția de primar începând cu luna iulie 2023 și până în prezent, am dispus luarea măsurilor de rezolvare a acestor probleme, majoritatea fiind rezolvate”.

Măsurile rezolvate vor fi cuprinse în noul raport de audit ce va fi întocmit la finalizarea controlului actual și va fi public pe site-ul Curții de Conturi.

P.S.: „Nu cred în coincidențe, fiind publice toate rapoartele Curții de Conturi care vizează activitatea sectoarelor Municipiului București, dar și pentru toate Unitățile Administrative Teritoriale din țară, presa prezintă interes doar față de constatările efectuate la Sectorul 5 al Municipiului București. Interesant ar fi ca imparțialitatea și corectitudinea mass-mediei să fie dovedite printr-o analiză minuțioasă, comparativă și asupra celorlalte rapoarte de audit devenite publice care vizează activitatea celorlalte sectoare și a Municipiului București.

Haideți să intrăm un pic și în amănunte și să vă prezint rezultatele măsurilor implementate în baza dispozițiilor emise de mine, după cum urmează:

„Plata nejustificată în anul 2022 a sumei totale de 4.980.219 lei, către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., cu titlu de „eșalonare de plată”, fără a exista obligația de plată, înregistrată în evidența Sectorului 5, în baza unor documente neclare, din care nu rezultă suma de plată, obiectul achiziției, recepția și prețurile unitare ale bunurilor achiziționate”. Au fost făcute demersuri în vederea recuperării debitului constatat, precum și a penalităților și dobânzilor aferente. În acest sens fomulându-se acțiune în instanță, pe rolul Tribunalului București, în cursul anului 2024 urmând ca în funcție de soluția  instanței să se întreprindă măsurile dispuse de către aceasta.

Deși Curtea de Conturi a menționat pasivitatea conducerii entității referitoare la respectarea prevederilor legale”, în fapt instituția a întreprins măsurile necesare în vederea stabilirii cu exactitate a sumelor ce depășeau indemnizația viceprimarului parcurgându-se astfel etapele prevăzute în legislația în vigoare, iar în prezent o parte din  directori au semnat un angajament de plată, unii au achitat integral obligațiile de plată, iar pentru alții s-au emis dispoziții de imputare.

Întrucât volumul de documente care vizează conturile aferente cheltuielilor cu personalul este considerabil, în prezent instituția se află în proces de inventariere a operațiunilor înregistrate în conturile contabile în perioada 2021-2022, urmând ca pe măsură ce sunt identificate înregistrări eronate, să se realizeze corecțiile ce se impun, luându-se în considerare legislația în materie.
„Soldul contului 162 „Împrumuturi Interne” a fost diminuat cu suma totală de 524.219.319 lei, întrucât nu au fost raportate șase împrumuturi interne și a fost majorat eronat cu suma de 374.494.653 lei, întrucât au fost raportate eronat șase împrumuturi (neconforme cu datele din Anexa 3), iar pentru 11 conturi analitice nu se cunosc creditele corespondente” – în cursul anului 2024 s-au inventariat toate creditele atrase (în număr de 11) pentru care au fost efectuate toate înregistrările aferente ratelor. Au fost înregistrate, de asemenea, valorile acestora, pe surse de finanțare existând în prezent o imagine fidelă care reflectă realitatea contabilă.

Cu privire la debitul de 27.000.000 lei, s-a procedat  la evidențierea contabilă a acestuia în cursul anului 2023, respectiv a sumelor plătite în anii 2019 și 2020, ulterior demarându-se o cercetare de către organele în drept cu privire la modalitatea de acordare și utilizare, în prezent fiind în faza de cercetare, ca urmare a sesizării Primăriei Sector 5, încă din decembrie 2020.
Referitor la serviciile de salubrizare, în cursul anului 2023 a fost înregistrată în contabilitate obligația de plată, urmând a se întreprinde măsurile legale, în vederea recuperării sumei.

De menționat este și faptul că, procedura de auditare a curții de conturi în prezent se face în baza unei legislații noi și vizează activitatea Unității Administrativ Teritorială  Sector 5 ca un întreg, iar rezultatele constatărilor sunt publicate pe site-ul oficial al acesteia până la implementarea integrală, indiferent de perioada în care acestea se realizează. ( ex. Soluționarea definitivă a unor dosare de către instanțele de judecată).

Sursa – www.antena3.ro