Elevii cu note bune vor primi o bursă de 1.000 de lei

De Jurnalul Național Actuale Bani Educaţie 107 citiri
5 min citire
Ministerul Educaţiei vine cu vești bune pentru elevi. În anul școlar 2024-2025, aceștia pot primi un sprijin pentru studii substanțial. Este vorba despre o bursă de 1000 de lei, care va merge către cei mai silitori.

Astfel, Academia Română poate oferi anumitor elevi o bursă de 1.000 de lei pe lună. Până la sfârșitul lunii aprilie, cei care îndeplinesc toate cerințele se pot înscrie, iar apoi vor afla dacă au fost aleși și pot deveni parte din acest proiect foarte apreciat.

Practic, un document trimis de Academia Română către inspectoratele școlare spune că un număr de zece elevi cu rezultate deosebite vor primi sprijin lunar, pentru a continua fără probleme studiile. Însă, ei trebuie să corespundă unor condiții impuse.

Prin urmare, Academia Română dorește să identifice studenții excepționali și talentați care au nevoie de asistență financiară pentru a-și continua studiile la nivel de excelență. Pentru a ieși din situațiile dificile, vor primi un sprijin semnificativ lună de lună.

Astfel, „Academia Română lansează cel de-al treilea apel de acordare a burselor pentru elevii performanți cu rezultate şcolare excepționale, care trăiesc în medii defavorizate.

Acordarea de burse pentru elevii studioși face parte din Programul intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii”, care vizează susținerea elevilor talentați, cu potențial cognitiv deosebit”, se arată în document.

Ce condiții trebuie să îndeplinească elevii?

Bursa nu poate fi acordată unui număr mare de elevi, având în vedere că este vorba despre o sumă mare, în comparație cu alte ajutoare de acest fel. De data aceasta, elevii trebuie să îndeplinească mai multe condiții clare.

Astfel, criteriile de selecție urmărite sunt:

-Rezultate performante la concursuri şi olimpiade şcolare județene, naționale și internaționale;

-Rezultatele şcolare excelente (media anuală cel putin 9,50);
-Venitul per membru al familiei sub nivelul mediu national;
-Intervalul de școlarizare: clasele IX-XII și, pentru cazuri excepționale, clasa a VIII-a.

De precizat că este nevoie și de un dosar pentru înscrierei. Acesta trebuie să conțină următoarele documente:

-O scurtă scrisoare motivațională a elevului aplicant;
-Copii după diplomele care certifică rezultatele obținute la olimpiadele județene, nationale și/sau internationale;
-Un document din care să reiasă situația școlară din ultimii doi ani, emis de unitatea școlară;
-O declaraţie pe proprie răspundere din partea susţinătorului legal, care să ateste situația materială.

Cine riscă să piardă bursa

În ziua de luni, Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat că bursele elevilor vor suferi modificări din anul școlar 2024–2025. Apare bursa de reziliență, care va fi oferită elevilor cu o medie de cel puțin 7 și care se încadrează în primii 30% dintre elevii unei clase.

O altă modificare va apărea şi în cazul bursei de merit, care se acordă elevilor cu media anuală 9,50. De precizat și că bursele de merit şi cele de rezilienţă se pot acumula, anunţă ministrul.

În plus, Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat că bursele de excelență, merit, reziliență și tehnologie se acordă doar celor care au obținut media 10 la purtare sau au obținut calificativ FB la sfârșitul anului școlar anterior. Elevii nu vor fi eligibili pentru bursele de excelenţă, rezilienţă, merit, socială sau tehnologică pentru o lună dacă au 10 absențe nemotivate în acea lună.

Aşadar, „Pentru a susţine participarea şcolară şi finalizarea studiilor am crescut de la 18 la 30 de ani, limita de vârstă pentru acordarea burselor sociale pentru elevii din programul „A doua şansă” sau pentru formele de învăţământ cu frecvenţă redusă, neangajaţi pe piaţa muncii. pentru susţinerea performanţei, s-a introdus prevederea prin care elevii care obţin locurile I, II sau III sau menţiune la jocurile paralimpice, jocurile olimpice de tineret, să beneficieze de bursă de excelenţă olimpică I.

Dat fiind faptul că valoarea burselor acordate în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2024 – 2025 este deja prevăzută în bugetul anului calendaristic 2024, s-a propus menţinerea şi în anul şcolar viitor, adică 2024 – 2025 a cuantumului burselor la aceeaşi valoare ca până acum, excepţie făcând bursa de rezilienţă”, a explicat Deca.

Sursa – playtech.ro