La Romgaz profitul net a fost în creştere cu 15% iar afacerile în scădere cu 19,8%

În anul 2020, producătorul de gaze Romgaz a obţinut un profit net de 1,25 miliarde de lei, în creştere cu 15,14% faţă de 2019, însă cifra de afaceri a societăţii s-a redus cu 19,79%, la 4,07 miliarde lei, în condiţiile în care cantitatea vândută de gaze naturale a fost cu 10,1% mai mică.

„Diminuarea cifrei de afaceri provine din diminuarea cu 24,48% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, atât a celor din producţia Romgaz, cât şi a celor achiziţionate în vederea revânzării şi din asocieri. În schimb, veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au crescut cu 13,32%, iar cele din vânzarea de energie electrică cu 29,9%”, se arată în Raportul privind rezultatele financiare preliminare ale Romgaz, transmis Bursei de la Bucureşti.

Toată producţia de gaze naturale estimată a fost de aproximativ 4,52 miliarde metri cubi (mc), cu 757,2 milioane mc mai mică decât producţia realizată în anul 2019 (-14,35%), ca urmare a situaţiei speciale generate de pandemia COVID-19 în economia românească.

„În trimestrul al patrulea (T4) se observa o revenire puternică a producţiei faţă de T3 (creştere estimată de 38,84%). Faţă de producţia bugetată, producţia realizată a fost mai mare cu 4,7%”, precizează compania.

În contextul activităţilor companiei, cifra de afaceri preliminată pentru anul 2020, a fost de 4,07 miliarde de lei, în scădere cu 19,79% (din punct de vedere cantitativ, cantitatea vândută de gaze naturale este cu 10,1% mai mică). Pentru T4 2020 se estimează o creştere cu 59,5% a cifrei de afaceri comparativ cu T3 mai ales ca urmare a unei cantităţi de gaze naturale vândute mai mari cu 86,4%. La nivel de Grup, în activitatea de înmagazinare se observă o creştere cu 13,32% a cifrei de afaceri susţinută de avansul cu 92,6% al serviciilor de extracţie (+20,7 milioane de lei) şi cu 6,2% (+16,4 milioane de lei) a serviciilor de rezervare de capacitate. Cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut cu 29,9% faţă de anul anterior (+43,6 milioane de lei) la o producţie mai mare cu 58,9%.

Pe parcursul anului trecut, compania a înregistrat o scădere cu 146 milioane de lei (42,59%) a cheltuielilor cu redevenţa petrolieră (195,9 milioane de lei în 2020, faţă de 342,9 milioane de lei în 2019), ca urmare a diminuării preţului de referinţă utilizat în calculul acesteia.

Însă, cheltuielile de explorare înregistrate în anul 2020, în valoare de 155,57 milioane de lei, sunt în creştere cu 533,37% faţă de anul precedent. Cheltuielile de explorare includ si costul sondelor de explorare casate. Costul acestor investiţii casate a fost de 130,7 milioane de lei, comparativ cu 23,1 milioane de lei în anul 2019. Compania precizează, însă, că aceste costuri sunt anulate în cea mai mare parte de veniturile nete din ajustările pentru depreciere.

Totodată, datoriile pe termen lung au înregistrat o creştere de 58,92% faţă de 31 decembrie 2019, în principal datorită avansului provizionului de dezafectare a sondelor de exploatare cu 45,99% (176,7 milioane de lei, din care 4,2 milioane de lei reprezintă porţiunea pe termen scurt) şi încasării unei tranşe de 115 milioane de lei din fondurile alocate noii centrale de la Iernut prin Planul Naţional de Investiţii (PNI). Potrivit sursei, sumele primite din PNI reprezintă subvenţii pentru investiţii, urmând a fi transferate la venituri pe măsura amortizării centralei.

Se consemnază diminuarea cu 302 milioane de lei (42,12%) a impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, ca urmare a diminuării preţului de vânzare al gazelor în medie cu 16% şi a unei cantităţi vândute mai mici cu 10,1%.

În contextul economico-bancar, anul trecut Romgaz a făcut obiectul unei inspecţii economice şi financiare privind modul de stabilire a dividendelor conform art. 43 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018. Concluzia acestei inspecţii a fost că societatea nu a calculat corect nivelul dividendelor acordate şi trebuie să plăteasca dividende suplimentare în valoare de 34,85 milioane de lei, din care dividendele cuvenite acţionarului majoritar sunt de 24,28 milioane de lei, sumă la care se adaugă penalităţi de întârziere de 938.000 lei.

„Societatea nu a fost de acord cu concluziile raportului de inspecţie, în prezent fiind în curs o acţiune în justiţie. Contravaloarea dividendelor considerate ca fiind cuvenite acţionarului majoritar şi penalităţile aferente au fost compensate din oficiu de ANAF cu alte creanţe ale societăţii faţă de ANAF, în fapt societatea solicitând compensarea creanţelor cu alte datorii fiscale neajunse la scadenţă. Având în vedere această compensare, rezultatul consolidat include o cheltuială de 24.284 mii lei, întrucât nu există o hotărâre a acţionarilor pentru acordarea de dividende suplimentare celor aprobate anterior. În ceea ce priveşte penalităţile de 938 mii lei, societatea a obţinut anularea acestora potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 69/2020”, se precizează în documentul citat.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata