Românii cu case şi maşini scumpe ar putea plăti un impozit special

De Jurnalul Național Actuale Bani 199 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
 

Anul viitor, românii cu case şi maşini scumpe ar putea plăti un impozit special, după ce Ministerul Finanțelor a pus marți în dezbatere publică un proiect de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare.

În date documentului privind noile măsuri fiscale, se arată că statul stabilește un impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, respectiv clădiri rezidențiale și mașini scumpe.

„Astfel, sunt obligate la plata impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește 2.500.000 lei;

b) persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei.

Practic, impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

La fel şi cota de impozitare pentru impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare se calculează după cum urmează:

a) în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei (aproximativ 500.000 de euro – n.r.);

b) în cazul proprietăților reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei (aproximativ 75.000 de euro – n.r.).

Data până la care se poate face plata impozitului

Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare este datorat pentru întregul an fiscal.

Contribuabilii sunt obligați să calculeze și să declare impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, după cum urmează:

a) până la data de 30 aprilie inclusiv a anului fiscal curent, la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului;

b) până la data de 31 decembrie inclusiv a anului fiscal curent, la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul/sediul contribuabilului.

Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare se plăteşte la bugetul de stat (…)”, se arată în document.

Care este cota de TVA pentru locuințe?

Aşadar, „În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, se aplică o cotă redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Persoana fizică poate achiziționa, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de TVA de 5% sau 9%.

Cota redusă de TVA de 5% se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare, conform condițiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe”, se mai arată în document, potrivit adevarul.ro.

Sursa – www.antena3.ro