Un proiect investiţional din cadrul Programului REGIO 2014-2020 este destinat creşterii calităţii învăţământului universitar din judeţul Sibiu, pentru aproximativ 1000 d cadre didactice din cadrul Facultăţii sibiene de Litere şi Arte

Foto: amosnews.ro
0 3

În cadrul Programului REGIO 2014-2020, un nou proiect investiţional este destinat creşterii calităţii învăţământului universitar din judeţul Sibiu, pentru aproximativ 1000 de studenţi şi cadre didactice din cadrul Facultăţii sibiene de Litere şi Arte.

În proiectul „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare a infrastructurii educaţionale destinată Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu”, aceştia vor beneficia de noi condiţii de studiu, mai bune, ca urmare a lucrărilor ce vor fi efectuate la clădirea de pe str. Banatului, nr 12.

Contractul de finanţare, în valoare totală de peste 18,9 milioane lei, a fost semnat electronic de către Rectorul Universităţii sibiene, Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu şi dr. Simion Creţu, director general ADR Centru, suma alocată ca finanţare nerambursabilă fiind de aproape 4 milioane euro.

Obiectivul proiectului este de a creşte gradul de participare la procesul de învăţământ şi angajabilitatea studenţilor Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, prin investiţii în infrastructura educaţională şi prin dezvoltarea capacităţii de predare-învăţare, a cercetării ştiinţifice, precum şi a creaţiei artistice în domeniile Teatru – Artele spectacolului şi Filologie, pentru dobândirea de competenţe inter- şi trans-disciplinare, în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi nevoile pieţei muncii.

Astfel, modernizarea centrului universitar de pe str. Banatului din centrul Sibiului este finanţată în cadrul Priorităţii de investiţii 10.1A, Obiectivul specific 10.3 – pentru creşterea calităţii în învăţământul universitar – aferent Axei Prioritare 10 a Programului Operaţional Regional REGIO 2014-2020. Valoarea totală a cererii de finanţare este de 18.905.419,01 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate pentru realizarea investiţiilor este de 18.522.819,42 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând peste 3,98 milioane euro. Diferenţa o constituie contribuţia ULBS la cheltuielile eligibile şi neeligibile ale proiectului. Echipa de management a universităţii estimează că data finalizării investiţiilor va avea loc chiar la începutul anului universitar 2022, respectiv până în 30 septembrie.

În opinia sa, importanţa acestui proiect pentru ULBS, Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, Rectorul Universităţii a precizat: „În decurs de doar 6 luni am semnat cel de-al doilea proiect pentru Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu. Proiectul ‘Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare a infrastructurii educaţionale destinată Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul Universităţii ‘Lucian Blaga’ din Sibiu’ reprezintă o mare provocare pentru universitatea noastră: comunitatea academică şi şcoala de teatru vor beneficia de un spaţiu pentru educaţie care va funcţiona la cele mai înalte standarde ale domeniului Teatru şi Artele spectacolului. Clădirea pe care dorim să o renovăm şi să o dotăm va oferi tinerilor din comunitatea locală şi regională şansa derulării unei activităţi didactice şi practice alături de specialişti importanţi ai domeniului teatral, ceea ce este încă o garanţie a calităţii învăţământului artistic sibian. Numai modernizarea şi susţinerea performanţei în educaţie pot constitui căile prin care putem răspunde provocărilor cu care se confruntă învăţământul superior din România. La final, vom avea în centrul Sibiului 27 de spaţii de învăţământ moderne, dotate cu materiale didactice noi, tehnologii moderne, ce beneficiază de suport TIC, echipamente noi şi mobilier de specialitate, software didactic, aparatură de specialitate. Doar astfel vom construi pentru studenţii, colegii noştri şi pentru generaţiile viitoare o universitate a excelenţei, a dezvoltării şi a inovării.”

Din punct de vedere al constructorului, clădirea este formată din 3 tronsoane cu regimul de înălţime P+2E, construite începând din perioada anilor 1920, fiind extinsă în 1940 şi ultima dată 1995. Suprafaţa construită a imobilului este de 1282 mp şi suprafaţa desfăşurată trece de 1670 mp. Momentan, clădirea nu este in exploatare, fiind într-o stare avansata de degradare. Starea generala precară a construcţiei şi a facilităţilor de care dispune justifică din plin investiţii în consolidare, extindere şi modernizare a spaţiilor de studiu, precum şi pentru dotarea acestora cu noi tehnologii.

„Acesta este al doilea proiect contractat pentru mediul universitar, la Sibiu. Universitatea sibiană ‘Lucian Blaga’ va derula investiţii la Ferma din Rusciori şi la acest centru de laboratoare din municipiu. În total, cele două proiecte au o valoare cumulată de peste 37 milioane lei, care se adaugă celorlalte proiecte semnate pentru Universităţile din Regiunea Centru, în total fiind astfel şase contracte pentru modernizarea infrastructurii universitare regionale. Acestea însumează aproape 26 milioane euro şi de impactul lor se vor bucura peste 3.000 de studenţi şi cadre didactice, în maximum doi ani. Este foarte importantă această preocupare privind investiţiile de dezvoltare a mediului universitar, cu atât mai mult cu cât sunt conexate cu domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional. Acesta este cel mai bun semn că şi mediul universitar este interesat de creşterea competitivităţii regionale, care se bazează pe creşterea calităţii învăţământului la toate nivelurile. Studenţii şi masteranzii au nevoie de laboratoare moderne şi de centre de pregătire cu funcţiuni multiple. Proiectele de dezvoltare a Universităţilor vor asigura premisele creşterii calităţii şi performanţei ştiinţifice iar noi sperăm ca, pentru următoarea perioadă de finanţare, 2021-2027, să faciliteze transferul rapid şi eficient al cunoştinţelor către mediul de afaceri – în cazul acesta fiind vorba de industriile creative şi ale spectacolului – dar şi o mai eficientă absorbţie a absolvenţilor pe piaţa specializată a forţei de muncă”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Obiectuvul principal al acestei modernizări şi investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, se face pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formar, creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar in relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive.

În contextul financiar al acestei invertiţii, valoarea totală – 18.905.419,01, valoarea totală eligibilă – 18.900.835,13, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 16.065.709,86, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 2.457.109,56, valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului – 378.015,71, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 4.583,88, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE – AM POR: 18.522.819,42 lei (98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 3.981.689,47 euro, unde 1 euro = 4,6520 RON (la cursul de schimb InforEuro la data depunerii cererii de finanţare ianuarie 2018).

În urma acestui proiect vor beneficia: 910 studenţi şi studenţi  doctoranzi ai Facultăţii de Litere şi Arte (conform numărului total de studenţi înscrişi în anul şcolar 2017-2018 la Facultatea de Litere şi Arte) din cadrul programelor de licenţă zi (Limba şi literatura română, Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura germană, Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura chineză, Limbi moderne aplicate: engleză, germană, franceză, Ştiinţe ale informării şi documentării, Teatrologie – Management cultural, Artele spectacolului – Actorie, Artele spectacolului – Coregrafie), masterat zi (Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura română, Limba şi literatura germană, Teoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba engleză, Teoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba franceză, Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană, Profesor documentarist, Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale, Arta interpretării caracterelor dramatice), doctorat (Teatru şi Artele spectacolului) şi an pregătitor. Din toţi aceştia sunt: – Fete: 715; – Băieţi: 167; – Persoane cu dizabilităţi: 1; – Persoane aparţinând categoriilor dezavantajate: 3; – Persoane cazuri sociale: 74; – Persoane cu vârsta de peste 35 de ani: 17.

În cadrul proiectului se propun următoarele:

1. Reabilitarea, consolidarea, extinderea şi dotarea infrastructurii educaţionale existente în municipiul Sibiu, pe str. Banatului, nr.12, destinată FLA din cadrul ULBS, prin renovarea completă a clădirii existente, prin recompartimentarea spaţiilor iniţiale, care vizează realizarea a 27 de spaţii de învăţământ: 1 sală conferinţe, 5 săli studiu individual, 6 săli studii teoretice, 2 studiouri (laborator) actorie, 2 studiouri (laborator) master actorie, 2 studio (laborator) regie, 1 studio (laborator) foto-video, 1 sala (laborator) dans, 1 centru dezvoltare proiecte, 1 sala servicii conexe, 2 cabine tehnice, 2 anexe studio (laborator) atelier teatru, 1 spaţiu depozitare.

2. Îmbunătăţirea desfăşurării procesului educaţional prin dotarea şi echiparea spaţiului situat în Sibiu, str. Banatului, nr.12 cu materiale didactice, noi tehnologii şi suport TIC, echipamente şi mobilier de specialitate, software didactic, aparatură de specialitate, precum şi alte materiale didactice moderne.

Sursa: Agerpres
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata