Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) accelerează înregistrările proprietăţilor din România

278

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) ia noi măsuri pentru accelerarea înregistrării proprietăţilor din România.

În contextul pandemiei de COVID-19, ANCPI creează posibilitatea prelungirii termenelor contractelor de finanţare încheiate în 2019 şi 2020 pentru ca firmele de cadastru să nu piardă sumele decontate de ANCPI.

Concret, ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a modificat legislaţia pentru a sprijini prestatorii care realizează lucrări de cadastru general. Măsura a fost luată având în vedere situaţia excepţională generată de pandemia COVID – 19 şi în urma solicitărilor asociaţiilor profesionale.

În contextul financiao-legal, procedura privind modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a fost actualizată ca urmare a modificării Legii 7/1996.
Modificările actelor normative au ca scop accelerarea realizării cadastrului general, sprijinirea firmelor care realizează lucrări de specialitate, precum şi a autorităţilor locale. Astfel, Procedura stabileşte posibilitatea prelungirii termenelor contractelor de finanţare încheiate între ANCPI şi primării, în ultimul trimestru al anului 2019 şi pe parcursul anului 2020, până la data de 30 noiembrie 2021.

Însă, această modificare se aplică doar în cazul contractelor pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 „Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare” şi care aveau termen 31 mai 2021.
„Situaţia generată de pandemia de Covid-19 a determinat unele firme de cadastru să încetinească ritmul lucrărilor. Potrivit prevederilor contractuale exista riscul ca, odată depăşite termenele stabilite, aceste firme să nu încaseze banii pentru măsurătorile realizate. Practic, în cazul acestora, ar fi trebuit semnate alte contracte pentru continuarea lucrărilor, ceea ce ar fi însemnat stagnare, deci mult timp pierdut”, a precizat Laurenţiu Alexandru Blaga, preşedinte – director general al ANCPI.

De asemenea, o altă modificare legislativă prevede că, odată cu intrarea în vigoare următoarelor finanţări, în cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi, subiect al înscrierii provizorii a UAT, se va deconta 10% din preţul contractat pentru un imobil.
Prevederile intră în vigoare în momentul publicării în Monitorul Oficial.

Aşadar, ANCPI finanţează, începând cu anul 2015, Programul naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF). Obiectivul PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, gestionat de ANCPI. Programul naţional este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI (peste patru miliarde de lei), dar şi din fonduri externe nerambursabile, obţinute prin Programul Operaţional Regional (în cuantum de peste 300 de milioane de euro).

În afară de ANCPI, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor.

În toată ţara, până în prezent, prin procesul de înregistrare sistematică, au fost înregistrate, gratuit pentru cetăţeni, aproximativ 3.600.000 de imobile.

Sursa: Agerpres
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner