Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) cofinanţează realizarea planurilor parcelare

Foto: adevărul.ro
0

În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF), susţinut de Guvernul României, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) cofinanţează, din venituri proprii, lucrările de întocmire a planurilor parcelare. Datorită acestor planuri, este simplificată procedura de înscriere a imobilelor în cartea funciară şi este redusă perioada acestui proces.

În acelaşi timp şi sumele decontate de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (UAT) au fost majorate. Iar măsurile, care au drept scop accelerarea PNCCF, intră în vigoare de luni, 24 august şi sunt prevăzute de Legea nr. 192 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 vineri, 21 august.

Aşadar, ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), continuă îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu şi simplificarea procedurilor de înscriere a proprietăţilor în cartea funciară.

Prin noilor reglementări, ANCPI va cofinanţa “lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare (…), iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale”. ANCPI va face plăţile după finalizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla.

“Această ultimă modificare a Legii 7 vine în completarea celor începute încă de anul trecut, menite să accelereze procesul de retrocedare a proprietăţilor funciare, gestionat de Comisiile locale de fond funciar. Reamintesc că, prin modificările aduse Legii 7 de Legea 115/2019, reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile parcelare întocmite de comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, pentru înscrierea din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare, este o modalitate de punere în concordanţă a amplasamentelor imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrise în titlurile de proprietate. În caz de discrepanţă, prevalează situaţia identificată în urma măsurătorilor şi nu se impune rectificarea identificatorilor, respectiv a numărului de tarla sau parcelă a amplasamentelor imobilelor înscrise eronat în titlurile de proprietate sau în documentele care au stat la baza eliberării acestora. De asemenea, o altă modificare a Legii 7 elimină etapa de rectificare a titlurilor de proprietate, iar procedura prevede afişarea planurilor parcelare cu posibilitatea ca proprietarii să poată contesta rezultatele”, a explicat Laurenţiu Alexandru BLAGA, preşedinte – director general al ANCPI.

Pentru plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT, noul act normativ mai prevede că va fi stabilit un preţ unitar pe hectar. În cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi, ANCPI va achita 10% din acest preţ.

În acest context, a fost majorată şi suma decontată de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (UAT). Astfel, preţul a crescut de la 60 la maximum 84 de lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienţii categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief şi, după caz, coeficienţii categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de gradul de acoperire. În plus, “imobilelor situate în zonele de aplicare a Decretului – lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar şi un coeficient de 1,4”.

Sursa: Agerpres
loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close