ANSVSA, amenzi de peste 1 milion de lei în februarie.

De Jurnalul Național Actuale Afaceri Bani 120 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
Aproximativ 11.000 de controale au fost făcute luna trecută de inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Aceştia au descoperit nenumărate nereguli la operatorii economici și au fost aplicate sancțiuni contravenționale de peste 1 milion de lei.

Astfel, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au aplicat, în februarie, amenzi în valoare de peste un milion de lei unor operatori economici care activează în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală, se spune într-un comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Amenzi de peste 1 milion de lei în februarie

Conform sursei citate, în cursul lunii februarie, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, dar şi a Municipiului Bucureşti, au efectuat 10.820 de controale în unităţile din industria agroalimentară.

În plus, ca urmare a neregulilor constatate şi încălcării prevederilor legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor s-au aplicat 148 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.001.400 de lei.

Conform sursei citate, acţiunile de control au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condiţiilor de prelucrare şi de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerinţelor de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor cu privire la implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Ce nereguli au fost descoperite de ANSVSA?

Aşadar, în urma controalelor au fost constatate o serie de neconformităţi, printre care:

– nerespectarea bunelor practici de igienă şi fabricaţie (neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor tehnologice de producţie, lipsa vestiarului şi a grupului sanitar pentru angajaţi, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanţe destinate operaţiunilor de dezinfecţie, neefectuarea operaţiunilor de DDD în condiţiile legislaţiei specifice domeniului alimentar;

– neconformităţi privind întreţinerea şi igiena echipamentului de protecţie sanitară a personalului muncitor);

– probleme privind monitorizarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP; neasigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător);

– neîntocmirea fişelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, neatestarea stării de sănătate a personalului; desfăşurarea de activităţi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, neinformarea privind retragerea produselor neconforme,neanunţarea începerii activităţii comerciale.

Reprezentanţii ANSVSA menţionează că, în timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară, s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator potrivit procedurilor şi instrucţiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2022, urmărindu-se conformitatea produselor alimentare, încadrarea calităţii acestora în limitele maxime admise privind prezenţa de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente.

În plus, s-au prelevat probe în vederea verificării conformităţii în ceea ce priveşte respectarea criteriilor microbiologice în alimente şi de pe suprafeţe/ustensile de lucru în unităţile de industrie alimentară.