Cât costă o succesiune şi de ce acte ai nevoie, în 2024

De Jurnalul Național Actuale Casă și Grădină 300 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
 

Odată cu începutul anului 2024, procedurile de succesiune, în România, vor suferi modificări semnificative, conform unui anunț recent. Lista actelor necesare pentru succesiune a fost actualizată, introducând noi condiții și reguli pentru cei care doresc să intre în posesia bunurilor lăsate în urmă de o persoană decedată. De ce acte ai nevoie și cât te costă îndeplinirea formalităților necesare?

Cât costa o succesiune

Schimbarea majoră în sistemul fiscal românesc afectează şi taxele pentru succesiune, începând din acest an. Taxele de succesiune sunt acum mai structurate și includ:

-onorariul notarial,

-taxa pentru cartea funciară și

-un impozit pe moștenire către stat.

Această schimbarea semnificativă se referă la modul în care se calculează onorariul notarial. Acesta este o componentă esențială în procesul de succesiune, reprezentând taxa percepută de notari pentru validarea și procesarea documentelor necesare transferului de proprietate. Acest onorariu variază în funcție de valoarea bunurilor moștenite.

La taxa pentru cartea funciară, aceasta este aplicabilă doar în cazul în care defunctul avea în proprietate imobile care sunt intabulate în cartea funciară. Acest aspect este crucial pentru înțelegerea noilor reglementări, deoarece afectează direct costul total al procedurii de succesiune.

Iar, referitor la impozitul pentru succesiune, acesta este datorat dacă succesorii nu au finalizat procedurile de succesiune în primii doi ani de la decesul persoanei.

Până acum, statul oferea o scutire de plată pentru acest interval, însă noile reguli specifică că impozitul este de 1% din valoarea imobilelor defunctului.

În contextul financiar, un aspect important care trebuie subliniat este că fiecare birou notarial poate avea tarife diferite pentru serviciile sale. De exemplu, tariful pentru certificatul de calitate de moștenitor este de 300 lei plus TVA, în timp ce tarifele pentru serviciile de succesiune încep de la 500 lei plus TVA, variind în funcție de valoarea bunurilor moștenite.

Actele necesare pentru moștenire

Pentru a facilita procesul de succesiune, autoritățile au actualizat lista actelor necesare, adaptând-o pentru a reflecta diversitatea scenariilor posibile.

De exemplu, în cazul în care defunctul a avut conturi bancare, moștenitorii trebuie să furnizeze extrase de cont. Pe de altă parte, dacă defunctul nu a deținut un vehicul, talonul și cartea auto nu sunt necesare.

Printre actele esențiale se numără:

1. Certificatul de deces.

2. Actele de stare civilă ale moștenitorilor, cum ar fi certificatele de naștere, căsătorie sau divorț.

3. Actele de identitate ale moștenitorilor și, dacă este cazul, procura pentru reprezentarea în succesiune și actul de identitate al mandatarului.

4. Actele de proprietate pentru imobile, dacă defunctul a deținut astfel de bunuri.

5. Extrasele de cont bancar, dacă defunctul a avut conturi.

6. Certificatele de acționar, dacă este cazul.

7. Talonul și cartea auto, în situația în care defunctul a avut un vehicul.

8. Actul de concesiune a locului de veci, dacă este relevant.

9. Certificatul de atestare fiscală de la ANAF și DITL pentru imobilele din masa succesorala.

 

Sursa – playtech.ro