Cât costă și de ce acte ai nevoie pentru cadastru și intabulare în 2024

De Jurnalul Național Actuale Casă și Grădină 225 citiri
7 min citire

Inrolare trafic.ro
 

În România, cât costă şi de ce acte ai nevoie pentru cadastru şi intabulare în 2024 este întrebarea de pe buzele celor care vor să realizeze tranzacţia de vânzare, pentru a obține o ipotecă sau pentru a plăti un impozit corect către stat.

Cadastrul şi intabularea sunt necesare pentru a putea realiza tranzacția de vânzare, pentru a obține o ipotecă sau pentru a plăti un impozit corect către stat.

Pentru a obţine cadastru şi intabulare este nevoie să deţii toate actele necesare pentru a demara proiectul.

Atât cadastrul, cât şi intabularea se realizează de către un inginer cadastrist care se ocupă de la început de proiect.

Termenul de finalizare pentru cadastru şi intabulare variază între 15 şi 30 de zile, dar acestea se pot obţine şi în mai puţin de 10 zile, dacă proprietarul alege să achite o taxă de urgenţă.

Ce este cadastrul?

Din punct de vedere al Legii nr.7/1996, s-a adoptat următoarea definiţie: „Cadastrul general este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii tări, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent de destinația lor şi de proprietar, prin care se realizează identificarea, înregistrarea şi reprezentarea lor în registre şi pe hărți şi planuri cadastrale.”.

Însă, referitor la etimologia cuvântului cadastru există mai multe ipoteze. Una dintre acestea spune că termenul provine de la cuvântul grecesc katastikhon. Acesta este format din prefixul kata-, care înseamnă „de sus în jos”, și din cuvântul -stikhon, care se poate traduce prin „registru de impunere”, „carte de însemnări” sau „carte de comerț”.

Ce este intabularea?

Din punct de vedere DEX, verbul a intabula înseamnă “A înscrie definitiv un drept de proprietate sau un drept real imobiliar în cartea funciara”. Cu alte cuvinte, prin intabulare se dovește că proprietatea aparţine celui care a solicitat acest document, iar acest lucru este demonstrat de existenţa acestei înscrieri în Cartea Funciara.

Acte necesare cadastru şi intabulare apartamente

Există mai multe situații în care vei avea nevoie de cadastru și de intabulare pentru apartament. Astfel, care sunt actele de care ai nevoie pentru realizarea cadastrului și a intabulării apartament, în funcție de modul în care acesta a fost obținut.

Apartament cumpărat de la instituții ale statului (ICRAL, ICVL, RAIAL, Imobiliara SA)

-contract de vânzare-cumpărare sau contract de construire – copie legalizată;
-proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizată;
-contract pentru plata în rate și adeverință de achitare integrală (doar pentru apartamentele cumpărate în rate) – copii legalizate;
-schița apartamentului (dacă există) – copie xerox;
-certificat de atestare fiscală – original;
-CI/BI – copii xerox.

Apartament dobândit prin moștenire (succesiune)

-certificat de moștenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate în certificatul de moștenitor – copii legalizate;
-schița apartamentului (dacă există) – copie xerox;
-certificat de atestare fiscală – original;
-CI/BI – copii xerox.

Apartament cumpărat de la o persoană fizică/juridică

-contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb sau act de donație – copie legalizată;
-schița apartamentului (dacă există) – copie xerox;
-certificat de atestare fiscală – original;
-CI/BI – copii xerox.

Apartament dobândit în instanță, în baza unei sentințe civile

-sentință civilă cu mențiunea definitivă și irevocabilă – copie conformă cu originalul (duplicat) emis de judecătorie;
dovada achitării sultei (dacă există) – copie legalizată (n.n. – sulta este o sumă de bani plătită atunci când există o diferență valorică între bunurile împărțite printr-un partaj notarial sau judiciar ori schimbate cu prilejul încheierii unui contract de schimb);
-schița apartamentului (dacă există) – copie xerox;
-certificat de atestare fiscală – original;
-CI/BI – copii xerox.

Acte necesare cadastru și intabulare terenuri

-certificat fiscal pentru cadastru și intabulare – original;
-acte de proprietate imobil: în cazul achiziționării de la o persoană fizică/juridică – contract vânzare-cumpărare – copie legalizată;
-în cazul dobândirii imobilului în baza unei sentințe civile sau hotărâri judecătorești – copii conforme cu originalul (duplicate) emise de judecătorie sau de tribunal;
-în cazul dobândirii imobilului prin succesiune – certificat de moștenitor și acte de proprietate prin care defunctul a dobândit imobilul – copii legalizate;
-acte de identitate proprietar/proprietari – copii xerox.

Acte necesare cadastru și intabulare construcții

Care sunt actele necesare pentru cadastru şi intabulare în 2024 pentru construcţii.

-certificat fiscal pentru cadastru și intabulare cu valoarea de impozitare a construcției – original;
-extras de Carte Funciară pentru informare – original;
-documentația cadastrală existentă a terenului – copie xerox;
-autorizația de construire și proces verbal de recepție – copii legalizate;
-releveele imobilului, întocmite de arhitect – copii xerox;
-acte de proprietate care fac dovada proprietății terenului – copii xerox;
acte de identitate proprietar/proprietari – copii xerox.

Cât costă cadastru şi intabulare în 2024

Costul final pentru cadastru şi intabulare diferă în funcţie de mai multe aspecte. În funcție de suprafață, de poziționarea terenului, dacă este intravilan sau extravilan, dacă are pe el construcții, costurile pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge la câteva mii de lei.

În cazul unui apartament, de exemplu, tarifele sunt între 500 și 1.500 de lei. Costurile urcă la câteva mii de lei în cazul caselor, terenurilor agricole sau extravilane sau pentru păduri.

Termenul de finalizare al documentelor pentru cadastru și intabulare durează între 15 şi 30 de zile, iar pentru un teren, termenul este de 18 zile.

În schimbul unei taxe de urgență, eliberarea documentelor se poate face mai repede, de regulă în 10 zile.

Sursa – www.antena3.ro