Cu ce se ocupă o firmă specializată în securitatea și sănătatea în muncă?

0 20

Sănătatea și securitatea în muncă sau protecția muncii așa cum numim cei mai mulți dintre noi acest domeniu, este unul extrem de important în cadrul Uniunii Europene. Din punct de vedere legal, acest domeniu reprezintă unul din pilonii de bază esențiali înființării unei companii și în lipsa stabilirii măsurilor de protecție a muncii la nivel de organizație, niciun antreprenor nu poate da curs inițiativei sale antreprenoriale.

În România, cadrul legislativ care reglementează normele de aplicare ale protecției muncii angajaților este Legea nr. 319 / 2006 și Hotărârea de Guvern nr. 1425 / 2006. Specialiștii unei firme de protecția muncii din București trebuie să cunoască în detaliu conținutul acestei legi și al hotărârii de guvern și pe baza reglementărilor lor să-și îndrume corect clienții pentru ca aceștia să-și poată desfășura activitatea comercială în legalitate.

Câți salariați trebuie să aibă o firmă specializată în securitatea și sănătatea muncii?

Nu există un număr minim sau maxim de salariați pe care trebuie să-l aibă în mod obligatoriu firmele de protecție a muncii. Specialiștii SSM își pot desfășura activitatea înregistrându-se la Registrul Comerțului atât ca persoane fizice autorizate, cât și prin deschiderea unor societăți cu răspundere limitată, în funcție de nivelul pe care doresc ca afacerea lor să-l atingă.

O condiție obligatorie în cazul unei societăți cu răspundere limitată însă, este ca aceasta să aibă cel puțin un salariat cu funcția de Conducător Serviciu Extern de prevenire și protecție, nume alternativ dat firmelor de securitate și sănătate în muncă. De asemenea, dacă există și alți salariați, aceștia trebuie să fi absolvit un curs de specializare, de minim 80 de ore, în domeniul securității și sănătății în muncă.

Conform legii în vigoare, Conducătorului Serviciului Extern de prevenire și protecție i se impun și următoarele condiții:

  • să fi lucrat pentru o perioadă de minim 5 ani în domeniul securității și sănătății în muncă și să demonstreze acest lucru prin acte doveditoare, respectiv copii ale contractelor individuale de muncă pe care le-a încheiat cu angajatorii săi;
  • să dețină o diplomă de facultate cu profil tehnic ca de exemplu, științe inginerești, agricole și silvice;
  • să fie ca și oricare alt angajat în domeniul securității și sănătății în muncă absolvent al unui curs de specializare cu o durată minimă de 80 de ore;
  • să fie absolvent al unui program postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă cu o durată minimă de 180 de ore.

Care sunt obligațiile unei firme de securitate și sănătate a muncii?

Firmele de securitate și sănătate în muncă, sau Serviciile Externe de prevenire și protecție așa cum am menționat deja că mai pot fi numite aceste întreprinderi, au ca obligație principală față de autoritățile competente întocmirea și depunerea la inspectoratul Teritorial de Muncă a unui raport semestrial în termen de maxim 15 zile de la încheierea fiecărui semestru. În rest, ceea ce ține de obligațiile fiscale și declarative, lucrurile nu diferă cu nimic față de un SRL sau un PFA oarecare.

Este foarte important ca în cadrul unei firme specializate în protecția muncii să existe și personal calificat și autorizat în Prevenirea și Stingerea Incendiilor. Acest personal poate primi statutul respectiv doar în urma absolvirii unor cursuri de specialitate, de Cadru Tehnic.

De asemenea, pentru o  acțiune promptă și eficientă în cazul unor situații speciale, salariații unei firme de protecție a muncii trebuie să fie absolvenți și ai unor cursuri speciale de acordare a primului ajutor.

Tot din atribuțiile specialiștilor unei firme de protecție a muncii face parte și colaborarea cu diferite organizații ce pot oferi serivcii conexe cum ar fi: medicina muncii, organizare de cursuri de specializare în securitatea și sănătatea în muncă sau verificări PRAM (Protecție prin Relee Automatizare și Măsură).

În ceea ce privește echipamentele și elementele de patrimoniu ale companiei, angajații unui Serviciu Extern de prevenire și protecție trebuie să dispună de echipamente speciale de protecție pe care să le folosească atunci când se află în vizită la clienți, precum și de un automobil care să le faciliteze deplasarea.

Mai mult, activitățile desfășurate în cadrul unei firme de protecție a muncii nu se limitează doar la serviciile prestate clienților, ci includ și activitățile necesare în cazul unei situații de urgență pentru proprii angajați.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata