Cum se calculează, în ce condiții se acordă și care sunt actele necesare pentru şomaj, în anul 2024?

De Jurnalul Național Actuale Bani 327 citiri
5 min citire

Inrolare trafic.ro
 

 Persoanele din România care se confruntă cu lipsa unui loc de muncă au posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar din partea statului. Cerințele pentru obținerea acestui ajutor nu sunt deloc complicate, iar procedura de solicitare a asistenței financiare este simplificată.

 Ce trebuie să știi despre şomaj?

În ţara noastră, ajutorul de şomaj reprezintă o formă de protecție socială disponibilă celor care se află în căutarea unui loc de muncă.

Îar, persoanele cuprinse în intervalul de vârstă de la 16 la 65 de ani pot accesa ajutorul de şomaj.

Însă, cei interesați să beneficieze de acest sprijin trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate, astfel:

Concret, pot solicita ajutor de șomaj cei care au contribuit la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin 12 luni din ultimele 24 de luni înainte de depunerea cererii pentru această indemnizație de șomaj.

În plus, la momentul depunerii dosarului pentru ajutorul de șomaj, solicitantul nu trebuie să realizeze venituri sau să aibă venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (ISR).

Mai mult, solicitanții trebuie să fie conștienți că nu pot solicita indemnizația în cazul în care refuză un loc de muncă potrivit nivelului lor de studii sau refuză să participe la programele de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Ce acte sunt necesare?

Actele necesare pentru obținerea ajutorului de şomaj în 2024 includ:

-Cerere-tip;
-Actul de identitate (original);
-Actele de studii și de calificare (original și copie);
-Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate sau aptitudinea pentru muncă, inclusiv eventuale restricții medicale;
-Documente emise de organele financiare teritoriale care să demonstreze că solicitantul nu realizează venituri sau că veniturile provenite din activități monitorizate legal nu depășesc valoarea indicatorului social de referință (ISR) – 598 de lei;
-Cartea de muncă în original și copie;
-Dispoziție (decizie) eliberată de la ultimul loc de muncă, care să conțină data și motivul încetării raportului de muncă sau de serviciu;
-Adeverință care să confirme plata contribuțiilor la fondul asigurărilor de șomaj, obținută de la ultimul loc de muncă.

Cât e indemnizația de șomaj în 2024

Șomajul reprezintă o preocupare semnificativă pentru societăți din întreaga lume, iar România nu este o excepție.

Care este cuantumul indemnizației de șomaj pentru un salariat cu un stagiu de cotizare de 30 de ani și o bază de calcul de 34.326 lei.

Cuantumul indemnizației de șomaj se diferențiază în funcție de stagiul de cotizare al beneficiarului. Pentru cei cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an, se folosește valoarea indicatorului social de referință (ISR) la data stabilirii acestuia ca bază de calcul.

În 2023, ISR era de 525,5 lei.

În cazul celor cu un stagiu de cotizare mai lung, se aplică o cotă procentuală la media salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de cotizare.

Pentru cineva cu un stagiu de cotizare de 30 de ani, cota procentuală aplicată este de 10%, iar media salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni este de 34.326 lei.

4.326 lei (salariul mediu) x 10% = 3.432,6 lei. Rotunjind, obținem 3.433 lei.

La această sumă se adaugă valoarea ISR de 525,5 lei.

În România, Legea nr. 76/2002 reglementează indemnizația de șomaj, iar acordarea acesteia se realizează pe perioade variate în funcție de stagiul de cotizare al beneficiarului. Conform prevederilor legale:

a) Se acordă 6 luni de indemnizație persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

b) Se acordă 9 luni de indemnizație persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;

c) Se acordă 12 luni de indemnizație persoanelor cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cineva cu un stagiu de cotizare de 30 de ani se încadrează în categoria cu cel puțin 20 de ani de cotizare, ceea ce înseamnă că beneficiază de o indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 12 luni.

Sursa – playtech.ro

TAGGED: ,