Furnizorii de energie electrică vor fi obligați să cumpere energia de la prosumatorii care au baterii, la prețul orar PZU, dacă li se cere

De Jurnalul Național Actuale 83 citiri
5 min citire

Inrolare trafic.ro




 

Inițiativa legislativă, de fapt o modificare a actualei legislații, care a fost votată de parlamentari miercuri, în ultima zi a sesiunii parlamentare, va obliga furnizorii de energie electrică să ofere “prosumatorilor și consumatorilor activi” posibilitatea de a le cumpăra energia electrică la prețul orar al PZU.

Practic, prosumatorii care au și instalațiii de stocare ar urma să își poată vinde de facto energia pe piața spot, prin furnizor, fără să suporte procedurile complicate și costisitoare de a fi un participant la piață. Legea nou votată stipulează și că acest “consumator activ”, concept care este definit acum, poate vinde energia la prețul orar PZU și catre alți clienți conectați la centrala sa fotovoltaică.

De fapt, acest sistem, dacă va fi dorit de prosumatori, este practic un fel de îndemn de a-și cumpăra baterii. Prețul orar al PZU este în general scăzut sau negativ atunci când energia fotovoltaică este din abundență, dar crește enorm în intervalele de seară (acea deja celebra “duck curve”) atunci când nu mai e soare, dar consumul din rețele crește. Așadar, un prosumator care are stocare poate opta să nu injecteze mult în rețea în orele cu soare când prețul este mic, să stocheze energia și să o vândă furnizorului în orele de seară, în care prețul este mai ridicat. Însă, din ce înțelegem din lege, comportamentul său de consumator este “în oglindă” – va și plăti prețul mare din PZU din orele de seară pe ce consumă, având avantajul însă că știe din ziua anterioară care va fi acel preț și își poate ajusta consumul.

Noua prevedere legislativă din “Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surseregenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, care a fost votată de Parlament.

Concret, la articolul 34, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2.1, cu următorul cuprins:

La articolul 3, după punctul 95 se introduce un nou punct, punctul 95.1 , cu următorul cuprins:

– consumator activ – clientul final care își desfășoară activitățile în spațiu propriu deținut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare, care deține capacități de stocare și producere a energiei electrice și care:

a) utilizează energia electrică stocată și produsă pentru consum propriu;
b) poate stoca și vinde energia electrică furnizorului de energie electrică sau/și către clienți terți conectați în instalația de utilizare proprie»”

La articolul 34, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. După articolul 73.1 se introduce un nou articol, articolul 73.2, cu următorul cuprins:

Consumatorii activi persoane fizice sau juridice, care dețin capacități de stocare, pot opta pentru cumpărarea/ vânzarea energiei electrice active la prețul orar de pe Piaţa pentru Ziua Următoare, de la furnizorul cu care au încheiat contract de vânzare/cumpărare sau către terți consumatori legați în instalația de utilizare internă, situați în aval de punctul de măsură și delimitare.

(2) Prosumatorii persoane fizice sau juridice, care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și/sau capacități de stocare, pot opta pentru cumpărarea/vânzarea energiei electrice active la prețul orar de pe Piaţa pentru Ziua Următoare, de la furnizorul cu care au încheiat contract de vânzare/cumpărare sau către terți consumatori legați la bornele centralei de producție și/sau stocare.

(3) Furnizorul de energie electrică are obligația să ofere pentru prosumatorii și consumatorii activi opțiunea de plan tarifar cu prețul energiei electrice active la nivelul prețului orar de pe Piaţa pentru Ziua Următoare.

 

Sursa – www.economica.net