Groapa Glina, sănătatea oamenilor aruncată la gunoi

105

UPDATE 10-06-2021 – DREPT LA REPLICA

Se moare cu 50% mai mult în zonea afectată de poluarea masivă de la groapa de gunoi Glina, unde în ultimii ani au fost aduse ilegal deșeuri din cianuri de la platforma Aro Câmpulung, deșeuri radioactive, substanțe toxice pentru sănătatea umană care au fost amestecate cu deșeurile menajere aparținând Primăriei Municipiului București, provenite de la cetățeni și agenți economici.

Studiile recente de impact asupra sănătății populației care trăiește în zona limitrofă a gropii de gunoi Glina, care a poluat masiv și a distrus sănătatea populației în ultimii 20 de ani, au rezultate dramatice pentru cetățenii din Popești-Leordeni, Glina, Berceni și unele cartiere bucureștene limitrofe.

Morbiditatea, în termeni simpli, se referă la nivelul de boală și de invaliditate caracteristic unei populații afectate de factori externi care determină nivelul și impactul acesteia.

Bolile cele mai frecvente la populația din jurul gropii de gunoi Glina sunt: afecțiuni ale căilor respiratorii, alergii, astm, cancer pulmonar, afecțiuni renale, afecțiuni gastro-intestinale, afecțiuni ale sistemului cardiovascular.

Munții de gunoaie care depășesc de multe ori înălțimea de 100 de metri se află la o distanță între 38 și 70 de metri de casele și gospodăriile oamenilor și emană în permanență substanțe toxice care distrug sănătatea comunităților locale și poluează Bucureștiul.

Groapa de gunoi glina este o adevarată bombă chimică. Un atac chimic și biologic se desfașoară chiar în acest moment împotriva locuitorilor din zona limitrofă gropii de gunoi.

Gunoaiele dospite și fermentate, șobolani impresionanți, mulți, atingând dimensiunea unor câini mai mici, gândaci și o zeamă otrăvitoare ce se scurge în pământ. Un peisaj dezolant și periculos pentru sănătatea oamenilor.

Încălcarea frauduloasa a Ordinului nr. 109/ 2014 și a altor dispoziții legale imperative în ultimii 20 de ani și până în anul 2018, când a fost închis focarul de poluare de la groapa de gunoi Glina, a fost posibilă prin intermediul funcționarilor publici corupți care au avizat activitățile ilegale pe un amplasament contaminat cu cianuri și substanțe toxice și care sunt responsabili pentru îmbolnăvirea și moartea oamenilor.

Avizarea ilegală a acestor activități la o distanță de 38 de metri de casele oamenilor reprezintă acum sursa principală a morbidității populației aflate în continuare lângă focarul de poluare, lângă munții de gunoi toxic amestecat cu cianuri și substanțe periculoase care macină zilnic sănătatea și speranța de viață a locuitorilor și poluează permanent Bucureștiul.

Analizele aferente poluării din zona gropii de gunoi Glina au rezultate alarmante având depășiri la stibiu, argint, arsen, bariu, cadmiu, cobalt, cupru, mercur, molibden, plumb, zinc care pun în pericol și în prezent populația limitrofă din jurul gropii de gunoi Glina.

Ca urmare a acestei creșteri alarmante a morbidității populației din zona limitrofă a gropii de gunoi Glina, care depășește procentul de 50 %, cetățenii afectați de boli și cei care au avut pierderi familiale au împuternicit asociațiile de mediu pentru realizarea unui rechizitoriu public care să fie mediatizat și adus în atenția autorităților și a opiniei publice, rechizitoriu care va fi îndreptat împotriva oamenilor de afaceri, a funcționarilor publici și a demnitarilor care în decursul timpului au contribuit la acest genocid contra comunităților din jurul gropii de gunoi Glina.

Aspectul uluitor care determină cea mai mare mâhnire și revoltă a pppulației înjosite și îmbolnăvite în ultimii ani este faptul că se reîncearcă redeschiderea focarului de poluare de la groapa de gunoi Glina prin autorizarea mascată a unei stații de sortare, procedura aflată în derulare la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov.

Studiul de sănătate realizat de Institutul Național de Sănătate Publică în anul 2018  privind impactul asupra sănătății populației a gropii de gunoi Glina și a stației de sortare de pe amplasamentul acesteia a demonstrat că aceasta are efecte dezastruoase pentru sănătatea populației și nu a fost pus niciodată la dispoziția autorităților de reglementare a Ministerului, a Gărzii de Mediu si a populației de către Ecorec, administratorul gropii de gunoi Glina.

Grupul de interese creat în jurul gropii de gunoi Glina și care vrea sa redeschidă acest focar de poluare prin avizarea ilegală a unei stații de sortare aflată pe amplasanentul gropii de gunoi contaminat cu cianuri a încercat peste nouă tentative de înșelare a instituțiilor publice prin prezentarea de documente false, prin corupție și mită în vederea obținerii avizării.

Populația revoltată și speriată de perspectiva redeschiderii focarului de infecție a transmis un număr impresionant de petiții către președintele României Klaus Iohannis, Primul Ministru al României, către Direcția de Sănătate Publică Ilfov, Institutul Național de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului.

Prin rechizitoriul public se va aduce în atenția populației, a autorităților statului și a comunităților locale numele persoanelor, a funcționarilor publici, a demnitarilor și a oamenilor de afaceri care au contribuit prin mai multe fapte antisociale reținute în sarcina lor care au dus la creșterea morbidității în zona limitrofă gropii de gunoi Glina cât și efectele acestei creșteri transpusă prin numarul mare de decese influențate de activitatea și poluarea din ultimii 20 de ani de la groapa de gunoi Glina.

Banii mafiei italiene spălați la Poiana Brașov. Investiții suspecte făcute în 2019 de familia Dombrovschi, proprietara gropii de gunoi de la Glina

Familia Dombrovschi a investit în anul 2019 într-un proiect turistic în Poiana Brașov. Banii mafiei italiene erau spălați la Poiana Brașov, așa cum relata presa locală din acea perioada (https://bzb.ro/stire/gunoi-mafie-si-turism-a136557), tocmai în perioada în care anumiți funcționari publici aflați în prezent în funcții de conducere în domeniul protecției mediului răspundeau de aceste proiecte în zona Brașov.


DREPT LA REPLICĂ

Depozitul Glina este un depozit ecologic/conform pentru deșeuri nepericuloase, care respectivă cerințele constructive și de funcționare prevăzute de normativul tehnic pentru depozitarea deșeurilor.

Activitatea desfășurată de ECOREC S.A. nu a reprezentat niciodată un pericol pentru mediul înconjurător sau pentru populație, în totală opoziție cu cele prezentate, fiind un garant al unei activități conforme, desfășurată prin cele mai bune tehnici disponibile și în conformitate cu cerințele legale. ECOREC S.A. a acordat întâietate întotdeauna protecției mediului și sănătății populației și a desfășurat investiții considerabile în acest domeniu. Nicio persoană și nicio entitate nu trebuie să se îngrijoreze în legătură cu activitatea și serviciile oferite de subscrisa, experiența de peste 20 de ani în managementul deșeurilor fiind un garant și un exemplu de bună practică în tratarea și eliminarea deșeurilor în România.

Depozitul dispun de un sistem de impermeabilizare mixt și complet sintetic prin utilizarea unui strat dublu de impermeabilizare din bentofix si membrane de impermeabilizare PEHD. De asemenea celulele dispun de un sistem complet de drenaj al levigatului și un sistem de colectare al gazului de depozit.

Foto – etape ale construcției celulei 2 – sisteme de impermeabilizare, sistem drenaj levigat.

În anul 2005 este construită o instalație de sortare a deșeurilor. Instalația are o capacitate de sortare de 18 tone/h, dispune de 2 linii de procesare. Ulterior instalația este extinsă prin adăugarea la fluxul tehnologic a unui tocător de deșeuri și a unei prese de 200 tone forța de presare, fiind astfel posibilă pe lângă recuperarea materialul reciclabil si a materialului cu potențial de valorificare prin ardere cu recuperare de energie.

În anul 2017 instalația de sortare este extinsă la o capacitate de 70 tone/ora – 500.000 tone/an, fiind astfel posibila procesarea întregii cantități de deșeuri care ajunge pe amplasamentul depozitului. Foto Instalația de sortare și anexele acesteia – an 2017.

În anul 2006 pe amplasament este instalată o stație de tratare a levigatului prin osmoză inversă cu o capacitate de tratare de 72 mc/zi, crescând astfel eficiența și capacitatea de tratare a levigatului. In anul 2015/2018 instalația este extinsă cu un noi module de tratare, atingând o capacitate de tratare de 400 mc/zi.

Foto – bazine de colectare a levigatului, bazin de colectare al apei tratate și instalația de epurare

În urma procesului de tratare, apa rezultată se încadrează în limitele impuse de NTPA 002/2005 si este evacuată prin canalizarea municipală către SEAU Glina. În perioada 2006 – 2020, prin instalațiile de tratare a levigatului a fost procesat un volum de aproximativ 600.000 mc de levigat.

În anul 2007 pe suprafața depozitului vechi sunt realizate 126 foraje de captare activă a biogazului. În același an, acestea sunt conectate printr-un sistem de colectare la o instalație de tratare la temperaturi înalte (>1000 °C). Capacitatea de tratare a instalației este de 2000 mc/h și poate acoperi volumul de gaz maxim posibil generat de depozitul Glina.

Începând cu anul 2010 pe măsura închiderii celulelor de depozitare sistemul de captare a biogazului este extins cu 52 de puțuri pe suprafața celulelor 1 si 2. Forajele sunt conectate la un sistemul automat de extracție și neutralizare prin ardere la peste 1000 grade Celsius. La această temperatură orice constituent poluant la gazului este complet neutralizat.

Până în prezent a fost tratat un volum de aproximativ 5 milioane mc de biogaz.

Foto – Instalație de neutralizare a gazelor, turn de ardere

În anul 2016 a fost realizată a perdea vegetală de protecție formată din 20.000 de puieți de salcâmi pe o suprafață de aproximativ 10 ha, suprafață dispusă pe zona de aliniament în partea de S-V a depozitului.

În anul 2018 proiectul de împădurire a fost continuat prin plantarea a 18.000 puieți de salcâmi.

Perdeaua vegetală a fost amplasată și realizată în baza proiectului întocmit de AUR – Asociația Urbaniștilor și Peisagiștilor din România.

Foto – perdeaua vegetală de protecție, foto datate 2018 – 2020

Din toate cele prezentate rezultă fără dubiu că depozitul Glina este un depozit conform care corespunde normelor și cerințelor în vigoare și nu se poate discuta sub nici de un depozit de deșeuri neconform sau “o groapă de gunoi”.

Din datele  furnizate de Departamentul de Statistica din cadrul DSP Ilfov, pe baza raportărilor cabinetelor medicilor de familie, respectiv de Statistica privind bolile respiratorii pentru perioada 2017-2019 se poate constata falsul din afirmațiile vehiculate prin articol privind creșterea morbidității cu 50% in localitățile învecinate obiectivului depozit Glina, respectiv în Popești – Leordeni si Glina, Berceni sau unele cartiere din București. Incidența bolilor este în limitele normale, datele statistice sunt comparative cu cele înregistrate în localități care nu se află în zona de influență a unui depozit (vezi Voluntari), în timp ce indicatorii de sănătate pentru localitățile Jilava, Berceni, Vidra aflate în proximitatea depozitului Vidra operat de ECO SUD SA, înregistrează creștere de peste 50%.

ILFOV 2017 ILFOV 2019
OTOPENI 366 OTOPENI 78
CERNICA 336 CERNICA 170
CHIAJNA 299 CHIAJNA 88
PANTELIMON 292 PANTELIMON 133
BUFTEA 266 BUFTEA 101
CHITILA 264 CHITILA 84
VOLUNTARI 218 VOLUNTARI 100
DOMNESTI 104 DOMNESTI 83
SNAGOV 122 SNAGOV 57
POPESTI LEORDENI 112 POPESTI LEORDENI 96
GLINA 99 GLINA 100
JILAVA 196 JILAVA 368
VIDRA 89 VIDRA 165
BERCENI 51 BERCENI 105

Din aceste date se poate observa că, în realitate,  creșterea de peste 50% a morbidității datorate bolilor se înregistrează în localitățile aflate în proximitatea depozitului Vidra operat de ECO SUD SA.

Cu privire la acuzațiile de eliminare de „deșeuri din cianuri de la platforma Aro Câmpulung, deșeuri radioactive, substanțe toxice pentru sănătatea umană și amestecate cu deșeurile menajere”, acestea reprezintă informații false menite să creeze panică în rândul populației. În realitate la depozitul Glina nu au fost eliminate niciodată altfel de deșeuri decât cele nepericuloase. Toata cantitatea de deșeuri pe care GLOBAL ECO CENTER SRL a încercat sa o depoziteze la Glina a fost inventariata, sigilata si stocata temporar pe o platforma betonata fără ca aceste deșeuri sa ajungă in zona activa de depozitare. Ulterior in data de 09.12.2010 aceste deșeuri au fost preluate in integralitate de către GLOBAL ECO CENTER SRL pentru a fi transportate si neutralizate la Câmpulung Muscel. Aceste aspecte sunt confirmate de concluziile dosarului penal nr. 501/P/2012,  finalizat cu trimiterea în judecată in data de 01.06.2016 a inculpaților Tofan Vasile si GLOBAL ECO CENTER SRL și condamnarea acestora, ECOREC SA având doar calitatea de martor. Pe site-ul instituțiilor publice există multiple comunicate de presă care aduc lămuri asupra acestui subiect, printre care si un comunicat al Ministerului Mediului.

Concret, în cazul deșeurilor provenite de la platforma din Câmpulung, informațiile sunt  prezentate trunchiat și denaturat în mod intenționat pentru a induce ideea că aceste deșeuri au fost eliminate la depozitul Glina, cu toate că în conformitate cu înscrisurile oficiale al autorităților, cum am arătat prin documentele anexate prezentei, este cunoscut în mod public că aceste deșeuri nu au ajuns niciodată în zona de depozitare activă și au fost expediate către deținător în vederea eliminării,toate acțiunile ulterioare fiind în sarcina acestuia. Chiar dacă aceste eveniment au avut loc în anul 2010, sunt prezentate ca fiind actuale fără a prezenta vreo dovadă în acest sens. În susținerea celor afirmate amintit procesul verbal încheiat de IPJ Ilfov în prezența Gărzii de Mediu la preluarea deșeurilor în cauză de pe amplasamentul depozitului Glina și comunicatul Ministerului Mediului disponibil la adresa http://www.cdep.ro/interpel/2013/r1984A.pdf.

Pentru activitatea depozitului Glina există un studiu întocmit legal și cu respectarea normelor de  organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei, al cărui rezumat se află publicat pe site-ul DSP. Studiul este întocmit de o societate autorizată conform prevederilor legale, avizată de Institutul Național de Sănătate Publică, cu respectarea etapelor procedurii de realizare a studiilor EIS. Din cuprinsul acestui studiu, care a fost validat inclusiv de autoritățile sanitare competente, rezultă că nu există un impact semnificativ în privința sănătății populației a activității de depozitare desfășurate de subscrisa. Cu atât mai puțin ar putea să existe un asemenea impact pentru activitatea de sortare a deșeurilor (fără depozitare locală sau cu depozitare redusă) pe care ar putea-o desfășura stația de sortare extrem de performantă, la standarde europene, pe care o deținem. În conformitate cu metodologia în vigoare, INSP nu are responsabilități în realizarea unor astfel de studii cu excepția celor care pot determina poluare transfrontalieră.

Depozitul Glina este folosit cu orice ocazia ca un exemplu de bună practică. În 2016 Comisia Europeană a desfăşurat acţiuni printr-un grup de experţi la cele mai importante depozite de deşeuri conforme din România, printre care și depozitul Glina, în cadrul unui proiect ce viza printre altele şi modul de implicare al autorităţilor de mediu în autorizarea şi controlul activităţilor de depozitare şi sortare a deşeurilor menajere, unul dintre depozitele de deşeuri municipale selectate a fost cel de la Glina. Criteriile de selecție ale depozitului în acest program pe lângă exemplul de bună practică au fost și faptul că în incinta acestuia funcționează cea mai mare staţie de sortare a deşeurilor menajere din România dar și proiectul în implementare pentru realizarea unei instalaţia de tratare pentru deşeurile biodegradabile.

ECOREC S.A. a ecologizat cele 37 ha exploatate neconform de Primăria Municipiului București înainte de anul 2001, a implementat sistemul de colectare si epurare a levigatului, de captare si ardere a biogazului, a pus in funcțiune prima stație de sortare a deșeurilor municipale din București – Ilfov cu o capacitate de 500.000 tone/an și a  realizat o perdea vegetală de protecție pe o suprafață de 10 ha, pe care a plantat cca 40.000 puieți de salcâm.

Depozit vechi închis – vedere N și S (Sursa: – arhiva ECOREC S.A. – 2018)

Articolul publicat conține informații nejustificate din punct de vedere al surselor dar și al interpretării, cu scopul vădit de a induce în eroare autoritățile, cetățenii și de a denigra depozitul Glina și activitatea ECOREC S.A. în pofida realității că exploatarea depozitului de deșeuri și a stației de sortare respectă standardele naționale și europene în vigoare și nu afectează populația din zonele învecinate.

Chiar DSP Ilfov confirmă că depozitul Glina nu reprezintă o sursă de poluare pentru apa subterană printr-o informare transmisă către subscrisa.

Un alt element care îndepărtează orice dubiu asupra faptului că  afirmațiile prezentate sunt false și nesusținute de probe este reprezentat de comunicatul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului  prin care informează că „o echipă formată din comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului – Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate s-a deplasat, în data de 07.02.2019, la depozitul respectiv, pentru a efectua măsurători cu privire la nivelul radiaţiilor din incinta acestuia şi de la limita amplasamentului.  În urma verificărilor efectuate de Garda Naţională de Mediu, pe amplasament nu au fost identificate deşeuri radioactive. Totodată, determinările efectuate cu aparatura din dotarea ANPM – Laboratorul LNRR, nu au înregistrat depășiri față de nivelul normal de radiații, valorile situându-se în limitele fondului natural atmosferic. Măsurătorile au fost efectuate în diferite puncte ale amplasamentului, în mod special în zona de recepţie a deşeurilor şi în zona celulei de depozitare. Ca urmare a verificărilor şi a rezultatelor determinărilor efectuate de laborator, vă comunicăm că, în data de 07.02.2019, pe amplasamentul depozitului de deşeuri Glina, nu au fost găsite deşeuri radioactive şi nu s-au identificat depăşiri faţă de nivelul normal de radiaţii.

În calitate de operator al celui mai mare centru de management al deșeurilor din România, suntem supuși la o amplă campanie de atacuri denigratoare condusă de companiile concurente prin intermediul ONG-urilor AEDE (Asociația Europeană pentru Dezvoltare EcoDurabilă) și AMPME (Asociația pentru monitorizare, prospecție, mediu și ecologie), care de o perioadă semnificativă de timp, inundă spațiul public cu articole de presă și materiale defăimătoare de tipul fake news, specifice presei de șantaj, prin care sunt promovate informații false și incorecte. Nici una din acuzațiile promovate nu este reală, faptele fiind denaturate și accentuate tendențios prin prezentarea ca fapte reale, cu toate că nu există nici o fundamentare a acestora, cu scopul influențării opiniei publice și factorilor de decizie ai autorităților, profitând de sensibilitatea cetățenilor în cazul subiectelor legate de poluare.

În pofida acestor demersuri anticoncurențiale, rămânem la fel de hotărâți să dovedim că suntem o companie de prestigiu în domeniul managementului deșeurilor și că și în România gestionarea deșeurile se poate face în conformitate cu cele mai înalte standarde europene.

Depozitul pentru deșeuri și instalația de sortare Glina reprezintă singura soluție legală și conformă cu normele UE pentru gestionarea deșeurilor în capitala României pentru următorii 30 de ani.

În opinia noastră, gestionarea deșeurilor neconformă cu legislația națională reprezintă nu doar o încălcare a prevederilor europene, ci și un atentat grav la siguranța și viața oamenilor, iar companiile care desfășoară, fără a deține delegări legale și licențe de operare, astfel de activități neconforme cu standardele naționale și europene trebuie să suporte rigorile legale.

SC ECOREC SA

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata