Modificările aduse Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

0 31

Organizaţiile catolice din România susţin că este necesar acordul scris al părinţilor pentru efectuarea orelor de educaţie pentru viaţă şi pentru sănătate în unităţile şcolare.

În contextul dezbaterilor referitoare la modificările aduse Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ce vizează, în special, derularea sistematică în unităţile şcolare de programe de educaţie pentru viaţă şi pentru sănătate, organizaţiile catolice din România susţin necesitatea acordului scris al părinţilor în vederea participării propriilor copii la astfel de programe.

„Poziţia noastră se bazează pe faptul că părinţii sunt principalii educatori ai copiilor, fiind primii responsabili de educaţia acestora, aşa cum este menţionat şi în legea fundamentală a statului. Astfel, Constituţiei României la articolul 23, punctul 6, stipulează: „Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.” De asemenea, în Protocolul actualizat al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (din 8 decembrie 2014, la art. 2) pe care şi România l-a semnat, se menţionează: „Nimănui nu i se poate refuza dreptul de instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice”. Respectarea responsabilităţii părinţilor devine cu atât mai semnificativă cu cât demersurile educative vizează aspecte atât de intime precum afectivitatea şi sexualitatea,” susţin aceştia.

În prezent, o educaţie adecvată şi integrală a tinerelor generaţii, ce urmăreşte creşterea armonioasă la nivel fizic, psihic, afectiv şi sexual nu poate să vizeze doar aspectele de prevenire a contractării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor. Se are în vedere necesitatea educaţiei sanitare care să prevadă şi aspecte de educaţie sexuală, astfel, tinerele generaţii au dreptul să li se ofere un cadru moral de înţelegere a valorii propriei vieţi, a diferenţei şi complementarităţii naturale dintre bărbat şi femeie şi a demnităţii vieţii aproapelui.

În contextul general, având cunoştinţă de demersurile care s-au făcut în alte state în acest sens, este necesară îngrijorarea în privinţa conţinuturilor pe care le-ar putea avea aceste programe, care însă ar putea pune în pericol însuşi echilibrul emoţional al tinerelor generaţii. Şi în acest sens, nu doar părinţii pot decide, conform convingerilor religioase şi în temeiul cunoaşterii propriului copil, dacă dezvoltarea cognitivă, psiho-emoţională şi socio-morală a copilului lor e compatibilă cu expunerea la informaţii sau viziuni antropologice diferite de cele care în mod responsabil le primeşte în familie.

În opinia sa, „Ca organizaţii care sunt compuse din numeroşi părinţi, cadre didactice şi persoane implicate în educaţie, ne exprimăm dorinţa ca Parlamentul României, prin demersurile legislative în această privinţă, să îşi manifeste grija faţă de binele tinerelor generaţii şi faţă de valoarea şi misiunea familiei.”

Sursa: Agerpres
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata