Raportul privind activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din anul 2020

0 159

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a dat publicităţii raportul de activitate pentru anul 2020. Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor realizări ale instituţiei şi prezintă cele mai importante noutăţi apărute în anul 2020 în ceea ce priveşte sistemul funcţiei publice şi organizarea internă a Agenţiei.

Raportul ANFP precizează că numărul total de funcţii publice, la data de 31.12.2020, era de 173.655, din care: 133.067 funcţii publice ocupate; 4.193 funcţii publice temporar ocupate; 7.390 funcţii publice temporar vacante; 29.005 funcţii publice vacante.

În acest sens au fost organizate concursuri de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie/conducere, respectiv concursurile de promovare în funcţii publice de conducere pentru 4.770 de funcţii publice.

În alocuţiunea sa Liviu Mălureanu, preşedintele ANFP: „O primă decizie pe care am luat-o în calitate de preşedinte al ANFP a fost aceea de a asigura o mai bună transparentizare a concursurilor. Pentru a garanta competiţia deschisă, concursurile trebuie să beneficieze de publicitate adecvată. Oamenii dau valoarea muncii în orice loc şi pentru a fi siguri că acest lucru se întâmplă şi în sistemul public, trebuie să pornim cu începutul – crearea cadrului pentru un proces transparent de recrutare.”

În contextul activităţilor din anul 2020, ANFP a gestionat 11 proiecte cu finanţare externă. Valoarea cumulată a proiectelor la data de 31.12.2020 era de 90.296.153,82 lei (aprox. 18.894.361,54 euro).

Însă, situaţia generată de pandemie a impus adaptarea la noi modalităţi de muncă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă extinderea utilizării semnăturii electronice în corespondenţa oficială şi organizarea online a evenimentelor şi a stagiilor de practică pentru studenţi.

În ceea ce priveşte noutăţile, în cursul anului 2020 a fost creată secţiunea „Adresaţi o întrebare” pe site-ul Agenţiei şi a fost înfiinţată o linie telefonică dedicată acordării de consiliere de specialitate. Pe site se găsesc răspunsuri la 109 întrebări, pe tematici precum: mobilitatea, recrutarea şi promovarea funcţionarilor publici, drepturile funcţionarilor publici, suspendarea raportului de serviciu, obligaţiile funcţionarilor publici, reorganizarea instituţiei publice, comisii de disciplină, răspunderea funcţionarului public, perfecţionarea profesională etc.

În planurile de viitor, direcţiile de acţiune a ANFP, pentru anul 2021, au în vedere regândirea şi modernizarea serviciului public, prin susţinerea activă a digitalizării, atragerea de finanţare externă, derularea de parteneriate cu societatea civilă.

„Voi urmări dezvoltarea unor proiecte strategice care să aducă rezultate evidente şi imediate, pentru că sectorul public are nevoie de reforme profunde în ceea ce înseamnă managementul resurselor umane”, a declarat preşedintele ANFP.

Sursa: Agerpres
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata