UE exclude fermele de bovine de la regulile privind emisiile poluante ale activităţilor agricole şi industriale

De Jurnalul Național Actuale Agricultură 204 citiri
6 min citire

Inrolare trafic.ro
 

În data de 29-11-2023, Comisia Europeană a salutat acordul provizoriu la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul European, care consolidează dispoziţiile actuale privind emisiile generate de industrie şi de marile ferme de creştere intensivă.

Astfel, legea actualizată va contribui la orientarea investiţiilor industriale necesare pentru transformarea Europei către o economie mai curată, neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon, mai circulară şi mai competitivă până în 2050.

Aceasta va stimula inovarea, va recompensa pionierii, va contribui la asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile pe piaţa UE şi va spori siguranţa investiţiilor pe termen lung pentru industrie.

În opinia sa, „Odată cu noile măsuri convenite, emisiile de poluanţi din industrie şi din marile ferme de creştere intensivă a animalelor în aer, apă şi sol vor fi reduse, iar industria va utiliza substanţe mai puţin periculoase. Acest lucru va contribui la o industrie durabilă în Europa, furnizând bunuri societăţii, protejând în acelaşi timp sănătatea şi mediul nostru”, a declarat comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevicius.

Odată adoptată şi aplicată, noua lege va limita mai eficient emisiile poluante provenite de la instalaţiile industriale. În comparaţie cu directiva în vigoare în prezent, noua lege va acoperi surse suplimentare de emisii, va face autorizarea mai eficientă, va reduce costurile administrative, va spori transparenţa şi va acorda mai mult sprijin tehnologiilor revoluţionare şi altor abordări inovatoare.

Legea revizuită va înăspri normele privind acordarea de derogări pentru a proteja în continuare mediul şi sănătatea umană

Normele actualizate vor oferi, de asemenea, mai multe oportunităţi pentru pionierii inovării din UE, care vor fi în măsură să testeze tehnici emergente mai performante din punct de vedere ecologic datorită unor autorizaţii mai flexibile.

Un nou Centru de inovare pentru transformare industrială şi emisii (INCITE) va ajuta industria să identifice soluţii de control al poluării şi tehnologii transformatoare. În cele din urmă, operatorii de instalaţii industriale vor trebui să elaboreze planuri de transformare pentru a atinge obiectivele UE pentru 2050 privind reducerea la zero a poluării, economia circulară şi decarbonizarea şi vor beneficia de autorizaţii flexibile pentru a pune în aplicare tehnici profund transformatoare.

În plus, legea actualizată va sprijini, de asemenea, investiţiile în economia circulară prin includerea unor niveluri de performanţă în ceea ce priveşte utilizarea resurselor, precum şi reducerea poluării chimice prin cerinţe privind reducerea utilizării substanţelor chimice toxice în timpul proceselor industriale.

Totodată, noua lege va acoperi mai multe instalaţii, în special fermele de creştere intensivă a animalelor la scară largă. În temeiul noilor norme, cele mai mari ferme de porci şi de păsări de curte ar urma să fie acoperite, în timp ce includerea fermelor de bovine va fi evaluată în cadrul unei revizuiri într-o etapă ulterioară. Dat fiind că exploataţiile au operaţiuni mai simple decât instalaţiile industriale, toate fermele vizate vor beneficia de un regim de autorizare mai puţin strict, care să reflecte, de asemenea, dimensiunea fermelor, precum şi densitatea şeptelului.

Tot în legea nouă se va acoperi şi extracţia metalelor şi producţia pe scară largă de baterii. Aceste activităţi se vor extinde în mod semnificativ în UE pentru a permite tranziţia verde şi cea digitală. Mecanismele de guvernanţă ale Directivei revizuite privind emisiile industriale vor sprijini creşterea durabilă a acestor activităţi în UE, contribuind astfel la obiectivele Actelor privind materiile prime critice şi industria cu zero emisii nete.

Cetăţenii vor putea obţine informaţii simple cu privire la activităţile poluante din imediata lor vecinătate

În contextul măsurilor îmbunătăţite privind sancţiunile, posibilităţile cetăţenilor de a solicita despăgubiri vor spori transparenţa şi participarea publicului la procesul de autorizare şi vor consolida guvernanţa şi asigurarea respectării legislaţiei în materie de mediu. Odată cu noul portal al UE privind emisiile industriale, cetăţenii vor putea accesa datele privind permisele eliberate oriunde în Europa şi vor putea obţine informaţii simple cu privire la activităţile poluante din imediata lor vecinătate.

Aşadar, Parlamentul European şi Consiliul vor trebui acum să adopte în mod oficial Directiva revizuită privind emisiile industriale şi noul Regulament privind Portalul emisiilor industriale, în conformitate cu acordul la care s-a ajuns. Odată adoptate în mod oficial, acestea vor intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial.

După intrarea în vigoare a Directivei revizuite privind emisiile industriale, statele membre vor avea la dispoziţie 22 luni pentru a pune în aplicare noile norme. Înainte ca Regulamentul privind Portalul emisiilor industriale să devină lege, Comisia va lucra la manuale de raportare şi la acte secundare, astfel încât operatorii şi statele membre să fie pregătite să raporteze în temeiul noului regim în 2028.

Sursa – www.antena3.ro