Care au fost subiectele la Limba și literatura română, de la Bacalaureat 2024?

De Jurnalul Național Actuale Educaţie Utile 79 citiri
7 min citire

Inrolare trafic.ro
Absolvenţii de clasa a XII-a susţin astăzi, 1 iulie, prima probă de la Bacalaureat 2024, cea la Limba și literatura română.  În spațiul public au apărut, la puţin timp de la accesul în sălile de examen, primele imagini cu subiectele de la Limba și literatura română.

Din informaţiile știrileprotv.ro, pe rețelele sociale au apărut primele imagini cu subiectele de la Limba și literatura română de la Bacalaureat 2024.

La primul subiect, elevii de clasa a XII-a au primit un text la prima vedere din Gabriel Dimiseanu „În vizită la Tudor Arghezi” din volumul „Amintiri și portrete”.

La Subiectul III de la profil real, elevii au de realizat un eseu de 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile unei nuvele studiate.

Însă, varianta extrasă pentru examenul de Bacalaureat 2024 la Limba română a fost cea cu numărul 2.

Pentru susţinerea probei obligatorii din cadrul examenului de Bacalaureat 2024, elevii de liceu sunt nevoiţi să prezinte un document de identitate la intrarea în sala de examen.

Absolvenţii claselor a XII-a au trei ore la dispoziţie pentru rezolvarea subiectelor de Limba română de la Bacalaureat 2024.

Examenul de Limba română de la Bacalaureat 2024 este susținut de absolvenții claselor de liceu cu profil uman și real, de cei din liceele tehnologice, precum și de către cei cu specializarea învățători-educatoare.

Programă Limba română Bacalaureat 2024

În cadrul programei școlare în vigoare, pentru examenul de Bacalaureat 2024, elevii au avut de studiat cel puțin un text din opera următorilor autori: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Subiectul la Limba română de la Bacalaureat 2024 este structurat în trei părți.

Subiectul I la Limba Română de la Bacalaureat 2024 cuprinde un text la prima vedere și câte cinci cerințe, notate cu câte șase puncte fiecare, care se pot rezolva pe baza informațiilor din fragmentul primit.

De asemenea, primul subiect la română de la Bacalaureat 2024 cuprinde și o cerință, notată cu 20 de puncte, care presupune argumentarea unui punct de vedere, prin raportarea la informațiile prezente în textul primit.

Subiectul al II-lea la Limba Română de la Bacalaureat 2024 notat cu 10 puncte, este format dintr-un text la prima vedere, pe baza căruia elevii trebuie să rezolve o cerință de tipul: evidențierea trăsăturilor unui curent literar, caracterizarea unui personaj sau prezentarea perspectivei narative.

Subiectul al III-lea la Limba Română de la Bacalaureat 2024, notat cu 30 de puncte, presupune redactarea unui eseu structurat, pe baza operelor studiate, aparținând autorilor menționați în programa de examen.

Cum se calculează media finală la Bacalaureat în 2024

Examenul de Bacalaureat 2024 este considerat promovat de către absolvenţii claselor a XII-a dacă aceştia au susţinut toate probele scrise și au obţinut cel puţin 5 la fiecare dintre acestea, iar media finală la Balacaureat 2024 este de cel puțin 6.

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 la toate probele scrise de la Bacalaureat 2024, se calculează media generală ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Pentru candidaţii care obţin media generală la Bacalaureat 2024 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Când se publică rezultatele de la Bacalaureat 2024

Primele rezultate de la Bacalaureat 2024 vor fi afişate în data de 8 iulie până la ora 12:00. Pentru depunerea contestaţiilor a fost alocat intervalul orar 12:00 – 18:00 în aceeaşi zi.

Rezultatele finale de la Bacalaureat 2024 se vor afişa pe data de 12 iulie 2024. Examenul naţional de Bacalaureat 2024 se consideră promovat de către absolvenţii claselor a XII-a care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

-au susţinut probele de evaluare a competenţelor;
-au susţinut toate probele scrise şi au fost notaţi cel puţin cu 5 la fiecare dintre acestea, obţinând cel puţin media 6 la probele scrise.

Calendarul şi programul examenului de Bacalaureat 2024 sesiunea de toamnă

Din datele calendarului publicat în Monitorul Oficial, sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2024 are loc în perioada 15 iulie -22 august.

Proba scrisă la Limba română de la Bacalaureat 2024 are loc pe data de 19 august, iar proba la Matematică sau Istorie pe data de 20 august.

Proba la alegere a profilului și specializării de la Bacalaureat 2024 este susținută de către elevii de clasa a XII-a, pe 21 august.

Calendarul de desfăşura a examenului de Bacalaureat 2024, sesiunea de toamnă, pentru absolvenţii clasei a XII-a, în anul şcolar 2023-2024 se desfăşoară astfel:

15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

8 – 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
13 – 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

19 august 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)

Sursa – www.antena3.ro