Care este orașul din România unde se va deschide un aquapark nou, după o investiție de 35 de milioane de euro

De Jurnalul Național Actuale Investiții 292 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
 

În România, orașul Tășnad anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de consultare publică pentru proiectul intitulat ,,AQUAPARK TRANSILVANIA TERMETĂȘNAD”.

Este derulată în stațiunea turistică balneoclimatică, definită conform prevederilor HG nr.852/2008, cu modificarile si completarile ulterioare și OG nr. 109/2000 cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform Hotărârii nr. 1318/2022 pentru completarea anexei nr. 1 laHotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură și propusă spre finanțare de către UAT Tășnad prin Programul Operational Regional 2021 – 2027.

Obiectiv politica5 O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale, P7 – O regiune atractivă , RSO5.

1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane ,

c) – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice –

Ghid general,

ghid specific si anexele aferente.

Activitatile propuse inlud: realizarea lucrărilor de construcţii necesare şi/sau specifice care vizează infrastructura deagrement create, utlitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, dotari/echipamente,realizarea de amenajări exterioare, iluminat interior şi exterior, mobilier urban etc.

Practic, proiectul se adreseaza nevoilor identificate in Orasul Tăsnad, pentru dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si contribuire la valorificarea potentialului turistic al statiunii turistice Tăsnad. In atingerea scopului proiectului entitatile interesate si implicate in dezvoltarea locala sunt incurajate în a sustine proiectul cu investitii ulterioare in statiune ca urmare a realizarii proiectului de investitii.

În documentaţia aferentă proiectului include: • nota de fundamentare a proiectului; • expunerea demotive; • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; • studiu de Fundamentare. Documentaţia poate fi consultată:• pe pagina de internet a instituţiei, la https://primariatasnad.ro • la sediul instituţiei Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, Cod poştal: 445300.• documentatia se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul alinstituţiei.

Pentru propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.10.2023.
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariatasnad.ro
 prin poştă, pe adresa Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, Cod poştal: 445300;
 la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare,Cod poştal: 445300 , între orele L – J: 7:30 – 16:00, V: 7:30 – 13:30.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind consultarea publica privind realizareainvestitiei cu titlul,,AQUAPARK TRANSILVANIA TERME TĂȘNAD”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet ainstituţiei, la linkul: https://primariatasnad.ro/categorie-documente/aquapark-transilvania-terme-tasnad/ Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legalconstituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.10.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: +40 261825701, email: office@primariatasnad.ro , persoană de contact: Pteancu Ancuța-Cristina, telefon:+40 261848200, interior 210

Sursa – www.antena3.ro