Ce acte trebuie să ai dacă vrei să vinzi un teren şi la ce trebuie să fie foarte atent cumpărătorul?

De Jurnalul Național Actuale 162 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
 

În România, să vinzi sau să cumperi un teren nu este tocmai simplu, având în vedere actele necesare și numeroasele aspecte care trebuie să fie luate în calcul.

Vânzarea sau achiziționarea unui teren poate fi o procedură simplă, însă numai dacă nu există probleme în privița actelor necesare.

În acest caz, vânzătorul și cumpărătorul trebuie să se asigure că îndeplinesc toate condițiile care permit semnarea cu succes a contractului.

În ceea ce-l privește pe cumpărător, acesta trebuie să acorde o atenție deosebită anumitor detalii înainte de a face achiziția.

În primul rând, acesta trebuie să aibă în vedere scopul pentru care dorește să cumpere terenul, precum ridicarea unei case sau plantarea unor culturi.

 

Apoi, dacă scopul a fost stabilit, cumpărătorul trebuie să fie atent la un aspect foarte important, anume dacă terenul este intravilan sau extravilan.

De obicei, un teren intravilan este mai scump decât un teren extravilan, având în vedere locul în care este situat.

Astfel, terenul intravilan se află într-o zonă favorabilă, care cuprinde suprafața construită și construibilă a unui oraș sau a unui sat.

Pe de altă parte, terenul extravilan se află în afara spațiului construit și poate fi folosit doar în scop agricol, precum cultivarea de cereale sau pomi fructiferi.

Verificarea situației terenului

Totuși, un teren extravilan poate fi transformat într-un teren intravilan, însă doar prin intermediul primăriei și în baza unor pași care includ și plătirea unor taxe destul de costisitoare.

De asemenea, va fi nevoie să obțineți cadastrul și intabularea terenului, precum și alte documente, după caz.

Astfel, pentru construirea unei case, terenul trebuie să fie construibil, nu arabil sau agricol.

Înainte de achiziționare, cumpărătorul trebuie să obțină și anumite informații de la autoritățile locale despre terenul pe care urmează să-l cumpere, precum regimul de construire în zona respectivă, utilitățile existente etc.

Dacă totate aceste aspecte sunt îndeplinite, este bine ca vânzătorul și cumpărătorul să încheie o promisiune de vânzare (antecontract), prin care vor avea siguranța asupra finalizării procedurii de vânzare-cumpărare.

Lista actelor necesare în ambele cazuri

-acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie sau procură de reprezentare, dacă este cazul;
-acte de proprietate asupra terenului, după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor;
-documentația cadastrală (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), încheierea de intabulare în Cartea Funciară;
-certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Direcția de Impozite si Taxe Locale, care atestă că proprietarul este la zi cu plățile;
-certificatul de urbanism, din care să rezulte poziționarea și regimul de construire;
-adeverință de la primărie privind darea sau nu a terenului în arendă;
-ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente terenului, daca este cazul.

Sursa – www.antena3.ro