Cum arată previziunile economice europene pentru România, până în 2025?

De Jurnalul Național Actuale Economie 244 citiri
6 min citire

Inrolare trafic.ro
Anul acesta, economia europeană și-a pierdut avântul în contextul unui cost ridicat al vieții, al cererii externe scăzute și al înăspririi politicii monetare. Comisia Europeană a transmis Raportul de țară pentru România, care arată previziunile economice europene pentru următorii doi ani.

Concret, în ceea ce privește România, se preconizează o încetinire a creșterii PIB-ului real la 2,2 % în 2023, din cauza inflației ridicate care restrânge veniturile disponibile reale, a condițiilor financiare aspre și a cererii externe mai reduse, urmată de o accelerare treptată pe parcursul perioadei analizate în previziuni.

Dată fiind inflația de bază persistentă (inflația IAPC, fără energie și alimente), se previzionează că scăderea inflației totale se va intensifica doar în 2024 și în 2025.

La capitolul pieții forței de muncă este preconizată să rămână restrânsă, în pofida unei creșteri mai slabe, ceea ce va menține creșterile salariale la un nivel ridicat.

Procantual, deficitul public este proiectat la 6,3 % din PIB în 2023, urmând să scadă la 5,3 % în 2024 și la 5,1 % în 2025, datorită măsurilor de consolidare fiscală preconizate să fie implementate în ianuarie 2024.

Iar ponderea datoriei publice în produsul intern brut este previzionată să atingă 50,5 % în 2025.

Previziunile economice în ceea ce privește Uniunea Europeană

Pentru Europa, deși se preconizează că activitatea economică se va redresa treptat în viitor, previziunile de toamnă ale Comisiei Europene revizuiesc creșterea PIB-ului UE în scădere față de proiecțiile din vară. Se estimează că inflația a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii doi ani în zona euro în luna octombrie și va continua să scadă în perioada analizată în previziuni.

Ritmul de creștere a scăzut, dar se așteaptă în continuare o redresare

Din cauza unei expansiuni puternice, în cea mai mare parte a anului 2022, PIB-ul real s-a contractat spre sfârșitul anului și a crescut foarte puțin în primele trei trimestre ale anului 2023. Inflația care, în pofida unei reduceri, rămâne ridicată și înăsprirea politicii monetare au avut un impact mai puternic decât se preconizase anterior, alături de cererea externă scăzută. Cei mai recenți indicatori economici și datele din anchete pentru luna octombrie indică o activitate economică modestă și în trimestrul IV al acestui an, pe fondul creșterii incertitudinii.

În ansamblu, previziunile de toamnă estimează o creștere a PIB-ului în 2023 de 0,6 % atât în UE, cât și în zona euro, cu 0,2 puncte procentuale sub previziunile de vară ale Comisiei.

Pentru următorii doi ani, se preconizează că activitatea economică se va redresa treptat, pe măsură ce consumul va crește în contextul unei piețe a forței de muncă robuste, al unei creșteri susținute a salariilor și al scăderii continue a inflației. În pofida unei politici monetare mai stricte, se preconizează că investițiile vor continua să crească, susținute de bilanțuri globale solide ale întreprinderilor și de Mecanismul de redresare și reziliență. În 2024, se preconizează o îmbunătățire a creșterii PIB-ului UE, care va ajunge la 1,3 %. Aceasta reprezintă totuși o revizuire în sens descrescător de 0,1 puncte procentuale față de previziunile din vară. În zona euro, creșterea PIB-ului ar urma să fie ușor mai scăzută, situându-se la 1,2 %.

În plus, în anul 2025, în condițiile în care inflația și încetinirea cauzată de înăsprirea politicii monetare se vor diminua, se preconizează o întărire a creșterii economice, care va ajunge la 1,7 % pentru UE și la 1,6 % pentru zona euro.

Inflația va continua să scadă după ce a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii doi ani

Pentru perioada de referinţă, inflația continuă să aibă o tendință descendentă. Se estimează că aceasta a scăzut la 2,9 % în zona euro în luna octombrie, față de nivelul maxim de 10,6 % înregistrat în urmă cu un an. Acesta reprezintă cel mai scăzut nivel din iulie 2021.

Deși moderarea din ultimul an a fost determinată în principal de scăderea puternică a prețurilor la energie, aceasta s-a generalizat în prezent din ce în ce mai mult în toate categoriile principale de consum, nu doar la energie și alimente.

Pe măsură ce înăsprirea politicii monetare produce efecte asupra economiei, inflația va continua să scadă, deși într-un ritm mai moderat, reflectând o diminuare mai lentă, dar mai amplă, a presiunilor inflaționiste asupra alimentelor, a produselor fabricate și a serviciilor.

Aşadar, se preconizează că inflația totală în zona euro, va scădea de la 5,6 % în 2023 la 3,2 % în 2024 și la 2,2 % în 2025. În UE, inflația totală urmează să scadă de la 6,5 % în 2023 la 3,5 % în 2024 și la 2,4 % în 2025.

Sursa – www.antena3.ro