În ce condiții poate un proprietar să nu mai returneze garanția unui chiriaș?

De Jurnalul Național Actuale Casă și Grădină 182 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
 

Când închiriezi o proprietate, înțelegerea conceptelor precum depozitul și chiria reprezintă un aspect esențial pentru o tranzacție transparentă și eficientă. În calitate de chiriaș, dar și de proprietar, ai o serie de obligații și drepturi. În ce condiții poate un proprietar să nu mai returneze garanția unui chiriaș?

Ce este depozitul sau garanția?

Depozitul, denumit și garanție constituie o sumă plătită de chiriaș la începutul contractului de închiriere. Această sumă reprezintă o asigurare pentru proprietar împotriva eventualelor daune sau nerespectări ale contractului de către chiriaș.

Depozitul oferă o protecție financiară proprietarului, acoperind eventualele daune aduse proprietății de către chiriaș.

În plus, depozitul poate servi ca stimulent pentru chiriaș să își îndeplinească obligațiile contractuale, cum ar fi plata la timp a chiriei și menținerea proprietății în stare bună.

Însă, diferența dintre depozit și chirie este că depozitul este o sumă plătită la începutul închirierii și reținută de proprietar pe durata contractului.

Practic, această sumă asigură proprietarul împotriva daunelor sau nerespectării contractului de către chiriaș.

De obicei, depozitul este returnat chiriașului la finalul contractului, după verificarea stării proprietății.

În acest context, chiria este suma plătită lunar sau conform termenilor specificați în contract de către chiriaș proprietarului.

Această sumă reprezintă contravaloarea utilizării și ocupării proprietății pe o anumită perioadă de timp.

Se plătește regulat, de obicei lunar sau conform termenilor specificați în contract.

 

Protecția financiară, respectarea obligațiilor contractuale și o comunicare clară constituie aspecte importante pentru ambele părți implicate.

În ce condiții poate un proprietar să nu mai returneze garanția unui chiriaș?

Un alt aspect important în procesul de închiriere îl reprezintă depozitul de garanție, care oferă proprietarului o formă de securitate împotriva potențialelor daune aduse proprietății sau nerespectării contractului de către chiriaș.

Acest depozit este, în mod obișnuit, returnat chiriașului la sfârșitul contractului, sub rezerva verificării stării proprietății.

Dacă chiriașul nu efectuează plata chiriei la termen, contractul încetează automat, oferind proprietarului dreptul de a solicita evacuarea locuinței.

De asemenea, neplata cheltuielilor de întreținere poate fi reclamată în instanță de către proprietar, conform prevederilor din contractul de închiriere.

La momentul închirierii, se recomandă întocmirea unui proces-verbal de predare-primire, în care sunt enumerate toate bunurile din locuință și starea acestora.

 În absența unor bunuri la finalul contractului sau în cazul deteriorării acestora, proprietarul poate reține garanția. Un proces-verbal bine întocmit devine o bază solidă în cazul unei solicitări de returnare a garanției în instanță.

În contextul noii legi, privind asociațiile de proprietari, chiriașul trebuie anunțat în termen de 10 zile de la semnarea contractului. Chiriașul are responsabilitatea plății utilităților, iar proprietarul poate fi tras la răspundere în caz de neplată.

Contactul de închiriere trebuie înregistrat

Înregistrarea contractului la administrația financiară este o obligație legală și oferă proprietarului dreptul de a recupera sumele datorate de către chiriaș.

În datele noului Cod Civil, contractul de închiriere devine executoriu în privința plății chiriei dacă este încheiat în fața notarului sau înregistrat la organul fiscal. Aceasta înseamnă că proprietarul poate solicita executarea silită a chiriașului pentru recuperarea chiriei restante și a penalităților, dacă au fost prevăzute în contract.

Aşadar, înregistrarea contractului de închiriere la administrația financiară nu este doar o recomandare, ci și o obligație legală. Chiria este considerată venit impozabil, iar nedeclararea acestui venit poate atrage sancțiuni. O abordare transparentă și respectarea obligațiilor legale contribuie la stabilitatea și eficiența relației dintre proprietar și chiriaș.

Sursa – playtech.ro