Luna mai este luna promovării economiei sociale, prin organizarea unor evenimente

161

În anul 2021, luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării, la nivel naţional, a unor evenimente şi acţiuni de conştientizare a importanţei dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.

-prin creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale,

-prin dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală,

-prin susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale, sector reglementat de Legea nr. 219/2015.

În România, pentru îndeplinirea acestor obiective, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal în această lună, următoarele activităţi de interes general:

– producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
– promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
– dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
– dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

În momentul de faţă, principiile pe care se bazează economia socială şi naţională sunt:
– prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
– solidaritate şi responsabilitate colectivă;
– convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
– control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
– caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
– personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independentă faţă de autorităţile publice;
– alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Atestarea întreprinderilor sociale şi certificarea întreprinderilor sociale de inserţie sunt gratuite şi se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile judeţene, respectiv Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.

Dinamica sectorului de economie socială conform Registrului Unic de evidenţă al întreprinderilor sociale (RUEIS) este publicat, în formă actualizată, pe pagina de web a ANOFM (www.anofm.ro).

Însă, acest proces de atestare a început în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2021, au fost acordate 21 de atestate ca întreprindere socială (ÎS), din care 17 au fost acordate în anul 2021, numai în judeţul Mureş.

Sursa: agerpres
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata