Mai mult de două miliarde de euro pentru sprijinirea redresării, rezilienţei şi diversităţii sectoarelor culturale şi creative

181

Miercuri, 26 mai din acest an, Comisia Europeană a lansat noi acţiuni de sprijinire a sectoarelor culturale şi creative din Europa şi din afara acesteia, în urma adoptării programului de lucru pentru primul an al Programului Europa creativă 2021-2027, informează un comunicat al Executivului comunitar.

Programul Europa creativă va aloca un buget fără precedent de aproximativ 300 de milioane de euro, în acest an, pentru a ajuta profesioniştii şi artiştii din toate sectoarele culturale să colaboreze la nivel interdisciplinar şi transfrontalier, pentru a găsi mai multe oportunităţi şi a ajunge la noi categorii de public. Decizia de miercuri pune bazele primelor cereri de propuneri din cadrul noului program. Aceste cereri vor fi deschise tuturor organizaţiilor active în sectoarele culturale şi creative relevante.

Pentru o perioadă de şapte ani, bugetul total al programului, de 2,4 miliarde de euro a crescut cu 63% în comparaţie cu bugetul precedent. Programul Europa creativă vizează, de asemenea, creştere a competitivităţii sectoarelor culturale, sprijinind totodată eforturile acestora de a deveni mai ecologice, mai digitale şi mai favorabile incluziunii. Se acordă o atenţie deosebită consolidării rezilienţei şi redresării sectoarelor culturale şi creative în contextul pandemiei de COVID-19.

Din punct de vedere cultural, în acest an, Programul Europa creativă stabileşte obiective comune pentru sectoarele culturale şi creative. Acesta pune un accent mai puternic pe creaţia transnaţională, circulaţia şi promovarea la nivel mondial a operelor europene, inovarea în toate sectoarele şi facilitarea accesului la finanţare prin rate mai ridicate de cofinanţare din partea UE. Toate acţiunile şi proiectele finanţate ar trebui să respecte egalitatea de gen şi angajamentele UE în materie de mediu cu privire la conceperea şi punerea în aplicare a activităţilor lor.

Actual, subprogramul MEDIA, din cadrul Programului Europa creativă sprijină dezvoltarea şi distribuţia de filme şi opere audiovizuale cu atractivitate internaţională, în Europa şi în afara acesteia. Aceasta contribuie la cultivarea talentelor şi gestionează acţiuni specifice de consolidare a alfabetizării mediatice, a pluralismului şi a libertăţii. Programul va continua să promoveze diversitatea culturală şi lingvistică europeană.

Principalele acţiuni acoperite de Programul Europa creativă sunt: un sistem de sprijinire a traducerii operelor literare şi a dezvoltării parteneriatelor în domeniul editorial; premiile UE în domeniile literaturii, muzicii, arhitecturii şi patrimoniului cultural, precum şi iniţiativele „Capitalele europene ale culturii” şi „Marca patrimoniului european” şi consolidarea accesibilităţii şi vizibilităţii operelor audiovizuale europene dincolo de platforme şi frontiere. De asemenea, este inclus un laborator pentru inovare creativă – încurajarea abordărilor inovatoare în ceea ce priveşte crearea, distribuţia şi promovarea conţinutului în diferite sectoare şi promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului şi a libertăţii ca valori europene.

„Peste opt milioane de persoane din întreaga UE sunt implicate într-o activitate culturală. Cultura nu cunoaşte frontiere şi nici naţionalităţi. Arta reprezintă o fereastră înspre lume şi contribuie la construirea de punţi între oameni. Într-o perioadă în care muzeele, cinematografele, siturile de patrimoniu cultural şi teatrele încep să se redeschidă, doresc să reiterez sprijinul Comisiei pentru sectoarele culturale şi creative. Cu un buget majorat, Europa creativă va depune eforturi pentru a consolida redresarea sectoarelor, promovând în acelaşi timp imensa diversitate şi creativitate pe care acestea o oferă”, a afirmat Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Mariya Gabriel.

La rândul său, comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: „Expresia artistică şi creativă se află în centrul industriilor culturale şi creative şi al identităţii noastre europene. Programul Europa creativă revigorat va da un impuls poveştilor europene care rezonează la nivel mondial şi îi va stimula pe creatorii, producătorii, distribuitorii şi expozanţii Europei, loviţi atât de grav de pandemie. Prin sprijinirea colaborării de-a lungul lanţului valoric şi frontierelor lingvistice, precum şi prin noi modele de afaceri inovatoare, componenta MEDIA a programului va consolida un ecosistem audiovizual dinamic şi divers din punct de vedere cultural. Pentru prima dată şi într-o perioadă marcată de ameninţări tot mai mari la adresa pluralismului mass-mediei, Europa creativă va promova, de asemenea, un sector al mass-mediei de ştiri sănătos şi durabil în întreaga Uniune.”

Sursa: agerpres
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata