Pentru polițiștii de la Circulație, au apărut noi obligații pe care trebuie să le respecte în cazul unui accident

De Jurnalul Național Actuale Auto 189 citiri
6 min citire

Inrolare trafic.ro
În prezent, polițiștii de circulație care investighează accidentele grave vor avea noi obligații de acum înainte.

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care impune polițistului care investighează accidentele rutiere soldate cu decesul sau vătămarea corporală a persoanelor anumite obligații suplimentare.

De acum aceştea pot include, în menționarea în actele de constatare și documentarea prin fotografii și înregistrări video privind existența sau absența semnalizării rutiere și calitatea acesteia.

Camera Deputaților are puterea de a lua decizii finale asupra acestui proiect.

Proiectul de lege modifică şi completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, având ca scop alinierea legislației naționale cu cerințele europene referitoare la gestionarea semnalizării rutiere.

În contextul noilor prevederi, administratorul drumului public, precum și antreprenorul sau executantul lucrărilor, sunt obligați să asigure instalarea, întreținerea și verificarea semnalizării rutiere conform standardelor în vigoare.

Aceștia trebuie să instaleze indicatoare rutiere și alte mijloace de semnalizare rutieră sau dispozitive speciale pe drumurile publice din zona de administrare, inclusiv cele de intrare și ieșire, și să se asigure că acestea respectă standardele de calitate stabilite.

Ce prevede Proiectul de lege?

Astfel, „Administratorul drumului public, conform competențelor ce îi revin, cu avizul Poliţiei rutiere, este obligat să aplice marcaje rutiere rezonatoare transversale sau alte dispozitive de calmare a traficului, înainte de intrarea în localitate, de trecerea pentru pietoni şi de trecerea la nivel cu o cale ferată, marcaje rutiere rezonatoare longitudinale, precum şi marcaje pentru zone cu risc crescut de accidente, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare”, mai prevede actul normativ.

În plus, proiectul mai stabileşte că „administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol sau lucrare aflate pe platforma drumului, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, conform reglementărilor tehnice specifice semnalizării temporare şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestora”.

De asemenea, „Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să ia toate măsurile de înlăturare a indicatoarelor şi mijloacelor de semnalizare rutieră temporară la finalizarea lucrărilor, astfel încât să nu stânjenească sau să pună în pericol siguranţa circulaţiei”, mai stabileşte actul normativ.

 

schimbare permis conducere examen auto

În plus, autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile mijloacelor de transport public de persoane prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul Poliţiei rutiere şi în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice.

În proiect se mai prevede că, „Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instalează conform standardelor şi reglementărilor tehnice specifice în vigoare, astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină în concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică de funcţionare corespunzătoare”.

În contextul acestuiproiect, autovehiculele care efectuează transport rutier agabaritic, cele de însoţire a acestora, precum şi cele care transportă mărfuri şi/sau deşeuri periculoase trebuie să aibă montate sau să fie dotate cu echipamentele specifice prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, iar conducătorii acestora trebuie să le menţină în funcţiune pe toată perioada deplasării pe drumul public.

Obligațiile polițiștilor în cazul accidentelor grave

„În cazul accidentelor de circulaţie din care a rezultat decesul sau, după caz, vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, poliţistul învestit cu cercetarea la locul faptei este obligat:

a) să menţioneze în actele de constatare existenţa ori inexistenţa modului de semnalizare rutieră şi calitatea acesteia;

b) să înregistreze prin foto şi video existenţa sau inexistenţa semnalizării rutiere ori vicii ale acesteia”, se stabileşte în actul normativ.

placute inmatriculare confiscate 2024 soferi recuperare

În cazul accidentelor din care au rezultat numai pagube materiale, aceste obligaţii se îndeplinesc de poliţistul învestit cu soluţionarea acestuia, numai dacă cel puţin una dintre persoanele implicate solicită constatarea inexistenţei semnalizării ori vicii ale acesteia.

Proiectul mai prevede că se consideră contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni şi faptele săvârşite de către persoane juridice de neasigurarea stării de viabilitate a oricărui element, parte integrantă a drumului public, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare, precum şi neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe aceste elemente, nerespectarea obligaţiei de către administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor de a lua toate măsurile de înlăturare a indicatoarelor şi mijloacelor de semnalizare rutieră temporară la finalizarea lucrărilor.

Sursa – www.antena3.ro