Profesorii sanţionaţi nu mai pot preda timp de șapte ani, în plus pot face închisoare până la doi ani

De Jurnalul Național Actuale Educaţie 169 citiri
3 min citire

Inrolare trafic.ro
 

În România, începând din luna februarie, a acestui an, profesorilor le va fi interzis să ofere meditații contra cost elevilor din clasele în care predau.

În contextul dispozițiilor legale, toate cadrele didactice sunt obligate să completeze o declarație de interese, în format standard, prin care declară că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară pentru elevii de la clasele în care predau.

Astfel, declarația de interese trebuie completată până la data de 31 decembrie a fiecărui an. Profesorii care predau în mai multe unități de învățământ completează o singură declarație de interese și depun câte un exemplar completat la fiecare unitate de învățământ.

Concret, „Activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă constituie abatere disciplinară și se pot aplica mai multe sancțiuni, de la avertisment scris până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”, conform legii învățământului preuniversitar.

Profesorii sancționați cu desfacerea contractului de muncă nu mai pot preda pentru 7 ani școlari, potrivit metodologiei de mobilitate.

În același timp, profesorii declară în scris, pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declarații, care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă, că nu fac meditații contra cost cu elevii de clasă, potrivit ordinului nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024.

Sancțiunile pentru profesorii care dau meditații pe bani elevilor de la clasă

Activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă constituie abatere disciplinară, conform Art. 209, alin. (2), lit. d).

Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic de predare, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertisment scris;

b) reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

c) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de control ori a unei funcții didactice superioare;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, conform art. 209, alin. (1).

În contextul legal alin (2), „pentru celelalte abateri se poate aplica sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. e) ori una sau mai multe cumulate dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1)“, aici intra și acordarea meditațiilor contra cost pentru elevii de la clasa, unde sancțiunile pot fi „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă ori una sau mai multe cumulate“ dintre sancțiunile de mai sus.

Cercetarea disciplinară a personalului didactic auxiliar se realizează conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Capitolul II Răspunderea disciplinară, cu modificările și completările ulterioare, potrivit legii.

Sursa – www.antena3.ro