8.000 de copii au devenit adoptabili în urma demersurilor realizate de ANDPDCA prin Planul de Acţiune „COPII, NU DOSARE!”

0 17

În luna iunie din anul 2020, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) a demarat Planul de Acţiune în domeniul Adopţiei – „COPII, NU DOSARE!”

Obiectivul principal al acestui Plan a avut în vedere deblocarea dosarelor de adopţie, care din motive nejustificate, menţineau copiii în sistemul de protecţie, fără a avea acces la posibilele familii adoptatoare.

Astfel,  la sfârşitul lunii iunie 2020, în sistem figurau 3.985 copii adoptabili, însă la finalul lunii septembrie, în urma demersurilor ANDPDCA, numărul acestora aproape că s-a dublat, ajungând la 7.822 de copii adoptabili.

Au fost astfel revizuite peste 26.000 de dosare, au fost revizuite informaţiile din Registrul Naţional de Adopţii.

Profilul public pentru 2.035 de copii adoptabili, în sensul descrierii profilului exhaustiv al copilului, astfel încât rezultatul prezentării să poată susţine caracterul informativ al acesteia. trebuie să se facă o descriere prietenoasă şi umană a copiilor în aceste profiluri.

Din punctul de vedere al justiţiei, în luna septembrie, ANDPDCA a făcut plângere penală pe numele mai multor angajaţi al DGASPC Sibiu (manageri de caz, personal de specialitate, jurişti), dar şi în numele conducerii Direcţiei, pentru abuz şi neglijenţă în serviciu.

Aici, autoritatea a descoperit nereguli în cazul mai multor copii pentru care managerii de caz au dispus reintegrarea în familia naturală, deşi atât autorităţile locale cât şi copiii au denunţat abuzuri în cadrul acestor familii.

De exemplu, copii obligaţi de familie să se căsătorească, neglijaţi sau abuzaţi fizic de rude, care au fost reintegraţi în familie, deşi, evident, nu acesta era interesul superior al copilului. Inclusiv instanţa a reţinut că nu existau condiţii de reintegrare a copiilor în familii şi în aproape toate situaţiile a respins solicitarea direcţiei de reintegrare.

În urma verificărilor ANDPDCA  au scos la iveală neglijenţa gravă a DGASPC Sibiu şi în ceea ce priveşte acordarea de servicii necesare acestor copii.

Rezistenţa la schimbare în procesul de implementare al Planului de Acţiune „COPII, NU DOSARE!” a scos la iveală deopotrivă nereguli ale sistemului, dar şi aspecte ce ţin de management defectuos şi lipsă de asumare. Dintre acestea sunt:

– tratarea cu superficialitate a măsurilor de revizuire a dosarelor în faza iniţială a implementării Planului,

– în dorinţa de a menţine copiii în sistem, s-a manifestat o tendinţă de a revizui cu precădere dosarele copiilor greu adoptabili (cu dizabilităţi şi din grupuri de fraţi) pentru a diminua efectivitatea demersului ANDPDCA,

– conducerile DGASPC, în multe dintre cazuri, nu urmăresc îndeaproape implementarea măsurilor de eficientizare,

– lipsa de asumare a managerilor de caz în a urmări cu consecvenţă interesul superior al copilului în sensul deschiderii adoptabilităţii,

– lipsa de colaborare dintre serviciile de management de caz şi cele de adopţie

– instalarea rutinei şi supra-birocratizarea procedurilor

În urma lansării acestui program, au trebuit să se adopte unele măsuri:

-A fost elaborat şi transmis Ghidul privind Implementarea Unitară a Procedurii Adopţiei Interne;

-Au fost demarate sesiunile de îndrumare şi consiliere destinate specialiştilor din compartimentele de adopţie din cadrul DGASPC;

-A fost elaborat un Plan de Control în domeniul adopţiei, care va urmări implementarea măsurilor şi aplicarea prevederilor legale;

-A fost deschisă o linie telefonică pentru părinţii care doresc să afle informaţii despre adopţii sau care vor să ne sesizeze nereguli de procedură, disponibilă în fiecare zi de Joi, între orele 11.00-13.00 – 0784 295 933

Îndrumăm şi monitorizăm constant revizuirea Profilului Public al copiilor „greu adoptabili”, precizează ANPDCA.

În tot acest timp există desemnată la nivelul ANDPDCA o persoană care monitorizează colectarea datelor, ţine legătura cu Direcţiile şi solicită note justificative şi explicaţii, acolo unde datele ridică semne de întrebare.

În acest context ANDPDCA a derulat în perioada 1 iunie – 30 septembrie, 2020, o cercetare exploratorie menită să identifice percepţia publicului despre procedura de adopţie în România.

Sondajul a fost postat pe pagina de Facebook a ANDPDCA şi a strâns aproape 400 de răspunsuri de la public. Percepţia publicului despre adopţie este că procedura este una greoaie, care durează mult. Deşi mulţi spun că au informaţii despre procedură, tot ei afirmă că şi-ar dori să afle mai multe.

Prejudecăţile, dar şi lipsa de sprijin a familiei, ar fi printre obstacolele pe care le-ar întâmpina în cazul în care s-ar hotărî să adopte. Unii dintre cei care au răspuns cercetării au afirmat chiar că familia ar fi temătoare sau chiar îngrijorată în eventualitatea unei adopţii.

Iar în cazul în care ar adopta, cei mai mulţi ar face asta pentru a oferi iubire şi un cămin copiilor. O dorinţă care, pentru mulţi dintre respondenţi, vine însă şi din imposibilitatea de a avea copii. În acest sens, oamenii cer reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurii.

Timpul în care un copil abandonat este declarat adoptabil să fie substanţial redus. La fel şi timpul în care el stă la un asistent maternal. Oamenii ştiu şi înţeleg că interesul superior al copilului este ca el să fie integrat într-o familie şi nu să stea în grija statului ani de zile.

Din punct de vedere instituţional, la 30 iunue din anul 2020, erau protejaţi în sistemul de protecţie specială, în baza unei măsuri de protecţie specială, 49.765 de copii.
Dintre aceştia 12.175 erau îngrijiţi în familia extinsă (rude), iar 37.590 erau îngrijiţi în familii substitut (familii/persoane şi asistenţi maternali) şi în instituţii. Măsura de protecţie specială are un caracter temporar.

În perioada de referinţă se aflau înregistrate în evidenţa RNA 2.609 persoane/familii atestate în cadrul procedurii adopţiei interne şi 55 de persoane/familii atestate în cadrul procedurii adopţiei internaţionale.

Astfel că în anul 2019 au fost adoptaţi 1.286 copii, din care 1.264 copii au fost adoptaţi naţional şi 22 copii au fost adoptaţi internaţional.

Conform datelor aflate în evidenţa RNA în aceeaşi perioadă, au fost adoptaţi 744 copii, din care 729 copii au fost adoptaţi naţional şi 15 copii au fost adoptaţi internaţional, cifrele fiind puternic influenţate de pandemia de COVID-19 şi suspendarea activităţilor instanţelor.

Sursa: Agerpres
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

x