Consiliul Tineretului din România lansează un apel către partidele politice în vederea setării unor priorităţi

40

Consiliul Tineretului din România (CTR), federaţia care reprezintă tinerii şi organizaţiile de tineret, lansează un apel către partidele politice în vederea setării unor priorităţi în ceea ce priveşte agenda viitorilor aleşi la nivel local, în urma alegerilor din acest an.

„Ne-am fi dorit ca tinerii să reprezinte cu adevărat o prioritate în programele electorale ale candidaţilor pentru alegerile locale, respectiv ca aceste direcţii să se transpună în realitate, pentru a îmbunătăţii calitatea vieţii tinerilor din România. De cele mai multe ori, însă, acest lucru nu s-a întâmplat.

Rolul autorităţilor centrale este unul extrem de important, însă situaţia cetăţenilor este cel mai bine cunoscută, fără doar şi poate, de autorităţile locale. Prin urmare, ne îndreptăm atenţia cu speranţă spre viitorii candidaţi în vederea stabilirii unor măsuri care să răspundă la nevoile tinerilor din această ţară, prea mult timp neglijate de majoritatea autorităţilor publice locale.

Având în vedere rolul decisiv pe care îl joacă partidele politice în desemnarea candidaţilor la alegerile locale, Consiliul Tineretului din România propune un set de zece puncte, care să fie asumate de conducerile acestor partide, şi care să reprezinte priorităţi asumate implicit de candidaţii care vor reprezenta respectiva formaţiune politică.”conform federaţiei.

Cele zece puncte pot fi rezumate astfel:

1. Cooperare onestă între reprezentanţii autorităţilor la nivel local, respectiv judeţean, cu cei la nivel naţional cu atribuţii în domeniul de tineret.

2. Respectarea cadrului legislativ naţional şi transpunerea în practică a liniilor strategice propuse la nivel naţional sau european.

3. O mai bună implicare a tinerilor în viaţa comunităţii printr-o mai mare apropiere a reprezentanţilor autorităţilor locale faţă de aceştia.

4. Promovarea dialogului structurat cu tinerii în localităţi şi judeţe, în concordanţă cu nevoile de dezvoltare ale acestora.

5. Creşterea finanţării acordate sectorului de tineret.

6. Îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor de educaţie şi sănătate publică.

7. Adoptarea unor măsuri care să amelioreze dificultăţile tinerilor în a dobândi propria locuinţă, precum şi sprijinirea întemeierii noilor familii.

8. O mai mare adeziune a tinerilor la comunităţile din care fac parte prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea serviciilor şi facilităţilor de care beneficiază.

9. Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii şi promovarea unui dialog constant cu reprezentanţii angajatorilor în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi a salarizării acestora.

10. Adoptarea unor măsuri de sprijinire a tinerilor care doresc să revină în comunităţile natale.

În acest context, Consiliul Tineretului din România urmează să solicite o serie de discuţii cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare cu scopul de a identifica măsurile pe care le vor promova şi asuma la nivel local. De altfel, acesta propune să se organizeze un eveniment care să aibă acelaşi scop. Pentru aceasta, Consiliul Tineretului îşi exprimă speranţa ca acestea să se concretizeze şi să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor din România.  Astfel, CTR va monitoriza la nivel naţional modul în care noile administraţii publice locale vor implementa (sau nu) politici la nivel de tineret, ulterior acestor alegeri.

Aşadar, CTR reprezintă principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autorităţile şi instituţiile publice centrale abilitate în domeniul politicilor pentru tineret. Scopul Consiliului Tineretului din România este de a acţiona pentru apărarea şi promovarea drepturilor tinerilor români din ţară şi din străinătate, precum şi în vederea creşterii participării active a acestora la viaţa comunităţilor din care fac parte.  De asemenea, CTR sprijină şi susţine interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional.

În acelaşi timp, CTR şi-a asumat misiunea de a asigura prezenţa unei voci puternice a tinerilor în plan instituţional şi public în procesul de dezvoltare a politicilor publice care vizează tinerii şi care pot avea un impact semnificativ asupra tinerilor, inclusiv în domenii care vizează ocuparea, educaţia, sănătatea, participarea civică şi politică şi voluntariatul.

În prezent, CTR reuneşte 22 de structuri federative, cu o reţea de peste 500 de organizaţii de şi pentru tineret din ţară, fiind singura structură din România afiliată la Forumul European pentru Tineret (European Youth Forum) şi Organizaţia Mondială pentru Tineret (World Assembly of Youth).

Sursa: Agerpres
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner