Ordinea în care trebuie să treci opțiunile, în fişa de înscriere la liceu

De Jurnalul Național Actuale Educaţie 357 citiri
6 min citire

Inrolare trafic.ro
 

Ultimul pas pe care elevii trebuie să-l facă la sfârșitul claselor V-VIII este Evaluarea Națională, după care își vor alege liceul mult dorit. Pentru a face acest lucru, aceștia trebuie să completeze o fișă de înscriere.

Cum trebuie completată fișa de înscriere la liceu.

 

Pentru început, absolvenții claselor a VIII-a trebuie să își identifice filiera, profilul și specializarea dorită. Candidații vor fi nevoiți să completeze pe fișele de înscriere codurile opțiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite în ordine descrescătoare a priorității opțiunilor.

În acest sens, este indicat să bifați în primul rând opțiunile pe care le doriți cel mai mult, apoi cele mai puțin dorite. Completarea acestei fișe se face de către candidat, însă doar în prezența părintelui sau a reprezentantului legal al acestuia, după care fișa de înscriere va fi semnată de către aceștia.

În opinia lor, „Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite!

De regulă, prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în niciun fel – oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri disponibile”, au atras atenția programatorii softului de repartizare pentru înscrierea la liceu.

Ce se întâmplă în cazul în care fișa este completată greșit

Atenţie, completarea opțiunilor și a numărului acestuia trebuie completate cu foarte mare grijă, deoarece o alegere greșită poate duce la o repartizare nedorită de elev.

În cazul în care o greșeală este făcută în timpul completării fișei, părinții o semnalează dirigintelui, care o va transmite mai departe comisiei de înscriere. Mai departe, comisia va transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator.

Apoi, centrul zonal de înscriere va păstra fișa greșită și va transmite diriginetelui fișa corectată, care va ajunge mai apoi la candidat și părinte pentru a fi semnată.

Sfaturi pentru completarea fișei de înscriere la liceu

Atunci când completează fișa de admitere, elevii trebuie să țină cont de următoarele:

Această completare se face în funcție de preferințele candidaților. Ca exemplul de completare pentru fiecare câmp în parte;
-Completați pe primele locuri opţiunile pe care le vreți cel mai mult, chiar dacă nu este sigur că media vă permite să intrați pe aceste secțiuni;
-Completați apoi opţiuni la care nu v-ar deranja să fiți repartizat;
-Se încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă;
-Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev;
-Ţineți cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru vă calcula şansele de intrare la liceu;
-Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu dăunează în nici un fel;
-Un număr prea mic de opţiun vă poate diminua serios şansele de a fi admis.

 

Calendar admitere liceu 2023

6-7 și 10-17 iulie 2023 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
6-7 și 10-14 iulie 2023 – Introducerea în baza de date computerizată a fișelor de înscriere
6-7 și 10-14 iulie 2023- Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator
17 iulie 2023- Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată
17 iulie 2023 -Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice
18 iulie 2023- Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc.
18 iulie 2023- Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
19 iulie 2023- Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal
20 – 25 iulie 2023 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
25 iulie 2023- Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
26-28 iulie 2023 – Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Sursa – playtech.ro