Ce înseamnă „asistenţa medicală operaţională” în legea privind reforma în domeniul sănătăţii

De Jurnalul Național Actuale Sănătate 143 citiri
7 min citire
 

Guvernul se pregăteşte să introducă, printr-o ordonanţă de urgenţă, „asistenţa medicală operaţională” în legea privind reforma în domeniul sănătăţii.

Din informaţiile proiectului de OUG, „domeniul asistenței medicale operaționale este reprezentat de serviciile de protecție medicală a forței armate, de serviciile de evaluare, tratament și evacuare medicală, de asistență medicală de hemotransfuziologie furnizate de personalul medico-sanitar militar și auxiliar sanitar militar din Ministerul Apărării Naționale, în scopul prezervării stării de sănătate, protejării și salvării vieții personalului militar și civil propriu, precum și cel al forțelor participante din cadrul țărilor partenere, care participă, pe teritoriul național și în afara acestuia, la acțiuni militare pe timpul executării misiunilor, acțiunilor militare și exercițiilor naționale/multinaționale pe timp de pace, în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu și la declararea stării de război”.

Totodată, proiectul arată şi obiectivele asistenţei medicale operaţionale, dar şi cele trei niveluri pe care va fi realizată.

„(2) Asistența medicală umanitară presupune asigurarea serviciilor de asistență medicală operațională și de transport medical și se acordă de personalul Ministerului Apărării Naționale în colaborare cu structurile Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) La solicitarea Ministerului Apărării Naționale, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate acorda sprijin în pregătirea, participarea la exerciții de instruire specifice militare sau acordarea asistenței medicale de urgență în acțiuni militare naționale /internaționale.

Art. 947. – Obiectivele asistenței medicale operaționale sunt:

protecția medicală a forței armate;

-triajul, salvarea și evacuarea rapidă a bolnavilor și răniților;

-stabilirea diagnosticului și efectuarea tratamentului în vederea protejării și menținerii funcțiilor vitale/integrității corporale sau îmbunătățirii stării de sănătate a răniților și bolnavilor pe timpul acțiunilor militare;

-reabilitarea medicală și recuperarea militarilor și a civililor răniți, pe timpul acțiunilor militare.

Art. 948. – În înțelesul prezentului titlu, termenii şi noțiunile folosite au următoarea semnificație:

protecția medicală a forței armate reprezintă totalitatea serviciilor medicale de salvare a vieții militarilor din structurile Ministerului Apărării Naționale și minimizare a numărului răniților și bolnavilor prin activități de verificare și evidență a stării de sănătate, de prevenire a îmbolnăvirilor, de identificare a riscurilor pentru sănătate și a măsurilor pentru contracararea acestora, de intervenție medicală și aplicare a măsurilor și contramăsurilor medicale pentru combaterea efectelor îmbolnăvirilor în masă, inclusiv în situații provocate de agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari rezultați accidental sau utilizați ca arme;

sanitar – specialitate militară, absolvent al unor forme de pregătire în domeniul medical cu sau fără drept de practică medicală;

militar salvator – militar care a urmat cursuri de formare în acordarea primului ajutor și care are în dotare echipamentele specifice acestui scop;

formațiuni medicale de tratament – structuri sanitare fixe sau mobile din structura organizatorică a Ministerului Apărării Naționale, prin care se furnizează serviciile de asistență medicală operațională;

formațiunile de evacuare medicală – structuri specializate pentru transportul medical care au la dispoziție mijloace de transport specializate sau nespecializate;

evacuarea medicală ˗ procesul de transport al personalului militar sau al civililor răniți sau bolnavi, pe timpul acțiunilor militare, sub supraveghere și îngrijire medicală continuă, atât către formațiunile medicale de tratament, cât și între formațiunile medicale de tratament ;

mijloc tactic de evacuare medicală – vehicul de transport terestru, aerian, naval cu protecție balistică și chimic-bacteriologic-radiologic nuclear, denumit în continuare CBRN, dotat cu dispozitive și aparatură medicală specifică și încadrat cu personal medico-sanitar specializat destinat transportului medical de pe câmpul de luptă.

Art. 949. – Principiile privind asistența medicală operațională sunt:

respectarea normelor dreptului internațional umanitar;

compatibilitatea sistemului medical;

interoperabilitatea sprijinului medical cu sistemul civil și cu sistemele din cadrul Alianței NATO/UE.

Art. 950. – Asistența medicală operațională furnizată de personalul medico-sanitar militar și auxiliar sanitar militar din structurile Ministerului Apărării Naționale are ca scop aplicarea actului medical de cea mai înaltă calitate în condițiile specifice mediului operațional caracterizat prin riscul reprezentat de acțiunile continue ale inamicilor, insuficiența resurselor medicale, accesul limitat la mijloacele de diagnostic și tratament, austeritate, condiții de mediu extreme, și prin caracteristicile populației la risc reprezentate de regulă de persoane tinere sănătoase care dezvoltă patologie particulară prin boli acute, fulminante și patologie traumatică rar întâlnită pe timp de pace.

Art. 951. – Asistența medicală operațională se realizează pe trei niveluri:

tactic, caracterizat prin triaj, măsuri de prim ajutor și evacuare ce au la bază proceduri și mijloace standardizate și aplicate de către personalul ce își desfășoară activitatea în formațiuni medicale de tratament mobile și de evacuare medicală. La acest nivel se aplică în special proceduri de salvare a vieții în câmpul tactic, proceduri de chirurgie resuscitativă și de control al traumei, pregătirea rănitului pentru evacuare și evacuarea medicală propriu-zisă;

operativ, caracterizat prin consolidarea măsurilor de control al traumei, de continuare a procedurilor chirurgicale sau medicale, de intervenție în focar epidemiologic și evacuare medicală ce au la bază proceduri și mijloace standardizate și aplicate de către personalul ce își desfășoară activitatea în formațiuni medicale de tratament multidisciplinare mobile, de evacuare medicală și formațiuni medicale specializate pentru intervenție în focar în situații epidemiologice speciale;

strategic, caracterizat prin servicii de asistență medicală complexe și complete furnizate prin formațiuni medicale de tratament fixe incluzând toate specialitățile medicale și chirurgicale până la recuperare, prin laboratoare biologice de importanță strategică și prin mijloace de evacuare medicală strategică. La acest nivel se stabilesc modalitățile și limitele cooperării civil-militare în cadrul sprijinului medical operațional”, se arată în proiect.

 

Sursa – www.antena3.ro